Miljøfartsgrensen kommer tilbake fra høsten - flere steder enn før.
Miljøfartsgrensen kommer tilbake fra høsten - flere steder enn før. Foto: Morten Holm (Scanpix)

Miljøfartsgrense

Nå kommer miljøfartsgrensene tilbake - sterkere enn noen gang

Kommer flere steder - og denne gangen kan du få bot.

Publisert

Husker du de skiltene med 60 og følgeordet "Miljøfartsgrense"?

Fartsgrensen som ingen respekterte, og der rettssystemet opphevet de få bøtene som ble ilagt?

Nå er det duket for comeback, etter at veitrafikkloven ble endret slik at tiltaket nå faktisk har rettslig grunnlag. Dermed vil det bli håndhevet av politiet.

Slapp nyheten som del av dieseltale

Nyheten druknet helt i støyet rundt dieselforbudt som byrådet i Oslo har hastevedtatt.

- I dag var jeg i møte med Vegdirektøren og direktøren for Statens vegvesen Region øst. Jeg er glad for å kunne fortelle bystyret om at vegvesenet nå – etter lang tids påtrykk fra Oslo – har besluttet å innføre vinterfartsgrense på riksveiene i Oslo fra høsten av. Da blir fartsgrensa satt ned til 60 km/t, sa samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg i sin tale til byrådet i forrige uke.

Intensjonen med miljøfartsgrensen er å redusere oppvirvling av svevestøv som samler seg opp langs veiene, til tross for at byråden selv sa på NRK torsdag at svevestøv ikke var noe vesentlig problem i Oslo.

Her blir det lavere fartsgrense

Kaisa Froyn i Statens vegvesen bekrefter at dette nå kommer tilbake - og flere steder enn før.

Fartsgrensen vil senkes fra primært 70 til 60 km/t fra november til uka etter påske. Sommerfartsgrensen vil ikke heves til 80, slik det var forrige gang miljøfartsgrensene eksisterte.

- Det kommer på riksveiene, primært på de samme stedene som før - i tillegg til at det nå også vil bli nedsatt fartsgrense på Østre Akervei (rv 163), forteller Froyn til Side3.

I praksis betyr det at disse veiene vil få redusert fartsgrense:

  • Hele Ring 3
  • Hele Østre Aker vei / Rv 163
  • E18, inkludert Operatunnelen
  • Riksvei 4 på hele dagens firefelt fra Sinsen til Grorud

Den eneste veien som slipper unna miljøfartsgrensen er E6, med unntak av strekket som er en del av Ring 3 mellom Ryen og Ulvensplitten.

Det er ventet at E6 det neste halvannet året uansett vil få store køproblemer som følge av rehabiliteringen av Brynstunnelen

E18 Mosseveien får heller ingen miljøfartsgrense, men her er det i all hovedsak allerede fartsgrense på 50 km/t på Oslo-siden av fylkesgrensen.

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = (('https:' == d.location.protocol) ? 'https://' : 'http://'), r = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.async=1; js.src = p + "www.opinionstage.com/assets/loader.js?" + r; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'os-widget-jssdk'));

Ønsker mer feiing

Miljøfartsgrensen var i forrige runde svært omstridt fordi effekten på en fartsreduksjon fra 80 til 60 kilometer i timen var lav.

Siden den gang har fartsgrensen på både Rv 4 og Ring 3 blitt redusert med 10 km/t som et kompromiss, slik at fartsreduksjonen denne gangen bare blir på 10 km/t.

Astma- og Allergiforbundet sier til Side3 at de synes miljøfartsgrense i utgangspunktet er en god idé, men poengterer at når målet er å redusere mengden svevestøv, så vil fartsgrensen kombinert med bedre feiing og vasking av gatene gi enda bedre effekt.

- Svevestøv dannes blant annet gjennom slitasje av veibanen. Dersom veien ikke renholdes ofte nok, vil gammelt støv til stadighet virvles opp sammen med det nye støvet som dannes, og nivåene blir bare høyere og høyere. Derfor er også regelmessig feiing og vasking av gatene et viktig tiltak, det har vi ment i lang tid, sier assisterende generalsekretær Bo Gleditsch i NAAF til Side3.

Statens vegvesen opplyser til Side3 at de i dag har det i sine kontrakter med entrepenører at veiene på vinteren skal feies omtrent to ganger i måneden, og vil ikke ha noen mening om det er ofte nok.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.