Fysikkprofessor Paul Thibado mener han kan ha oppdaget et batteri som aldri går tom for strøm.
Fysikkprofessor Paul Thibado mener han kan ha oppdaget et batteri som aldri går tom for strøm. Foto: (University of Arkansas)

Grafén

Forskere mener de har funnet en utømmelig strømkilde som ikke skaper noen utslipp

Det «umulige» materialet kan vise seg å gjøre det vi trodde var umulig.

Publisert

Grafén er blitt et lite buzz-ord i vitenskapsmiljøene. Dette er et  nanomateriale bestående av rent karbon i tilnærmet grafittform. Det spesielle med grafén er at det henger sammen i et lag som bare er ett atom tykt - og bindes sammen i et sekskantmønster.

Det omtales av enkelte som et 2D-materiale, og hevdes å være det tynneste og sterkeste materialet som noen gang er laget.

Materialet har en ekstremt god ledeevne for strøm, og det har vært hevdet å kunne revolusjonere datamaskinverdenen.

Materialet vibrerer

Men nå har forskere ved Universitetet i Arkansas kommet med oppsiktsvekkende påstander om hvordan dette materialet kan utnyttes. Det er så oppsiktsvekkende at det til dels utfordrer vår grunnleggende forståelse av fysikk.

Grafén er et karbonmateriale som bare er ett atom tykt. Det beveger seg i bølger, som er helt nødvendig for at det skal kunne eksistere.
Grafén er et karbonmateriale som bare er ett atom tykt. Det beveger seg i bølger, som er helt nødvendig for at det skal kunne eksistere.

Forskere var lenge usikker på om grafén faktisk kunne eksistere, fordi et slikt 2D-materiale har vært ansett for som svakt til å kunne henge sammen. En fant etter hvert ut at materialet «jukset»: Det beveget på seg i en form for bølger for å henge sammen. Se for deg at du klemmer sammen et sagblad, der bladet kan bølge frem og tilbake.

Ville bare observere hvordan det så ut

Forskerne fra Arkansas ville egentlig bare observere hvordan denne bevegelsen faktisk fungerte, og benyttet veldig kraftige mikroskoper til å forsøke å analysere stoffet.

Det de observerte var tilfeldige, plutselige bevegelser der materialet tydelig beveget seg frem og tilbake, som igjen skapte bølger på atomnivå.

Disse bølgene blir ifølge forskerne generert av atomenes bevegelse, og vil dermed fortsette så lenge temperaturen i rommet er over 0 grader kelvin.

- Kan utnyttes som et evig batteri

Ifølge professor Paul Thibado ved universitetet i Arkansas kan man utnytte disse bevegelsene i en elektrisk krets til å skape en evig strømgenererende kilde. Ellet batteri om du vil.

Denne påstanden har skapt voldsomt med kontroverser fordi loven om termodynamikk sier at energi ikke kan oppstå av seg selv, og mottas med skepsis av de fleste.

Men eksperter påpeker at man ikke her skaper energi - men at temperaturen driver atomenes bevegelse, og at det derfor er snakk om energikonvertering.

For godt til å være sant?

Ifølge Thibados egne utregninger kan et grafén-stykke på 10x10 mikroner generere ti microwatt med elektrisitet.

Dette er ikke mye å skryte av isolert sett, men 10x10 mikroner er veldig lite. Ifølge professoren får man plass til rundt 20.000 av disse platene på et knappenålshode.

Disse utregningene er derimot noe mange fremholder som beviset på at påstandene ikke kan være korrekte: Energieffektiviteten ville tilsi at en kvadratmeter med grafén kan generere 100 kW med strøm. Det tilsvarer omtrent en superlader til Tesla - noe som fremstår fullstendig urealistisk.

Ifølge Research Frontiers kan det være snakk om en misforståelse, og at det er 10 picowatt fremfor 10 microwatt. Det vil i så fall redusere strømmengden ned til nærmest helt ubetydelige nivåer.

Jobber med anerkjente forskere

Thabados har allerede søkt om patent på en oppfinnelse som han kaller «Vibration Energy Harvester», som han mener vil kunne fungere som et evigvarende batteri.

Han ser blant annet for seg at dette kan brukes til alt fra klokker til implantater i kroppen.

Det er nå inngått et samarbeid med US Naval Research Laboratory for å se om hans påstander faktsik lar seg gjennomføre i praksis.