Foto: Besetningen ombord Apollo 16 (NASA)

Vitenskap

55 år gammelt mysterium om månens bakside er løst

Ingen nazister, men ...

Publisert

Månen roterer slik at den alltid vender samme side mot jorden, og vi kan derfor snakke om "månens bakside".

Vi mennesker er jo ofte redd for det vi ikke kan se, og det skorter ikke på vidløftige teorier om hva som skjuler seg på baksiden av månen. Den parodiske filmen "Iron Sky" tok for eksempel for seg den klassiske konspirasjonsteorien om nazistenes kolonisering av månen. 

Enkelte såkalte ufologer er overbevist om at månens bakside er et ideelt sted hvor utenomjordiske kan bygge en hemmelig UFO-base.

Vi våger påstanden om at både nazister og utenjordiske UFO-baser bare er sludder, men det er faktiske knyttet en vitenskapelig gåte til månens nattside. Et 55 år gammelt mysterium - som nå kan ha fått sin løsning.

Den hittil usette delen av månens bakside ble fotografert første gang i 1959 av den sovjetiskeLuna 3-sonden. Siden da har den blitt kartlagt og undersøkt nærmere av en rekke sonder som har vært i bane rundt månen eller passert den. Besetningen på Apollo 8, som fløy rundt månen i 1968, var de første menneskene som observerte den direkte.

En antok at baksiden av månen var temmelig lik framsiden, men det er nettopp det som var mystisk. Baksiden er svært annerledes enn forsiden,  dekket av et nesten sammenhengende, lyst fjellområde med et meget høyt antall ringfjell. "Havene" som preger forsiden er nærmest ikke tilstede.

Denne vitenskapelige gåten fikk navnet "Lunar Farside Highlands Problem". 

Det har vært kjent en stund at forskjellene i overflaten kommer av at tykkelsen på overflaten er forskjellig på framsiden og baksiden. Det gjenværende spørsmålet er hvorvidt det er en tilfeldighet eller ikke.

Forskeren Jason Wright og kollegaer ved Penn State University har foreslått en løsning, publisert i tidsskriftet Astrophysical Journal Letters.

Her skriver forskerne at da månen ble skapt (den mest sannsynlige teorien er at månen er en rest fra en kollisjon mellom jorden og et objekt på størrelse med Mars) kretset den om jorden kanskje 20 ganger nærmere enn i dag.

Etter kollisjonen var jorden glødende varm, forskerne tror om lag 2500 grader celsius, og for månen var det omtrent som å ha to soler. Den delen av månen som vendte ut mot jorden kjølnet dermed mye saktere enn delen mot verdensrommet.

Resultatet ble at den kaldene baksiden tyknet mer enn den varme framsiden. Gåten løst.

Du kan lese mer om geologien bak det hele på nettsiden www.iflscience.com.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.