<b>TORPEDOBÆRER:</b> Russlands ubåter i Borei-klassen, ble opprinnelig designet for å frakte interkontinentale raketter. Nå er klassen pekt ut som bærere av den nye dommedagstorpedoen.
TORPEDOBÆRER: Russlands ubåter i Borei-klassen, ble opprinnelig designet for å frakte interkontinentale raketter. Nå er klassen pekt ut som bærere av den nye dommedagstorpedoen. Foto: Alexander Zemlianichenko: REUTERS / NTB Scanpix

Verdens kraftigste atomvåpen

Status-6: Russlands dommedagstorpedo

Med 100 megatonns atomladning vil torpedoen drukne alt liv. De som ikke dør umiddelbart har likevel ingen sjanse i den radioaktive strålingen.

Publisert Oppdatert

Tsar Bomba er navnet på den kraftigste atombomben som noensinne er blitt sprengt. Det skjedde over Novaja Semlja i 1961. Lysglimtet fra eksplosjonen var så kraftig at det ble sett fra Vardø, 900 kilometer unna.

Beistet av en atombombe hadde en sprengkraft på 50 megatonn. Det tilsvarer over 1500 Hiroshima og Nagasaki-bomber, eller ti ganger all eksplosjonsenergien som ble brukt under hele andre verdenskrig.

Soppskyen som oppsto etter eksplosjonen var 40 kilometer bred på bakkenivå og strakte seg helt opp i 64 kilometers høyde.

Hadde eksplosjonen skjedd i et befolket område, ville man opplevd tredje grads forbrenninger på 100 kilometers avstand. Trykkbølgen som oppsto knuste vinduer på hele 900 kilometers avstand.

<b>BLI ABONNENT:</b> Artikkelen er publisert i samarbeid med Vi Menn.
BLI ABONNENT: Artikkelen er publisert i samarbeid med Vi Menn.

Fortsatt er Tsarbomben bare halvparten så kraftig som masseødeleggelsesvåpenet som angivelig er under utvikling i Russland.

Det var i november 2015, under et møte president Vladimir Putin hadde med forsvarsdepartementet og militærindustrien i Sotsji, at kameraene til "Kanal 1", den russiske statskanalen, tilsynelatende utilsiktet, er kort øyeblikk fanget inn plansjen en av generalene hadde foran seg på bordet.

Plansjen beskrev et undervanns-masseødeleggelsesvåpen kalt "Status-6". En gigantisk torpedo med atomladning konstruert for å "ødelegge viktig infrastruktur i fiendtlige kystområder og å garantert skape varig utryddelse av store områder ved hjelp av radioaktiv forurensning."

<b>LEKKASJE:</b> Stillbilde fra TV-sendingen til den russiske statskanalen der plansjen over masseødeleggelsesvåpenet ble kompromittert.
LEKKASJE: Stillbilde fra TV-sendingen til den russiske statskanalen der plansjen over masseødeleggelsesvåpenet ble kompromittert. Foto: Wikipedia

Putins talsmann Dmitrij Peskov beklaget senere at hemmelig materiale var kompromittert på denne måten. Den amatørmessige måten det skjedde på kan derimot tyde på at det var en bevisst lekkasje.

Kort tid senere publiserte den statsstyrte avisen Rossiskaya Gazeta flere detaljer om undervannsvåpenet, noe som styrker teorien om at dommedagstorpedoen først og fremst skal brukes til å avskrekke USA og NATO.

Radioaktiv kjempebølge

Ifølge avisen er Status-6 en krysning mellom en gigantisk torpedo og en selvstyrende drone.

Sannsynligvis er den 24 meter lang og 1,6 meter i diameter. Den innebygde atomreaktoren gir en toppfart på 180 km/t og rekkevidde på 10.000 kilometer. Den skal også operere på dyp ned til 1000 meter for å unngå å bli oppdaget av NATOs undervannslytteutstyr.

Fra hvor som helst på den nordlige halvkulen er den i stand til å nå USAs kystlinje. Den skal i tillegg være svært vanskelig å oppdage ettersom den er svært stillegående i lavere hastigheter.

Det som skremmer mest er atomladningen med 100 megatonns styrke.

Den er nesten dobbelt så kraftig som den største atombomben som hittil er konstruert.

