Statens anbefaling er å satse på disse to veien mellom Østlandet og Vestlandet - der den sørlige ruten anses som viktigst. Hvis den sørlige blir forbedret slik de vil, vil reisetiden bli kuttet med over tre timer.
Statens anbefaling er å satse på disse to veien mellom Østlandet og Vestlandet - der den sørlige ruten anses som viktigst. Hvis den sørlige blir forbedret slik de vil, vil reisetiden bli kuttet med over tre timer.

Vegvesenet: - E134 skal gis høyeste prioritet

Norge vil tjene 26 milliarder kroner på å utbedre veien.

Publisert

REGJERINGSKVARTALET (Side3): Statens vegvesen la onsdag frem sin rapport om hvordan de ønsker å prioritere veiforbindelsen mellom øst og vest.

Og Vegvesenet er krystallklare på at dagens stortingsvedtatte hovedvei E16 skal nedprioriteres.

- På bakgrunn av den samfunnsøkonomiske analysen foreslår vi en langsiktig strategi der E134 gis høyeste prioritet. Med utbygging av ferjefri E39 mellom Stavanger og Bergen vil E134 kunne betjene hele området mellom disse to byene, sier fungerende vegdirektør Lars Aksnes.

- Vi ønsker utbygging av hele strekningen mellom Drammen og Haugesund, slår han fast.

Kraftig plussprosjekt

En regner med en kostnad på prosjektet på 37 mrd kroner, fartsgrense på 80 km/t, at reisetiden reduseres med 3 timer og 5 minutter - og en samfunnsøkonomisk nytte på kraftige 26 milliarder kroner.

Til sammenligning er et alternativ med forbedring av E16 ansett å ha en negativ nyttekost på 16 milliarder.

Årsaken til at E16 anses som uaktuelt å satse på - til tross for at Stortinget har vedtatt at det er hovedveien - er at den er lengst, og at det er vanskelig å finne effektive måter å kutte reisetiden på.

Nøyaktig hvordan vegen skal bygges ut har de ikke sett på i denne omgang.

Et andre hovedvalg

I tillegg til E134, vil Vegvesenet også ha fokus på en strekning til - en nordre rute.

- Vi mener rv 52 over Hemsedal er det strategisk mest fremtidsrettede alternativet ved siden av E134. Det gir raskere forbindelse mellom Oslo og Bergen, og gir samtidig videre utviklingsmuligheter mot Sogn og Fjordane og Sunnmøre.

- Dette gjør vi fordi disse veiene tjener to forskjellige områder, understrekes det, sa Hans Silborn i Statens vegvesen på onsdagens pressekonferanse.

Utbygging av denne veien vil ha en negativ samfunnsøkonomisk nytte på 7 milliarder kroner.

- Må prioritere

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen gjør det klart at det som nå legges frem ikke er politisk vedtatt, men «et godt faglig innspill».

Han er derimot klar på at han mener Vegvesenet tenker korrekt.

- Uansett hvor man bor, så er det mange som henvender seg til oss, og det tar jeg som et tegn på at man ikke er fornøyd med dagens vegstandard. Det tar uforholdsmessig lang tid å kjøre mellom øst og vest, sier han.

- Så er det mange som sier at vi må prioritere «deres» veg, og hvis ikke, så må man prioritere alle. Det er en strategi vi ikke kan støtte. Vi må sørge for at det er et par strekninger som er så mye raskere at en velger disse naturlig. Ikke fordi det politisk anbefales (ref. E16, journ.anm), men fordi det er transportmessig fornuftig.

Den rituelle overleveringen mellom Lars Aksnes og Ketil Solvik-Olsen.
Den rituelle overleveringen mellom Lars Aksnes og Ketil Solvik-Olsen. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)

- Og så er det slik at ved å kanalisere trafikken over til noen veistrekninger, vil en få tryggere strekninger på de andre veiene. Mindre trafikk gjør at de oppfattes bedre, og blir et bedre sted å kjøre for folk flest, sier Solvik-Olsen.

Lenge til veiene kan stå ferdig

Selv om vegene nå anbefales utbygget, er det langt inn i fremtiden før en full utbygging kan stå klar.

Vegvesenet har ikke laget en fremdriftsplan, og for de fleste strekningene er det ikke lagt noen konkrete planer. Dette er arbeid som trolig vil være en prioritert jobb inn mot neste Nasjonal transportplan, som går fra 2018.

- Om vi får pengene vi trenger, og alt går politisk på silke, vil det være på slutten av 2020-tallet - jeg vil tippe 2027-2030, sier fungerende vegdirektør Aksnes.

Betyr ikke noe for de andre veien

At en nå vil prioritere to strekninger, betyr ikke at de andre nå skal forvitre.

- At vi satser på disse to veiene betyr ikke at de andre veiene stenges, de skal fortsatt være åpne og de skal fortsettes å vedlikeholdes. Vi mener også at utbyggingen over Filefjell bør fullføres, påpeker han.

Solvik-Olsen understreker dette poenget.

- Det er viktig å understreke at prosjektene som er i gang, og som ligger inne i Nasjonal transportplan, skal gjennomføres, sier han.