Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (45).
Norges samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (45). Foto: Magnus Blaker (Side3)

Samferdsel

Solvik-Olsen er regjeringens mest populære, men listen over ting som har gått galt er lang

Dette er tingene som regjeringens mest populære ikke har fått til.

Publisert

- Enhver dott kan bruke penger, men det krever god styring og ledelse for å gjennomføre tiltakene. Jeg vil måles på om vi gjorde det vi skulle, ikke bare at vi svidde av pengene, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Nettavisen for to år siden.

Nå har fristen for regjeringen gått ut for å sende nye lovforslag til Stortinget som skal behandles før valget.

Solvik-Olsen har jevnt over vært fremhevet som regjeringens kanskje sterkeste kort, men en gjennomgang Side3 har gjort viser at at ikke alt har gått på skinner.

Sakene som gikk imot

Både små og store saker har begynt å tårne seg opp:

På Hadeland bygges det noen kilometers bokstavelig talt på et jorde langt unna annen høykapasitetsvei.
På Hadeland bygges det noen kilometers bokstavelig talt på et jorde langt unna annen høykapasitetsvei.

 • Skulle tenke mer helthetlig og sammenhengende veiutbygging, men på for eksempel Rv 4 på Hadeland startes snart arbeidet med en kort forlengelse av en nyåpnet 4-felts motorvei mellom Roa og Gran. Dette til tross for at det ikke er planlagt noen videre utbygging av firefelt i noen av endene av strekningen. I sør er nærmeste firefelts vei fem mil sør i Oslo (70-grense). Nordover må man fire mil. Bomstasjonen på kommunegrensen på den nye veistrekningen var for øvrig trolig hovedårsaken til at Lunner og Gran stemte nei til kommunesammenslåing.
 • Ville ha ned kostnadsnivået og sterkere prioritering , men etter å først ha lovet 876 milliarder til ny NTP, måtte ytterligere 57 milliarder legges på bordet - i stor grad på grunn av høyere kostnader enn tidligere antatt (32 milliarder dyrere på vei og 13 dyrere jernbane). Transportøkonomisk Institutt har blant annet kritisert at for mange prosjekter ikke er lønnsomme.
 • Ville ha en plan for å fjerne alt vedlikeholdsetterslep i 12-årsperioden. Da NTP ble fremlagt var det derimot bare ca 1/3 av etterslepet som ble planlagt fjernet
 • Ringeriksbanen og Arna-Voss utsettes sammenlignet med tidligere planer
 • Klarte ikke å fremskynde bygging av jernbanetunnel under Oslo. Flaskehalsen i hele jernbanesatsingen står klar tidligst i 2032.
 • Skulle gjennomføre en stor bompengereform med sammenslåing av bompengeselskaper for å få ned innkrevingskostnadene, som ikke har materalisert seg
 • Planleggingstiden på nye prosjekter har ikke gått ned som ønsket, selv om alle har vært enige om at det er viktig. Der Solvik-Olsen har skjært gjennom i planprosessenene, som for eksempel Ringeriksbanen, har ikke pengene fulgt etter for å få prosjektene bygget
 • Stadige utsettelse av den nye Postloven førte trolig til at Norpost først måtte si opp 500 ansatte, før de gikk konkurs og ble overtatt av Kvikkas
 • Det ble komplett kaos med avislevering i helger i distriktene etter at Posten la ned sin distribusjon på lørdager, og Kvikkas tok over etter en anbudsprosess.
 • Togforsinkelsene fortsetter, selv om det er brukt store summer på oppgradering som skulle bedre punktligheten
 • Det er en lang rekke vei- og togprosjekter som var planlagt påbegynt i dagens NTP-periode som er forsinket

- Frps velgere må føle seg lurt

- Denne listen viser at det bildet statsråden forsøker å presentere i media, der alt bare er fryd og gammen i transportsektoren, ikke er et korrekt bilde. De velgerne som stemte på regjeringen og Solvik-Olsen må være ganske skuffet og må føle seg lurt av at resultatene ikke er bedre enn de er, sier Aps samferdselspolitiske talsperson Eirik Sivertsen til Side3.

Foto: (Arbeiderpartiet)

Han trekker frem spesielt to punkter som problematisk:

- Det ene er bompengebløffen, som han ikke er i nærheten av å levere på, men heller setter nye rekorder. Det andre er kostnadskontrollen, der skattebetalernes penger går til å dekke opp store kostnadssprekker som det nesten ikke reageres på, men som ville skapt et ramaskrik i andre sektorer, sier Sivertsen.

På enkelte prosjekter er prosjektene blitt over dobbelt så dyre som antatt.

- Dette er en nasjonal utfordring, og en utvikling over tid som de ikke ser ut til å være interessert i, og regjeringen har få virkemidler for å gjøre noe med det. Det løftet vi har sett på samferdsel siden 2005 er i stor grad spist opp av kostnadsoverskridelser. E39 er kanskje det verste eksempelet, som på tre år har gått fra 150 til 340 milliarder kroner.