<b>DOMMEDAGSVÅPEN: </b>Med sin 24 meters lengde får Status-6 (Kanyon) 27 ganger større masse enn en standard torpedo. Rekkevidden blir på hele 10 000 kilometer. Her er et russisk Bulava atommissil tatt med i sammenligningen.
DOMMEDAGSVÅPEN: Med sin 24 meters lengde får Status-6 (Kanyon) 27 ganger større masse enn en standard torpedo. Rekkevidden blir på hele 10 000 kilometer. Her er et russisk Bulava atommissil tatt med i sammenligningen. Foto: Illustrasjon (hisutton.com)

I tillegg er deler av uranladningen byttet ut med kobolt-59 isotoper. Ved detonasjon blir isotopen forvandlet til høyradioaktivt kobolt-60 med halveringstid på over fem år.

Ifølge den russiske avisen vil et slikt våpen garantere utslettelse av alt liv, det vil heller ikke finnes overlevende i atomsikre bunkere.

Nettopp på grunn av den høye radioaktive forurensningen har det aldri vært prøvesprengninger av kobolt bomber.

Ifølge eksperter vil en undervannseksplosjon på denne størrelsen produsere en flodbølge på opptil 500 meters høyde. Et tenkt scenario der torpedoen går av i Ytre Oslofjord vil dermed drukne mesteparten av alt liv i Østfold og Vestfold før tsunamibølgen river med seg alt på sin vei langs Sørlandskysten og innover Oslofjorden.

Kun de høyereliggende delene av Oslo-gryta vil unnslippe, men den radioaktive bølgen vil gjøre store deler av Sør-Norge ubeboelig i generasjoner.

<b>UTSLETTELSE: </b>Effekten av en 100 megatonns atombombe over Oslo. Alt innenfor de to innerste sirklene vil bli ødelagt. Tredjegrads forbrenninger vil oppstå innenfor den ytre. I tillegg kommer virkningen av en megatsunami og dødelig radioaktivitet over store områder.

Illustrasjon: Nukemap
UTSLETTELSE: Effekten av en 100 megatonns atombombe over Oslo. Alt innenfor de to innerste sirklene vil bli ødelagt. Tredjegrads forbrenninger vil oppstå innenfor den ytre. I tillegg kommer virkningen av en megatsunami og dødelig radioaktivitet over store områder. Illustrasjon: Nukemap

På den amerikanske Østkysten vil dommedagstorpedoen gjøre enda større skade. Sannsynligvis er den tiltenkt å kunne utslette de amerikanske marinebasene og befolkningssentrene.

En plansje som ligger åpent tilgjengelig på russisk Wikipedia viser at ved en 100 megatonns kobolt-eksplosjon ved New York, vil selve eksplosjonen utrydde et område på 72 kilometers radius. Deretter vil megatsunamien fortsette å rive med seg alt innover land.

Der hvor det er flatt slettelandskap, har vitenskapsmennene kalkulert totale ødeleggelser på inntil 500 kilometers avstand.

I tillegg vil vinden kunne frakte betydelig radioaktiv forurensning over et område på 1700 ganger 300 kilometer helt ned til Mississippi.

<b>ØSTKYSTENS UNDERGANG:</b> Dette russiske kartet over USAs østkyst viser dødsonen på 1700 kilometer som en enkelt atomtorpedo kan skape.
ØSTKYSTENS UNDERGANG: Dette russiske kartet over USAs østkyst viser dødsonen på 1700 kilometer som en enkelt atomtorpedo kan skape. Foto: Wikipedia
<b>MILLIONER AV DØDE: </b>Denne datasimuleringen på russisk Wikipedia illustrerer den fryktelige kraften i våpenet. Legg merke til antatt antall døde: 16,4 millioner mennesker.
MILLIONER AV DØDE: Denne datasimuleringen på russisk Wikipedia illustrerer den fryktelige kraften i våpenet. Legg merke til antatt antall døde: 16,4 millioner mennesker. Foto: Wikipedia

Røtter i Sovjet-tiden

I desember 2016 bekreftet Pentagon at våpensystemet er under utvikling. Den har også fått betegnelsen "Kanyon". Det var like etter at dronetorpedoen ble testet under vann fra en Sarov-klasse ubåt, tre år før forventet.

Dronen er utviklet av ubåt-designbyrået Rubin i St. Petersburg som har lang erfaring med å konstruere de strategiske russiske missil-ubåtene.

Ubåten, som er utpekt til å frakte våpenet, heter Khabarovsk, og er under bygging på Sevmasj-verftet i Severodvinsk ved Kvitsjøen.

