Tesla Model X er den store taperen når bilavgiftene legges om. Det er én av to elbilmodeller som nå må betale engangsavgift på grunn av høy vekt.
Tesla Model X er den store taperen når bilavgiftene legges om. Det er én av to elbilmodeller som nå må betale engangsavgift på grunn av høy vekt.

Statsbudsjettet 2018

Store endringer i bilavgiftene - elbiler og ladbare hybrider er taperne

Forslår å avvikle avgiftsfritaket for elbiler - mens hybridbiler blir dyrere.

Publisert

Planen var egentlig å innføre merverdiavgift på de dyreste elbilene, for å redusere subsidiene til primært Tesla, men dette skjer ikke. Regjeringen legger i stedet opp til at de tyngste elbilene nå må betale engangsavgift.

Det forklarer de slik:

- Mens fritaket i engangsavgiften er en fordel for tunge biler, øker merverdiavgiftsfordelen med kjøretøyets pris. Eksempelvis utgjør merverdiavgiftsfritaket kun 50 000 kroner for en elbil med pris på 200 000 kroner, mens fritaket utgjør 250 000 kroner for en elbil med pris på 1 000 000 kroner. Tilsvarende utgjør fritaket for engangsavgift i størrelsesorden 200 000 kroner for en elbil med vekt på 2,4 tonn, mens fritaket ikke har betydning for mindre elbiler med vekt inntil nær 1,6 tonn. Dette innebærer at engangsavgiftsfritaket i all hovedsak kommer kjøpere av tunge, dyre elbiler til gode, skriver regjeringen.

Opphever avgiftsfritak for elbiler og hydrogen

Regjeringen vil derfor oppheve fritaket for engangsavgift for både elbiler og hydrogenbiler, og likebehandle de med alle andre biler.

I stedet ønsker regjeringen å innføre samme vektfradrag for elbiler som også er gjeldende for ladbare hybrider - men denne satsen reduseres fra 26 til 23 prosent.

Det betyr for eksempel at en elbil på 1600 kg, skal betale avgift som om den veier 1232 kg.

Endringen betyr i praksis at elbiler over 2 tonn må betale engangsavgift - og dermed er det kun Teslas Model X og S som blir rammet.

Årsaken er at elbiler får et betydelig fradrag i bunn fordi CO2-avgiften er på minussiden under 70 gram. I praksis betyr det et grunnfradrag på rundt 78.000 kroner.

Satsene i engangsavgiften prisjusteres med 1,6 prosent.

Så høy avgift får Teslas modeller

Utregningen for avgift er svært innviklet, men Nettavisens regnestykke viser at engangsavgiften vil bli som følger:

  • Tesla Model S 75D: 9374 kroner (2109 kg)
  • Tesla Model S 100D: 24022 kroner (2187 kg)
  • Tesla Model X 75D: 71349 kroner (2439 kg)
  • Tesla Model X P100D: 96327 kroner (2572 kg)

Ladbare hybrider blir ca 10.000 kroner dyrere

Det er også klart at ladbare hybrider blir dyrere. At vektfradraget reduseres fra 26 til 23 prosent betyr i praksis at ladbare hybrider må betale avgift for omtrent 50 kg ekstra.

For en Passat GTE, betyr det rundt 10500 kroner høyere avgift.

Helt vanlige hybrider, som Toyota Prius, er det foreslått å fjerne dagens fradrag på 5 prosent.

Vanlige diesel- og bensinbiler får økt avgift med 1,6 prosent - som kun er en inflasjonsjustering.

Mange blir enda dyrere til sommeren

I tillegg ønsker regjeringen å gjøre ladbare hybrider med kort rekkevidde dyrere. Konkret ønsker man å redusere avgiftsfordelene om rekkevidden er mindre enn 50 km.

Dette får man av praktiske hensyn ikke til før sommeren.

Ordningen blir slik at biler som har 50 km elektrisk rekkevidde eller mer, får 23 prosent fradrag i vektavgiften.

For biler som har mindre enn 50 km, får de et fratrekk som er lavere enn 23 prosent som «beregnes som forholdet mellom kjøretøyets registrerte elektriske rekkevidde og den nødvendige rekkevidden for å få maksimalt fradrag».

I praksis kommer dette til å ramme store SUV-er med kort elektrisk rekkevidde, som Mercedes GLC500e og BMW X5.

Fjerner fordelene for elbiler som firmabil

Elbiler har i dag halv firmabilbeskatning.

Denne fordelen foreslår regjeringen å fjerne, slik at elbiler skal betale full firmabilbeskatning.

Litt dyrere drivstoff - lik vrakpant

Det legges ikke opp til store justeringer av drivstoffavgiften, kun en inflasjonsjustering på 1,6 prosent. Det utgjør 6-8 øre per liter.

Det eneste unntaket er for LGP, der avgiften økes med hele 56 prosent fra 1,43 til 2,23 korner per kg.

Vrakpanten på biler blir derimot helt uendret på 3000 kroner.

Ny årsavgift

Det innføres neste år som kjent en egen trafikkforsikringsavgift som erstatter årsavgiften. Denne avgiften vil elbiler få helt fritak for.

Det gjelder også omregistreringsavgiften.

Reaksjonene er til dels svært kritiske

Innføring av engangsavgift på elbiler, går mot Stortingets avtale om at elbilfordelene skal videreføres til og med 2019.

KrF sier til NRK at de varsler kamp mot omleggingen.

Elbilforeningen mener omleggingen kan føre til kollaps i elbilsalget:

- Regjeringen ignorerer fullstendig Stortingets vedtak i det budsjettet de i dag presenterer, og velger i stedet å fjerne flere av fordelene for nullutslippsbiler, sier generalsekretær i Norsk elbilforening, Christina Bu.

- Vi risikerer danske tilstander med kollaps i elbilmarkedet selv med tilsynelatende små endringer. Elbilmarkedet er svært sårbart og trenger fortsatt starthjelp for å komme opp på et nivå hvor elbiler er fullt ut konkurransedyktige med fossile alternativer, sier Bu.

Hun er også bekymret for at ESA fortsatt ikke har godkjent fritak for merverdiavgift fra 2019.

Norges største bilmerke: - Dette vil bremse elbilene

Administrerende direktør Ulf Tore Hekneby i Norges største bilimportør Møller, som står bak VW, Audi og Skoda, er heller ikke fornøyd med endringene - selv om selskapet rammes lite direkte.

- Suksesskriteriet for det norske markedet frem til nå i møte med kunder og fabrikker har vært forutsigbarheten. Den er nå brutt. Dette vil føre til stor usikkerhet for kundene og fabrikkene, sier han.

- Selv om avgiften kun slår inn på de store elbilene vil usikkerheten råde om hva som skjer ved neste korsvei. Sammen med fjerning av ordningen for firmabilbeskatningen for elbiler vil det stilles spørsmålstegn også ved de andre incentivene rundt elbiler. Dette vil bremse fremveksten av elbiler og troen på at dette er fremtiden, sier Hekneby.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.