STOR UTFORDRING: Å ta sitt eget liv er en av de vanligste dødsårsakene til menn i alderen 15 til 49 år i Norge. Illustrasjonsbilde
STOR UTFORDRING: Å ta sitt eget liv er en av de vanligste dødsårsakene til menn i alderen 15 til 49 år i Norge. Illustrasjonsbilde

Helse

Selvmord: Én tragisk ting tar livet av flere menn enn kreft, overdoser og trafikkulykker

- Selvmord er fortsatt et tabubelagt tema i Norge, sier psykologspesialist.

Publisert

At menn er dårlige til å oppsøke legen er en kjensgjerning. Tall fra Statistisk sentralbyrå i 2015 viser at mens kvinner i snitt går 3,1 ganger i året til fastlegen, er menn kun innom 2,2 ganger.

Dette til tross for at menn lever kortere, får oftere kreft og har generelt en høyere forekomst av hjerte - og karsykdommer.

Hvorfor menn får dårligere kort i livet enn kvinner når det gjelder helsen, har ikke vitenskapen et tydelig svar på.

En teori er er at menn ofte drikker mer, tar større risikoer i livet og har et mer fysisk og hardt arbeid enn kvinner.

Annen forskning peker i retning av at Y-kromosomet hos menn (kvinner har kun X-kromosom), øker risikoen for sykdom og en tidlig død.

Andre  studier viser at kvinner er bedre til å ta vare og pleie sosiale relasjoner, noe som er viktig for et langt og lykkelig liv.

Mest sannsynlig spiller alle disse faktorene inn når man ser på menn og kvinners helse og forutsetninger.

Én ting som likevel er klart, er at kvinner ser ut til å være mer opptatt av ta bedre vare på egen helse. At menn også generelt er mye dårlige til å oppsøke fastlege eller hjelp hos fagpersonell eller nære venner når ting er trådt, er en faktor.

Avslutter livet på egen hånd

Side3 har sett nærmere på de største helsefarene for menn mellom 15 og 49 år.

Spør vi mannen i gata om hva de tror tar flest liv hos menn i denne aldersgruppen i Norge, er trafikkulykker og kreft det vanligste svaret.

Men tall fra Folkehelseinstituttet viser at den viktigste dødsårsaken er selvmord.

Per 100.000 personer mellom 15 og 49 år, er det om lag 20 menn og 7 kvinner som tar sitt eget liv. I 2014 var det 401 registrerte dødsfall blant menn. Blant kvinner var det 147.

Førsteamanuensis og psykologspesialist Erlend Mork.
Førsteamanuensis og psykologspesialist Erlend Mork. Foto: (UIO)

Menn oppsøker ikke hjelp

Erlend Mork er psykologspesialist og førsteamanuensis ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging ved Universitetet i Oslo.

Han sier til Side3 at forskningen ikke har noe endelig svar på hvorfor menn er overrepresentert - ikke bare i Norge, men over hele verden. Noen hypoteser har man dog. At menn er dårlig til å oppsøke hjelp når de kanskje trenger det som mest, er én av dem.

- Det er i hvert fall én av de klare hypotesene - dette at vi menn ikke søker hjelp i samme grad som kvinner når vi trenger det. Så det at menn må ta det på alvor dersom de opplever psykiske problemer eller tør å spørre om hjelp, er helt klart en av de tingene vi tror kan bidra til å få ned tallene, sier Mork.

Høye selvmordstall blant menn er ikke et særnorsk fenomen. Statistikk fra hele verden viser at menn som oftest er overrepresentert når det kommer til å ta sitt eget liv.

- Hva får mennesker til å ønske å ta sitt eget liv?

- Selvmord er veldig sammensatt. Det er aldri én faktor som gjør at noen velger å ta sitt eget liv, men noe som ofte er til stede er psykiske problemer. Man kommer inn i en periode i livet som man opplever som veldig tøff. Man kan utvikle depressive tanker og man har problemer med å se løsninger på utfordringer i livet som man ellers ville ha løst. Så depresjon og følelsen av håpløshet, er noe som går igjen hos personer med selvmordstanker, forklarer Mork.

Samlivsbrudd, dødsfall og økonomiske problemer er eksempler på alvorlige hendelser i livet som kan få en person inn på tanker om å avslutte eget liv.

- Det man ofte ser er at det har skjedd en alvorlig hendelse livet: Samlivsbrudd, utfordringer i jobben, pådratt seg mye gjeld eller kanskje et dødsfall hos noen som står en nær. Dette er alle problemer og tanker som en person kan føle seg fanget av og som kan være vanskelige å se en vei ut av.

- Det skal sies at de aller fleste personer som har opplevd depresjon lever videre. Det viser jo bare at selvmord er en kombinasjon av flere faktorer, påpeker han.

En gruppe mer utsatt

Psykologspesialisten forklarer at selvmordstallene i Norge har holdt seg veldig stabilt de siste 15 årene. Om man går nærmere inn på tallene i aldersgruppen 15 til 49 år, sier Mork at det er en del av aldersgruppen som er mer utsatt enn andre.

