Hjernetrim

Fasit: Klarer du å løse denne tallgåten på ett minutt?

Selv kløktige matematikere sliter med denne nøtten, men du trenger egentlig ikke å kunne matematikk for å løse den.

Publisert

NB. Dette er fasiten til denne oppgaven. Klikk her om du vil forsøke å løse den før du ser svaret.

Matematiker, komiker og forfatter Adam Spencer har klekket ut denne tallnøtten. For å løse gåten må du finne ut hva som er logikken bak plasseringen av de første fjorten tallene, slik at du kan plassere de siste fem riktig.

Her er tallrekken:

18 - 11 - 1 - 5 - 15 - 4 - 14 - 9 - 19 - 6 - 16 - 7 - 17 - 10 - ? - ? - ? - ? - ?

Du vet at de manglende tallene er 2, 3, 8, 12 og 13. Du fikk også to hint. Det første var at du ikke trengte å være matematiker for å løse oppgaven. Det andre var at oppgaven skal løses på norsk.

Men tall er vel tall uansett om en snakker engelsk eller norsk?

Ikke for denne oppgaven. Et skjult hint var at vi bokstaverte alle tall utenom tallrekken, og dermed har du kanskje skjønt det hele?

Tallrekken kommer i alfabetisk rekkefølge slik de blir stavet.

18 er altså «atten». 11 er «elleve» og så videre. Vi har videre valgt stavemåten «sju» og ikke «syv», men det har ikke noe å si for plasseringen av de siste fem tallene du skulle plassere.

Hele tallrekken blir dermed slik:

18 - 11 - 1 - 5 - 15 - 4 - 14 - 9 - 19 - 6 - 16 - 7 - 17 - 10 - 2 - 12 - 3 - 13 - 8

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.