Foto: (iStock Photo/Illustrasjonsbilde)

Nettnøytralitet

Nettnøytralitet er død i USA - og kan få stor påvirkning på gratis porno

- Vil favorisere et tankesett som sier at alle mennesker i utgangspunktet er heterofile, og at avvik fra dette er unormalt og tillært.

Publisert

Nettnøytralitet er et prinsipp som i bunn og grunn sier at all trafikk på nett skal behandles likt.

Det skal ikke være slik at bredbåndsselskapet ditt kan bestemme at trafikk til den ene nettsiden er viktigere (eller riktigere) enn den andre.

Det er dette prinsippet som har vært gjenstand for store diskusjoner i USA den siste tiden, og som i midten av desember fikk nådestøtet av teletilsynet Federal Communications Commission (FCC).

Avgjørelsen har møtt massiv kritikk:

Motstandere hevdet at opphevelsen kan føre til sensur, at data prioriteres ut fra hvem som betaler, og at nettselskapene nå gis mulighet til å velge vinnere og tapere. Netflix og Twitter lovet like etter langvarig juridisk kamp mot vedtaket.
Wikipedia

Blant dem som frykter konsekvensene av endringen er noen av verdens største pornonettsider.

Det er vanskelig å begripe hvor mye porno som konsumeres hver dag. Bare på Pornhub ble det i 2016 sett over 91 milliarder videoer og hver time er om lag 45.000 personer innom nettsiden.

USA på linje med mer konservative regimer

Men når det nå åpnes for at internettilbydere kan kontrollere hva brukere kan få tilgang til og kreve forskjellige priser avhengig av typen innhold, frykter bransjen både for økonomien og for folks mulighet til å utforske sin seksualitet.

- Uten nettnøytralitet vil selskapene som kontrollerer internettilgangen har urettferdig makt til å velge vinnere og tapere, sier toppsjef Corey Price i Pornhub til Vice Magazine-underbruket Motherboard.

Talsperson for xHamster, Alex Hawkins, hevder at opphevelsen av nøytralitetsprinsippet vil favorisere en heteronormativ oppfattelse av seksualitet.

Heteronormativitet er et tankesett som sier at alle mennesker i utgangspunktet er heterofile, og at avvik fra dette er unormalt og tillært.

- Å gjøre slutt på nettnøytraliteten vil sette USA på linje med mer konservative regimer verden over, ikke bare når det gjelder porno, men også når det gjelder seksualitet, sier Hawkins.

Selskapene ser for seg at porno som innebærer sex mellom kvinner og menn regnes for normalt, men at kategorier og nettsider utover dette kan rammes av høyere priser eller i verste fall sensur.

Nettnøytralitet i Norge

I Norge er nettnøytralitet lovfestet, og innebærer at du via internettilbyderen din «kan nå hele internett og at trafikken skal behandles likt, det vil si uavhengig av avsender, mottaker, utstyr, applikasjon, tjeneste eller innhold», skriver Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.

Nøytraliteten bygger på tre prinsipper:

  1. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning med spesifisert kapasitet og kvalitet.
  2. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning som gir adgang til
    - å hente og levere innhold etter eget ønske
    - å bruke tjenester og applikasjoner etter eget ønske
    - å koble til utstyr og bruke programvare som ikke skader nettverket, etter eget ønske.
  3. Internettbrukerne har rett til en internettilknytning fri for diskriminering med hensyn til applikasjonstype, tjenestetype, innholdstype og hvem som er avsender eller mottaker.