Den videre utprøvingen av våpensystemet vil etter all sannsynlighet skje i Barentshavet ikke langt fra den norske grensen.

Khabarovsk har et skrog som minner om Borei-klassen, de nyeste strategiske atomubåtene, men vil være noe kortere. Istedenfor å ha missilsiloer skal Khabarovsk kunne frakte seks Status-6 droner i spesialkonstruerte torpedorør med 1,6 meters diameter.

<b>KANYON:</b> CIA har bekreftet at Russland utvikler et gigantisk atomtorpedo som kan utrydde kystnære byer. Her har våpenet fått betegnelsen Kanyon.
KANYON: CIA har bekreftet at Russland utvikler et gigantisk atomtorpedo som kan utrydde kystnære byer. Her har våpenet fått betegnelsen Kanyon.

De russiske planene om en gigantisk atom-torpedo er ikke nye. Tidlig på 1950-tallet startet det topphemmelige T-15 prosjektet med å utvikle torpedoer med hydrogenbomber som stridshode.

«Ved å forsikre om at man kan gjengjelde et atomangrep er det ingen som tør å angripe først.»
Oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

De interkontinentale atomrakettene var ennå ikke utviklet, og evnen til å kunne utrydde amerikanske marinebaser og kystbyer ved hjelp at gigantiske tsunamier var forlokkende. Størrelsen på torpedoen i forhold til ubåtene, foruten dårlig rekkevidde, satte imidlertid en stopper for prosjektet.

Da atomfysikeren Andrej Sakharov utviklet Tsarbomben i 1961, foreslo han også å gjenoppta T-15 prosjektet med den nye gigantbomben. Denne gangen så han for seg en atomdrevet torpedo som kunne nå den amerikanske kysten fra flere hundre kilometers avstand.

Sakharov skisser for et våpen som ville ta livet av så mange sivile, ble møtt med forferdelse da han presenterte dem for den russiske marinen.

"Jeg skammet meg og diskuterte aldri planene videre", skrev han i memoarene sine. Senere ble Sakharov fredsaktivist, ble forvist fra Sovjetunionen og mottok Nobels fredspris.

<b>IKKE SÅ HEMMELIG:</b> Den lekkede plansjen med beskrivelse av Status-6-torpedoen har også dukket opp på russisk Wikipedia.
IKKE SÅ HEMMELIG: Den lekkede plansjen med beskrivelse av Status-6-torpedoen har også dukket opp på russisk Wikipedia. Foto: Wikipedia

– Forstyrret balanse

I dag kan man spørre seg hva som har endret seg i synet på masseødeleggelsesvåpen med russiske øyne.

– Planene om det amerikanske rakettforsvaret i Europa har forstyrret den strategiske balansen. Det er nærmest naturlig at Russland ser seg om etter alternative leveringsmetoder som kan komme seg forbi en forsvarsmur for atomvåpnene sine, sier orlogskaptein og hovedlærer ved Forsvarets stabsskole, Thomas Slensvik.

Han får støtte fra oberstløytnant Tormod Heier ved Forsvarets høgskole.

– Vi er på vei tilbake til den kalde krigens logikk. Ved å forsikre om at man kan gjengjelde et atomangrep, er det ingen som tør å angripe først. På sitt vis skaper det stabilitet, sier han.

Han ser på Status-6 som et rent gjengjeldelsesvåpen ment som avskrekking. Lekkasjen var sannsynligvis nøye planlagt.

– Russerne er eksperter på propaganda og villeding med en strategi om å overdrive. Jeg tror det er god grunn til å ta opplysningene om sprengkraft og rekkevidde med en klype salt. Samtidig er situasjonen i dag farligere enn under den kalde krigen. Den gangen var Norge og Nord-Europe en buffersone mellom øst og vest med selvpålagte restriksjoner. I dag har Norge gått fra å være en buffer til å bli et springbrett for USA. Paradokset er at jo mer gjensidig opprustning, jo mindre sikkerhet for begge, sier Heier.

Russisk dommedagstorpedo

CIA har bekreftet at Russland utvikler en gigantisk atomtorpedo som kan utrydde kystnære byer.

BLI ABONNENT: Artikkelen er publisert i samarbeid med Vi Menn. Klikk her for å abonnere eller les alt ukebladet har utgitt på vimennpluss.no.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her