Foto: Lars Wærstad (Side3)

NRK-lisens

Vil ha TV-lisens på mobil og PC

Kulturdepartementet arbeider med nytt lovforslag. - Helt ubegripelig, sier Unge Høyre.

Publisert

22. januar ble det klart at svenskene nå må betale TV-lisens på PC-er og nettbrett og nå kan Norge følge etter.

I likhet med Sverige definerer vi «fjernsynsmottaker» uavhengig av teknologien, og Kulturdepartementet jobber med et forslag til nye regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften. Det kan bety at vi får en lignende lov i Norge, skriver hardware.no.

- Praksis i dag er at avgiftsplikten ikke bare omfatter tradisjonelle fjernsynsapparater, men i utgangspunktet enhver teknisk innretning som muliggjør mottak av kringkastet fjernsyn, blant annet satellittmottakere, personlige videoopptakere (PVR) og ulike datamaskiner, skriver seniorrådgiver Marius Bakke fra Kulturdepartementet i en e-post til nettsiden.

Gunnar Stavrums leder: Fjern NRK-lisensen!

Må endre meldeplikt

Allerede i 2007 ble det lagt fram forslag for alternative metoder for å finansiere NRK.

Et hinder i dagens praksis er at forhandlere kun har plikt til å melde fra om salg av tradisjonelle TV-er. Det kan det blir endringer på, slik det er foreslått i stortingsmeldingen «Kringkasting i en digital fremtid».

Ett alternativ er å videreføre hovedlinjene i dagens lisensordning med en teknologinøytral definisjon av begrepet « fjernsynsmottaker », eventuelt kombinert med en utvidet meldeplikt for salg av innretninger som inneholder fjernsynsmottaker.En utvidelse av meldeplikten til å omfatte samtlige apparater som kan benyttes til å se på fjernsyn vil bevare koblingen mellom bruk og betaling.[...]NRK har tatt til orde for et alternativ som innebærer at avgiftsplikten utvides til å omfatte alle apparater som kan benyttes til å motta levende bilder, uavhengig av om innholdet kan karakteriseres som kringkasting. PC-er og mobiltelefoner uten mottaker (tuner) vil følgelig omfattes av avgiftsplikten.- Utdrag fra stortingsmeldingen «Kringkasting i en digital fremtid»

Informasjonsrådgiver Marius Bakke i Kulturdepartementet opplyser at Kulturdepartementet den gang konkluderte med at meldeplikten ikke skulle omfatte andre enheter enn TV-apparater.

Han bekrefter at departementet jobber med nye regler.

- Kulturdepartementet arbeider med et forslag til nye regler for betaling og innkreving av kringkastingsavgiften, opplyser han til Side3.

Bakke forklarer at Kulturdepartementet ikke har en tidsplan for når regelendringsforslaget skal være klart, og at de heller ikke har et formelt krav om frist.

I stortingsmeldingen fra 2007 vurderes tre alternativer for finansiering av NRK:

  1. Finansiering over statsbudsjettet.
  2. Avgift knyttet til apparat.
  3. Lisens knyttet til husstand eller person.

Det opplyses altså at NRK tar til orde for et alternativ som innebærer at avgiftsplikten utvides til å omfatte alle apparater som kan benyttes til å motta levende bilder, og at pc-er og mobiltelefoner uten mottaker følgelig vil omfattes av avgiftsplikten.

NRK foreslår også en alternativ løsning for å omgå at forhandlere kun har plikt til å melde fra om salg av tradisjonelle TV-er:

«NRK har imidlertid ikke foreslått at meldeplikten skal utvides til gjelde alle slike apparater. NRK har i stedet foreslått at det innføres en kontroll av abonnentregistrene til alle som tilbyr fjernsynsinnhold. Dette vil for eksempel innebære at alle som har et kundeforhold til et betal-tv-selskap vil bli sjekket mot NRKs lisensregister», heter det i meldingen.

Departementet konkluderte med at de vil vurdere å innføre en ordning med kontroll av abonnentregistre for tilbydere av fjernsynsinnhold mot lisensregisteret.

- Hvor står dere nå i arbeidet med å vurdere en slik ordning?

- Det er ikke noe nytt i denne saken, sier Bakke, og referer til politisk rådgiver Håvard Fossbakken.

- Det politiske grunnlaget ble lagt i stortingsmeldingen «Kringkasting i en digital framtid» i 2007. Det har ikke vært noe presserende behov for å gjøre endringer. Vi har likevel sett et behov for å modernisere regelverket i tråd med teknologisk utvikling, sier Fossbakken.