- Underkommuniseres kostnader for å få ting vedtatt?

- Hvis det er tilfelle, har statsråden et alvorlig problem med sine egne underetater. Det er en nasjonal utfordring at det er for store avvik i prisene fra når man starter opp og til man får den endelige regningen. Det er vanskelig å ha en oppfatning fra Stortinget om hva som er årsaken til at det blir slik, men dette må regjeringen rydde opp i.

De velgerne som stemte på regjeringen og Solvik-Olsen må være ganske skuffet og må føle seg lurt
Eirik Sivertsen, Aps samferdselspolitiske talsperson

- Fra Arbeiderpartiets synspunkt er det også betenkelig at det er en systematisk underprioritering av maritime tiltak. Oppfyllingsgraden i dagens NTP er på under 90 prosent, og det i et land der fremtidens verdiskapning skal komme fra havet. Vi har verdens nest lengste kystlinje, og vi har seks ganger mer havområder enn landområder - og det er kysten som nedprioriteres.

- Men i den nye NTP-en legges det vel opp til at hele vedlikeholdsetterslepet i kystinfrastruktur skal tas igjen?

- Det er en utsetting av et titalls prosjekter som denne regjeringen har hatt ansvar for å følge opp i dagens NTP. I den nye er mesteparten skjøvet til den siste seksårsperioden som ikke er forpliktende, sier Sivertsen.

Han er samtidig bekymret for at NTP er ferd med å bli en ønskeliste, etter at blant annet TØI har kritisert planen for å satse på for mange ting som ikke er lønnsomt.

- Det er er viktig for oss å forsikre oss om at dette er en gjennomførbar plan. Da vi satt i regjeringen ble NTP endret fra en ønskeliste til en gjennomførbar plan. Hvis man nå går tilbake til at dette er en ønskeliste, da er ikke planen verdt papiret den er skrevet på.

Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet.
Janne Sjelmo Nordås, Senterpartiet. Foto: (Senterpartiet)

- Følger ikke opp

Senterpartiets stortingsrepresentant Janne Sjelmo Nordås mener Solvik-Olsen har vært en statsråd som har snakket høyt, men der handlingen ikke alltid følger etter.

- Da vi behandlet forrige NTP i 2013, var Frp svært kritisk til nivået og la på mye i sin alternative transportplan. De mente at ting gikk for seint. Fasiten etter nesten fire år med Frp i departementet, er at man knapt nok har etterlevd den NTP-en som man kritiserte. De etterlevde den når det kommer til økonomi på mange områder, men det er mange prosjekter som ikke er fullført i tråd med planen, sier Nordås.

- I den nye planen som de nå har lagt frem, er det jo også eksempler på prosjekter som er fjernet fra NTP med et pennestrøk. Det mest åpenbare eksemplet er vel Vikafjellstunnelen, som Frp har vært tilhenger av, er borte fra NTP. Strynefjellstunnelene er i samme kategori, og en rekke prosjekter på E6 fra sør til nord er enten helt ute eller skjøvet på i dit. Dette forhindrer helhetlig utbygging, sier hun.

Solvik-Olsen: - Meningsløs kritikk

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen omtaler listen her presentert som meningsløs.

- Den burde brukes for å synliggjøre hvordan Arbeiderpartiet har null løsninger selv, men kritiserer likevel regjeringen. På mesteparten av dette klarte de å levere null på åtte år, og så klager de på at jeg ikke har rettet opp i alt, sier Solvik-Olsen.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Foto: Håkon Mosvold Larsen (NTB scanpix)

- For eksempel økte vedlikeholdsetterslepet i åtte rødgrønne år, og så klager de fordi vi ikke klarer å eliminere forfallet. Postloven var Ap selv imot - og Nordpost ble overtatt av Kvikkas. På E16 Voss og Ringeriksbanen la Arbeiderpartiet inn null kroner frem til 2023, og på begge strekninger stater vi opp tidligere enn det som var planen.

- Og jeg merker meg at Ap jubler over at de har straffet bilistene ved å stoppe regjeringens foreslåtte bompengekutt. Og med Fornebubanen sitter Ap i Oslo og bremser planleggingen - mens vi har bevilget alle pengene vi lovet, sier samferdselsministeren.

- Men ja, vi tapte kampen om dieselbiler. Der tvang Ap og flertallet gjennom forbud og kostnader.

Solvik-Olsen er heller ikke enig i kritikken av øst-vest-forbindelser.

- Vi har aldri sagt at Rv7 og E16 skulle stenges. Jeg sa vi må lage en eller to veier som er så gode at de brukes automatisk av tungtransporten. De er E134 og Rv52, der vi nå bruker penger få reisetidsreduksjon og fjerning av stigninger.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her