Foto: Luc Viatour (Wikimedia Commons)

Norsk oppdagelse går verden rundt

Kan ha løst et av solens største mysterier.

Publisert

Solen er grunnlaget for alt liv på jorden, og den sydende ildkulen slutter aldri å forundre og forbløffe. Et av verdens ledende miljø på solforskning finnes nettopp her i Norge, og forskere ved Universitetet i Oslo har nå vært med på å oppdage det som kan løse et av solens største mysterier.

Forskningsresultatene er så oppsiktsvekkende at de blir presentert med forside og artikkel i det prestisjetunge vitenskapelige tidsskriftet «Nature» den 28. juni 2012.

Gruppen har kommet fem til at magnetiske kjempetornadoer raser på overflaten av sola. Disse tornadoene er både større og villere enn tornadoer på jorda, og dannes på andre måter.

Soltornadoene har et magnetisk «skjelett» og kan være like store som hele arealet til Europa. De magnetiske tornadoene snurrer i en fart på mer enn 10.000 kilometer i timen, og forskerne tror det finnes så mange som 11.000 av dem til enhver tid.

Hvilken gåte kan den oppdagelsen gi svar på?

Det kan forklare hvorfor solas atmosfære er varmere enn overflaten.

Foto: Wedemeyer-Böhm et al. (2012). Laget vha VAPOR.

Et av solas største mysterier

Solens overflate har en temperatur på rundt 5000 grader Celsius, men ute i det ytterste laget av solens atmosfære, i det som kalles koronaen, kan temperaturen komme i utrolige én million grader.

Forskere har hittil ikke klart å forklare hvorfor det er slik, som kan sammenlignes med at en peis på mystisk vis gjør det mye, mye varmere i andre enden av rommet enn rett foran peisen. Hvordan transporteres energien fra overflaten av solen og ut til koronaen?

- Det at solas atmosfære er varmere enn overflaten ble oppdaget for første gang i 1941 og har siden vært et mysterium, sier Pål Brekke, solfysiker og seniorrådgiver for romforskningskoordinering ved Norsk Romsenter.

Nå tror forskerne at de magnetiske tornadoene transporterer energi bort fra solas overflate og ut i koronaen.

Foto: (Fra "Sola - Vår livgivende stjerne" (P.Brekke)/T. Abrahamsen/ARS)

Spørsmålet om oppvarmingen av solas korona er viktig for å kunne forstå de mange prosessene på sola, som for eksempel hvordan solvinden dannes og hvordan den påvirker atmosfæren på jorda (synlig som nordlys og sørlys) og de andre planetene i solsystemet, skriver romsenter.no i en pressemelding.

Det er et internasjonalt team som har kommet frem til resultatene som nå presenteres i Nature. Sven Wedemeyer-Böhm, forsker ved Institutt for teoretisk astrofysikk ved Universitetet i Oslo, er førsteforfatter av artikkelen og en av de tre forskerne ved instituttet som er med på oppdagelsen.

Soltornadoene kom som en overraskelse på forskerne. Det startet med at de oppdaget virvler i solas atmosfære, deretter så de at virvlene strakk seg ut til koronaen

- Da beregningene viste at virvlene transporterer energi, visste vi at vi hadde en bit av svaret på hvorfor solas korona er så varm, sier Wedemeyer-Böhm i en kommentar.

Han understreker at de magnetiske tornadoene bare er en del av løsningen på solas mysterium.

Foto: Scullion & Wedemeyer-Böhm (NASA)

Ikke farlig

De magnetiske tornadoene på sola har samme form som tornadoer på jorda, men dannes på ulik måte.

- På jorda oppstår tornadoer på grunn av forskjeller i trykk og temperatur i atmosfæren, men de magnetiske tornadoene på sola dannes av magnetfelt som spinner og danner virvelvinder av ionisert gass, forklarer Wedemeyer-Böhm.

Han sier også at kjempetornadoene ikke har direkte effekt for menneskene på jorda.

- De magnetiske tornadoene er ikke farlige for jorda og har ingen direkte effekt på planeten vår. Derimot er de sannsynligvis vanlige også på andre stjerner enn sola, sier Wedemeyer-Böhm.

Foto: Wedemeyer-Böhm. Dannet vha VAPOR

Det nye forskningsresultatet er en viktig brikke i puslespillet for å forstå hvordan koronaen blir så varm, og nyheten har såpass stor interesse at den er plukket opp av en rekke nyhetskanaler, som MSNBC, ABC News og Scientific American. Nettsidene til Nature var torsdag morgen nede.

Ifølge Brekke viser resultatene også at det norske solfysikkmiljøet er et av de fremste i verden, om ikke det beste.

Foto: Wedemeyer-Böhm et al.