Slik har andelen innvandrere i Norge økt siden 2001.
Slik har andelen innvandrere i Norge økt siden 2001.

Befolkning

Dette har skjedd etter at Stortinget innførte innvandringsstopp i 1975

Oslo er det fylket der innvandringen har økt minst.

Publisert

I 1975 innførte Stortinget formelt innvandringsstopp i Norge. Det året var det 19.551 personer som innvandret til Norge og innvandrerbefolkningen besto av rundt 75.000 personer.

Etter et par år med upåvirket innvandring til Norge, har innvandringen til Norge stort sett økt. I 1990 kom nesten 25.500 personer. 32.000 kom i 1997 - og i 2000 var tallet 36.500.

Siden den gang har SSB ført statistikk for hvor stor del av befolkningen som er innvandrere og barn av innvandrere (innvandringsbefolkningen). Nå er denne statistikken oppdatert, og vi har tatt en titt på de faktiske forhold.

Nesten 900.000

Ifølge SSB er det totalt 883.751 personer i innvandringsbefolkningen, hvorav 158.764 er norskfødte med innvandrerforeldre - noe som betyr at innvandringsbefolkningen er doblet på et tiår.

Dette henger i stor grad sammen med åpning for arbeidsinnvandring fra EØS-land.

Polen er det landet hvor klart flest innvandrere kommer fra, mens Pakistanske og Somalske innvandrere er størst i andre generasjon.
Polen er det landet hvor klart flest innvandrere kommer fra, mens Pakistanske og Somalske innvandrere er størst i andre generasjon.

Størst andel og lavest økning i Oslo

Tall Side3 har hentet ut fra SSBs Kostra-database viser at Oslo er det fylket i Oslo med klart størst innvandrerbefolkning. Nesten 33 prosent av Oslos befolkning er nå definert som innvandrere og barn av innvandrere.

Som helhet er det 16,3 prosent av befolkningen i Norge som er første eller andre generasjons innvandrere.

Nordland har færrest innvandrere med 8,5 prosent.

Dette betyr derimot ikke at veksten er størst i Oslo. Fra 2001 har innvandrernes andel av befolkningen økt med 170 prosent, og er med det det eneste fylket der innvandringsandelen ikke er doblet. Årsaken er langt på vei at andelen i 2001 allerede var forholdsvis høy.

Økningen er størst i Møre og Romsdal der innvandringsbefolkningens andel er nesten tredoblet fra 3,1 til 12,3 prosent - tett etterfulgt av Nord-Trøndelag.

SSBs oversikt viser at det på kommunenivå er svært store variasjoner i innvandringsbefolkningen. I stor grad bosetter innvandrere seg i eller rundt de store byene, men også enkeltkommuner - spesielt i Nord-Norge - lyser bokstavelig opp på kartet.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.