EKSTREMT TRANGT: - Om befolkningsveksten fortsetter i samme takt som de siste tiårene, vil det om 500 år være så mange mennesker på kloden at vi kun må stå oppreist, sier forsker og astrofysiker Neil deGrasse Tyson.
EKSTREMT TRANGT: - Om befolkningsveksten fortsetter i samme takt som de siste tiårene, vil det om 500 år være så mange mennesker på kloden at vi kun må stå oppreist, sier forsker og astrofysiker Neil deGrasse Tyson. Foto: Franck Reporter (iStock Photo)

Framtiden

Neil deGrasse Tyson: - Slik vil jorden se ut om 500 år

- Men vi kommer ikke til å leve så lenge om ikke enorme endringer finner sted, hevder den kjente vitenskapsmannen.

Publisert

Astrofysiker Neil deGrasse Tyson er en av de mest kjente og anerkjente vitenskapsmenn vi har i dag.

Hans bestrebelser for å gjøre livsviktig kunnskap mer tilgjengelig for folk flest er et av hans viktigste bidrag til menneskeheten, om vi skal tillate oss å være litt svulstige.

Side3 møtte Tyson i "Det store intervjuet" i 2016. Les hele intervjuet her.

Forskeren er opptatt av menneskets plass på jorden, hvordan vi utnytter ressursene og ikke minst hvordan vi kan ta i bruk det enorme verdensrommet.

I en video publisert av Business Insider forklarer Tyson hvordan livet på jorden kan se ut om 500 år.

Kort fortalt: Det kan bli trangt.

- For 500 år siden var jorden en utpost som Columbus og andre utforsket. Hvis befolkningen fortsetter å øke slik den har gjort de siste tiårene, kommer det ikke til å være mer plass på jordens overflate enn at folk kun kan stå oppreist.

- Det er åpenbart ikke en fremtid vi ønsker oss, sier Neil deGrasse Tyson.

NYT NATUREN MENS DU KAN: En tur i skog og mark milevis unna andre mennesker, er bare noe jordens befolkning kan lese om i historiebøkene om 500 år dersom befolkningsveksten fortsetter som i dag, sier Neil deGrasse Tyson.
NYT NATUREN MENS DU KAN: En tur i skog og mark milevis unna andre mennesker, er bare noe jordens befolkning kan lese om i historiebøkene om 500 år dersom befolkningsveksten fortsetter som i dag, sier Neil deGrasse Tyson. Foto: Ngc

Det er heller ikke en svært sannsynlig framtid, forklarer Hans Rosling, tidligere lege og professor i internasjonal helse, i foredraget "Don't Panic".

Verdens befolkning kommer til å øke kraftig i noen år til, men rundt årtusenskiftet kan det se ut til at vi allerede nådde toppen i antall barnefødsler - såkalt peak child.

Rundt år 2000 var det to milliarder barn mellom 0-15 år i verden, og slik er det fremdeles i dag. Med andre ord viser statistikken at befolkningen på jorden vil begynne å flate ut ved rundt 11 milliarder mennesker.

Men hva om Tyson likevel får rett?

- Enten trenger vi en annen planet å leve på, eller så må vi kontrollere befolkningen på en helt grunnleggende måte. Eller vi må bo i høyden og dypt nede i jorden og ha former for kryssende eller ikke-kryssende habitater hvor vi lever. Vertikalt framfor horisontalt.

Tyson tror heller ikke dette blir et reellt problemer for mennesker, men av en heller dyster årsak.

- Vi kommer ikke til å leve så lenge om ikke enorme endringer finner sted i måten vi oppfører oss på, i forhold til hverandre og i den grad vi omfavner teknologi som den eneste kilden til vår overlevelse.

Til Side3 fortalte Neil deGrasse Tyson at svaret på mange av menneskets kommende problemer kan ligge i verdensrommet.

- Ja, jeg tror det. Se på Mars. En gang i tiden var det rennende vann der - hva skjedde? Venus er et drivhus som løper løpsk - hva skjedde der? Mange spør seg kanskje hvorfor vi bruker store ressurser på å studere verdensrommet. Forhåpentligvis kan det vi finner være med på å løse problemene vi står overfor. Verdensrommet kan være svaret på alt.

- En annen ting jeg finner fascinerende, er hvor lite flinke vi har vært til å utnytte verdensrommets ressurser. Her på jorden har kriger ødelagt millioner av liv, byer og nasjoner i kamp om energi og sjeldne jordmetaller. Disse "sjeldne jordmetallene" eksister i overflod på mange planeter i vårt univers, og ikke la meg starte på all energien som er tilgjengelig der ute.

- Nå krever ikke jeg at du skal tenke "hva om vi hadde brukt alle de krigsressursene et annet sted", men heller fundere over det og forhåpentligvis la utforskning av verdensrommet bli en større del av tankegangen din nesten gang du står ved valgurnen.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.