Taxfree-handelen utgjør rundt 25 prosent av inntektene til Avinor. Sp vil avvikle ordningen - samt fjerne ordningen med kvote ved harryhandel.
Taxfree-handelen utgjør rundt 25 prosent av inntektene til Avinor. Sp vil avvikle ordningen - samt fjerne ordningen med kvote ved harryhandel.

Taxfree

Sp-forslag kan gi milliardsmell og nedlagte flyplasser

Nytt partiprogram kan få store konsekvenser for Distrikts-Norge.

Publisert

Fredag ble det kjent at Senterpartiet åpner for å avvikle hele taxfree-ordningen, samt avvikle kvoten for import av alkohol og tobakk til Norge fra utlandet.

Forslaget i partiprogrammet lyder som følger:

Senterpartiet går inn for å fjerne adgangen til å innføre alkohol- og tobakkvarer toll- og avgiftsfritt til Norge, og fjerne kvotene for innførsel av alkohol og tobakk fra utlandet.
Sps førsteutkast til partiprogram

Partiet har også to litt mindre omfattende formuleringer som også har som mål å avvikle ordningen.

Senterpartiets programkomité presenterte sitt forslag til nytt partiprogram. Ola Borten Moe, leder av komiteen og nestleder i Senterpartiet, står for presentasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Senterpartiets programkomité presenterte sitt forslag til nytt partiprogram. Ola Borten Moe, leder av komiteen og nestleder i Senterpartiet, står for presentasjonen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Foto: Vidar Ruud (NTB scanpix)

- Det er et veldig paradoks at staten skal premiere de som reiser med fly med avgiftsfri alkohol og tobakk, ting som vi ellers ønsker mye mindre av fordi det har store helsemessige konsekvenser, sa nestleder Ola Borten Moe (Sp) til TV 2.

Faktasjekk: Har nordmenns alkoholforbruk økt med 40 prosent på 20 år?

Kan få enorme konsekvenser

Overfor Side3 bekrefter Senterpartiet at de i liten grad har sett på konsekvensene av eget forslag.

Taxfree-ordningen står for rundt 25 prosent av Avinors totale inntekter (ca 2,5 milliarder i året), og uten ordningen ville organisasjonen som driver alle landets flyplasser gå med milliardunderskudd.

(artikkelen fortsetter under)

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = (('https:' == d.location.protocol) ? 'https://' : 'http://'), r = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.async=1; js.src = p + "www.opinionstage.com/assets/loader.js?" + r; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'os-widget-jssdk'));

Les også: - Å fjerne taxfree-ordningen vil ikke gi lavere priser

I dag er det slik at Avinor bruker overskuddet på flyplassene i de store byene, til å subsidiere driften av flyplasser i distriktene. Et frafall av taxfree-inntektene ville i så fall enten føre til nedleggelse av flyplasser i distriktene - eller kraftig økte passasjeravgifter.

Drift av de private flyplassene Torp og Rygge vil trolig også være umulig.

Senterpartiet har vært kraftig imot flyplassavgiften, men Side3 får fra samferdselsdepartementet opplyst at en avvikling av ordningen trolig vil medføre omtrent en dobling av avgiftene.

En avvikling av avgiftsfrie kvoter ville også føre til at det vil være umulig å kjøpe alkohol og i Sverige på "harryhandel" - og tollvesenet må trolig øke sin kontrollinnsats betydelig.

På toppen av det hele har Avinor inngått en langtidskontrakt frem til 2022 med selskapet Travel Retail Norway, som driver de fleste taxfree-butikkene. Side3 vet at en heving av denne kontrakten før utløp vil koste staten milliardbeløp.

- Skal vurdere konsekvensene

- Hvordan vil dere opprettholde flyplassdriften i distriktene med et slikt frafall av avgiftene? Og er dere klare for å legge ned Torp og Rygge?

Foto: Thomas Winje Øijord (NTB scanpix)

- Programkomiteen har i sitt forslag til program foreslått ulike løsninger når det gjelder taxfree-ordningen. Dette skal nå organisasjonen debattere og landsmøte skal avgjøre spørsmålet. Konsekvensene av forslagene blir da en naturlig del av denne debatten, sier stortingsrepresentant Kjersti Toppe, som sitter i programkomiteen til Senterpartiet.

Toppe avviser kontant at det vil være aktuelt å innføre høyere flyplassavgifter.

- Alternativet er at dette skal dekkes av staten, ikke økte avgifter. Selvfinansiering er ikke mulig i distriktene, så der må staten ta en rolle.

- Hva tenker dere rundt kontroll på Svinesund og andre grenseoverganger?

- Dette har vi ikke sett på. Forslaget er et prinsipielt standpunkt, fordi alkohol er en såpass spesiell vare. Da må staten eventuelt ta andre kostnader ved for eksempel økt kontroll, sier Toppe.

La Vinmonopolet ta over i stedet?

En alternativ løsning som skisseres i programmet til Sp er å la Vinmonopolet ta over taxfree-ordningen på flyplassene, og dermed ikke gjøre endringer på tollfri kvote.

- Det er mange grunner til å se på taxfree-ordningen slik den er i dag. Både med tanke på folkehelse, statens inntekter og med tanke på norsk næringsliv. Jeg ser ikke helt hvorfor vi skal la tyske milliardærer sitte igjen med inntektene på dette, sier Toppe.

- I så måte vil dette ikke ha de store konsekvensene for inntektsgrunnlaget som Side3 beskriver. I den grad det vil kunne påvirke inntjeningen ved norske flyplasser på kortbanenettet så mener Senterpartiet at dette er noe som må kunne finansieres utover en ordning som sender med flypendlere billig sprit, sier hun.

Foto: (Scanpix/TRN)

Vil fortsatt gi stort tap

Dette er en løsning som Travel Retail Norway tidligere har omtalt som en ordning som ikke vil dekke inn noe i nærheten av behovet. Årsaken er at alkohold bare står for rundt 40 prosent av taxfree-salget.

- Duty free dreier seg om relativt mye mer enn en vinflaske. Totalomsetningen er parfyme, kosmetikk, tobakk, sprit og sukkervarer. Skulle Vinmonopolet komme inn, så ville en ikke få tobakk, parfyme og lignende, og staten og Avinor ville fått lavere inntekter, og folk må da betale mer over skatteseddelen, har TRN-sjef Håkon Fjeld-Hansen tidligere sagt til Side3.

Dette er et argument Toppe ikke kjøper.

- Om Vinmonopolet tar over alkoholsalget, vil Avinor fortsatt kunne få like store inntekter som i dag, siden andre selskaper kan fortsette salg av kosmetikk og parfyme.

Hvordan Vinmonopolet skal kunne gi inntekter til Avinor som taxfree-salg, hvis de ikke skal selge alkohol billigere enn vanlig, er det ingen som kan svare på.

Les også: Massiv motstand mot å legge ned taxfree-ordningen

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.