SMELTER: Landisen på Grønland og Sydpolen utgjør over 15 millioner kvadratkilometer med is. National Geographic anslår at dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige med 65 meter. Bildet er av Russell-isbreen på Grønland.
SMELTER: Landisen på Grønland og Sydpolen utgjør over 15 millioner kvadratkilometer med is. National Geographic anslår at dersom all den isen smelter, vil havnivået i verden stige med 65 meter. Bildet er av Russell-isbreen på Grønland. Foto: Ehbrecht Photo (Colourbox)

Skrekkscenario

Slik vil verden se ut dersom all landisen smelter

Farvel, Oslo, Bergen og Stavanger.

Publisert

Klimaendring er ikke en vakker ting. Oversvømmelser. Stormer. Tørke. Skogbranner. Milliarder på milliarder av kroner for å betale for det hele.

Dette er bare toppen av isfjellet, som for øvrig kan bli et meningsløst uttrykk for klodens kommende generasjoner.

I dag har vi mye landis på jorden. Isen som dekker Grønland og Antarktis utgjør drøyt 15 millioner kvadratkilometer.

Hva hadde skjedd om all denne isen hadde smeltet?

Kort oppsummert: Katastrofe.

Ifølge beregninger National Geographic har gjort, vil havene stige med 65 meter dersom landisen går over i flytende form.

EN NY VERDEN: "London? Et minne. Venecia? Kalt tilbake av Adriaterhavet. Nederland er borte, og det samme er det meste av Danmark". Slik beskriver National Geographic et katastroferammet Europa tusenvis av år fra nå.
EN NY VERDEN: "London? Et minne. Venecia? Kalt tilbake av Adriaterhavet. Nederland er borte, og det samme er det meste av Danmark". Slik beskriver National Geographic et katastroferammet Europa tusenvis av år fra nå. Foto: Grafikk (National Geographic)

I Europa vil byer som London, Brüssel, Venezia, Roma og Barcelona bli spektakulære dykkeområder.

Mumbai, Beijing og Tokyo i Asia like så. Borte er også Rio de Janeiro og Buenos Aires i Sør-Amerika.

Houston, San Francisco og New York City samt hele Florida vil sakte, men sikkert forsvinne i havet.

Og i Norge? Store deler av Oslo og Bergen står under vann. Stavanger og Haugesund er helt forsvunnet. Dataene i kartet strekker seg ikke så langt nord som Trondheim, men vi ville ikke investert i en strandtomt der heller.

Bor du sør for Bergen, kan du leke deg med kartet nedenfor for å se hvordan det kommer til å gå med ditt hjemsted. Vi har zoomet inn på Oslo:

Pest, krig, hungersnød og død

Varmt vann tar mer plass enn kaldt. Illustrert Vitenskap skriver at dersom all isen smelter kan havnivået faktisk stige med så mye som 80 meter.

Hvis havet skulle stige med 80 meter, får det enorme konsekvenser på verdenskartet – og det ville ha gjort opp mot halvparten av verdens befolkning hjemløse – og naturligvis også rammet resten av verden, med 3,5 milliarder flyktninger.
Illustrert Vitenskap

Nettsiden Gizmodo kommenterer at konsekvensene ville være katastrofale og at de nye kystlinjene "vil fremprovosere en makeløs folkevandring på tvers av kontinenter som igjen ville generere skader av apokalyptisk størrelsesorden - pest, krig, hungersnød og død vil herje kloden".

De enorme ismassene forskyver imidlertid jordas gravitasjonsfelt, så vannet vil ikke stige like mye over hele jorden. En nedsmelting på Grønland vil ramme det sørlige Stillehavet mest, mens her i Europa og i Nord-Amerika er det issmelting i Antarktis som slår verst ut.

FNs klimapanel er bekymret for at en økning av jordens gjennomsnittstemperatur på mellom én og fire grader kan bety slutten for innlandsisen på Grønland.

Det er samtidig en beskjeden temperaturøkning sett opp mot National Geographics verste spådommer:

- Hvis vi fortsetter med å tilføre atmosfæren karbon, vil vi sannsynligvis skape en isfri planet med en gjennomsnittlig temperatur på over 26 grader celsius sammenliknet med dagens 14,5 grader celsius, skriver National Geographic.

Det er antagelig ingen grunn til å selge unna hus og tomter helt ennå. Forskere mener nedsmeltingen kan ta så mye som 5000 år.

Men hva om havnivået stiger raskt?

Forskere ved Universitetet i Southampton gjennomførte i 2005 en studie av konsekvensene dersom havnivået stiger raskt.

- Konsekvensene av at havet øker fem meter er betydelige. 400 millioner mennesker vil være truet, og det er med utgangspunkt i data fra 1995, skriver forskerne i rapporten.

Det hevdes videre at de fleste kystlinjer over hele verden kan bli forlatt i slike ekstreme tilfeller, men forskerne argumenterer også for at mennesker bosetter seg tett sammen, og at det vil være mulig å beskytte seg mot havet som stiger dersom myndigheter er villige til å betale for slike kostnadskrevende tiltak.

Ifølge CICERO Senter for klimaforskning vil det globale havnivået stige omtrent 57 meter hvis ismassene både i Vest- og Øst-Antarktis smelter. Men dette vil eventuelt ta mange tusen år.

At klimaet er i endring, er det få som vil benekte. Men hvor mye vil havet stige med rundt norskekysten når innlandsisen smelter? Selv om havet stiger, så følger landet etter. Jordskorpa løfter seg fortsatt opp som en kork på havet av flytende magma, etter at vekten av de kilometertykke breene fra siste istid er borte.

Denne videoen viser hvordan Kartverket følger landheving og havnivået:

Artikkelen er oppdatert 10. august 2017. En versjon av artikkelen er tidligere publisert på Side3.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.