Svært kritisk

Direktør for Internett og nye medier hos IKT Norge, Torgeir Waterhouse, er svært kritisk til den svenske løsningen.

- Det er lett å se for seg at dette er en god løsning med tanke på en stillestående TV med et klart formål, men dette er ikke holdbart for andre enheter som ikke primært er ment for TV-titting. De må gå tilbake til tegnebrettet for hele finansieringsmodellen, sier han til Hardware.

Han får etter alt å dømme støtte fra Fremskrittspartiets Øyvind Korsberg.

MOT NRK-LISENS: - I utgangspunktet er jeg tilhenger av å avskaffe NRK-lisensen, sier Frps Øyvind Korsberg.
MOT NRK-LISENS: - I utgangspunktet er jeg tilhenger av å avskaffe NRK-lisensen, sier Frps Øyvind Korsberg. Foto: (FrP)

- Gammeldags og urettferdig

Korsberg sa følgende til Side3 i september 2012 da det ble klart at Sverige planla endringer.

- I utgangspunktet er jeg tilhenger av å avskaffe NRK-lisensen. Det har vi ment hele tiden, og en mulighet som det er snakket om, er å ta finansieringen over statsbudsjettet, sier Korsberg.

Han mener at dagens NRK-lisens bør avvikles, men mener løsningen en har gått for i Sverige ikke er et bedre alternativ.

- Men for oss er det ikke aktuelt å ta det direkte over skatteseddelen. I den grad man skal finansiere media, så må det gjøres som alle andre kulturtiltak, der man tar det over statsbudsjettet. En kan ikke lage en egen skatt for det. Skattenivået er høyt nok, og vi ser ingen grunn til at media skal få direkte tilgang til skattepengene, sier Korsberg.

Han mener at NRK må belage seg på å finne andre finansieringsmetoder i fremtiden.

- Måten man finansierer NRK på i dag er både gammeldags og urettferdig, og det medfører konkurransevridning. Det mediebransjen i dag opplever er en voldsom endring, og spesielt store utfordringer med internetts inntreden. Redaksjoner må nedbemanne som bare det, mens NRK er i en særstilling der de bare gjennom et vedtak i Stortinget kan få fem milliarder kroner, sier Frp-toppen.

- På kort sikt må man gjøre noe med lisensordningen, men på lengre sikt må man finansiere NRK mer på lik linje med andre medier. Jeg håper svenskenes endring vil gjøre det enklere å diskutere det her i Norge. Det åpnes jo automatisk en debatt for dette når svenskene gjør endringer, så får vi se hva programmprosessene i de andre partiene viser.

- Helt ubegripelig

Leder i Unge Høyre, Paul Joakim Sandøy, rister på hodet av forslaget.

- For den jevne forbruker er jo dette helt ubegripelig. Det er ingen som synes det er rimelig at en skal betale lisens for et produkt man bruker til alt annet enn å se på NRK, sier Sandøy til Side3.

Paul Joakim Sandøy er leder i Unge Høyre. Her er han "redaktør for en dag" i Nettavisen i 2012.
Paul Joakim Sandøy er leder i Unge Høyre. Her er han "redaktør for en dag" i Nettavisen i 2012.

Han oppfordrer kulturminister Hadia Tajik til å droppe forslaget umiddelbart.

- Bare forestill deg at et annet selskap enn NRK hadde foreslått dette. At Netflix skulle begynne å kreve lisens på iPad fordi du ser på netflixvideoer? Det er nok veldig få som ser fornuft i det, fortsetter Sandøy.

- Hvor stor er sannsynligheten for at forslaget går gjennom, tror du?

- På en måte er det lett å si at «dette går aldri gjennom», men en skal aldri si aldri. På generelt grunnlag har vi jo en regjering som kan få til det utroligste, og vi må jo ta det Kulturdepartementet kommer med på alvor, sier Sandøy.

OPPGITT: Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy vil ikke at NRK skal blande seg borti hvordan han bruker mobilen eller nettbrettet sitt.
OPPGITT: Unge Høyres leder Paul Joakim Sandøy vil ikke at NRK skal blande seg borti hvordan han bruker mobilen eller nettbrettet sitt. Foto: Magnus Blaker (Mediehuset Nettavisen)

Unge Høyre-lederen poengterer at en endring stort sett vil ramme folk som allerede har TV, og bare skape mer byråkrati og personvernutfordringer.

- Det blir bare tull. Jeg vil ikke at NRK skal blande seg borti hvordan jeg bruker mobilen eller nettbrettet mitt, avslutter han.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.