- Spesielt i den yngste delen av den aldersgruppen, 15 til 24 år, er selvmord en hyppig dødsårsak. Jeg må understreke at selvmord er en sjelden hendelse i denne aldersgruppen også, men på en annen side er det sjeldent at 15 til 24 åringer dør. Så på den måten er det en vanlig dødsårsak.

- Med andre ord: Ja, det er en viktig dødsårsak i denne aldersgruppen, men det betyr ikke at mange dør. Så viktig å holde det litt fra hverandre.

Mork sier at selvmordsratene i våre naboland som Sverige, Danmark og Finland, er på relativt likt nivå som i Norge. Dette skyldes lignende kultur og samfunnsstruktur. Selvmordsraten er gjennomgående høyere i de østeuropeiske landene, mens land i vest - og sør i Europa har lavere rate.

- Disse variasjonene synliggjør at forhold på samfunnsnivå som religion, kultur, arbeidsledighet og mønstre i rusbruk, for å nevne noe, er med på å påvirke selvmordsratene – det er derfor viktig å ikke se utfordringen bare i lys av psykiske vansker, men også forhold på ulike nivåer i samfunnet, forklarer Mork.

Statistikk over de viktigste dødsårsakene for menn i alderen 15 til 49 år. I Norge, som i resten av våre naboland, er det selvmord som er på toppen.
Statistikk over de viktigste dødsårsakene for menn i alderen 15 til 49 år. I Norge, som i resten av våre naboland, er det selvmord som er på toppen.

Spesielt rus kan være en faktor som får personer til å ta et valg de til egentlig ikke ville tatt.

- Som nevnt, om noen sitter med en følelse av håpløshet og at de føler seg fanget av problemer de ikke kommer seg ut av, kan dette være en viktig faktor. Om dette kombineres med rus, kan det ofte senke terskelen for å gjøre noe dramatisk og handle på tankene. Noen er også mer impulsive enn andre, en annen faktor som kan spille inn.

Det er fortsatt ganske tabubelagt både som samfunn og mellom menn i sosiale sammenhenger om at man har tanker om at man ikke orker å leve
Psykologspesialist Erlend Mork

Vis at du bryr deg

Til tross for at selvmord topper statistikken som den vanligste  dødsårsaken for kvinner og menn i aldersgruppen 15-49 år, er det fortsatt et tabubelagt tema.

- Det har skjedd en utvikling de siste årene der det har blitt mer åpenhet, men det er fortsatt ganske tabubelagt både som samfunn og mellom menn i sosiale sammenhenger om at man har tanker om at man ikke orker å leve. Så det ligger et tabu i forhold til det å prate om selvmord, og generelt psykiske problemer. Det er nok noe der, sier Mork.

- Hvorfor havner likevel selvmord ofte i skyggen av dødsårsaker blant menn, som kreft og trafikkulykker?

- Når det kommer til trafikkulykker blant menn, er det blitt gjort en rekke tiltak for å bedre sikkerheten og forebygge de siste årene. Husk at tallene med dødsulykker i Norge var omtrent på samme nivå som selvmordstallene på 1990-tallet. Menneskesinnet er nok mer komplisert enn det å bygge bedre veier, men jeg tror at vi har noe å lære av å sette inn mer ressurser i forebyggende arbeid, påpeker førsteamanuensis og psykologspesialisten.

Klikk på bildet for å lese teksten i pdf-format.
Klikk på bildet for å lese teksten i pdf-format.

Så hvordan kan man oppdage om noen har det vanskelig og bærer på tunge tanker?

Ifølge Mork er det en nesten umulig oppgave.

- Alle er forskjellige, men dersom kameraten, venninnen din eller en kollega plutselig begynner å forandrer seg - typisk er at noen begynner å sove mindre, mister konsentrasjonen, trekker seg unna sosiale lag eller er mer irritabel. Disse signalene kombinert med at du vet det har skjedd noe dramatisk i livet til denne personen, kan være tegn på at en person går med tunge tanker.

Nesten steg er å vise at man bryr seg og tørre å stille vanskelige spørsmål. Det er alltid mulig å få hjelp.

- Våg å spørre hvordan det går. Og dersom de bekrefter at de strever, spør om de har en tanke om å ikke leve lenger.

- Det finnes effektiv behandling både for depresjon og i livskriser. For mange er det å begynne å snakke om det de strever med et viktig første skritt til å komme inn på et mer konstruktivt spor. Det er ofte en stor barriere for mange å bryte og stille det spørsmålet. Men det er viktigere å bry seg en gang for mye enn en gang for lite.

Finn mer informasjon om selvmordstanker og hva du kan gjøre for å hjelpe deg selv eller andre her. Om du har behov for akutt hjelp, ring 113.

(Kilder: Folkehelseinstituttet, Statistisk sentralbyrå, RVTS Nord, Aftenposten)

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her