DYR BIL SKAL BLI DYRERE: Tesla Model X er en av de mest kostbare elbilene i Norge, og regnes som en premium-SUV. Likevel behøver ikke kjøperne å betale moms, bompenger eller særlig med veiavgift. Det kan det snart bli slutt på.
DYR BIL SKAL BLI DYRERE: Tesla Model X er en av de mest kostbare elbilene i Norge, og regnes som en premium-SUV. Likevel behøver ikke kjøperne å betale moms, bompenger eller særlig med veiavgift. Det kan det snart bli slutt på. Foto: Magnus Blaker (Side3)

ESA

Nå kan det nærme seg slutten for elbil-fordelene

EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen rasler med ladekabelen.

Publisert

Norge har blitt elbillandet framfor noe. Momsfritak ved kjøp og leasing av elbil, redusert årsavgift og fritak for bompenger har vært særlig populære tiltak for å få Ola Nordmann til å velge utslippsfri bil.

Fritakene kom med ESA (EFTAs overvåkingsorgan for EØS-avtalen) sin velsignelse, og skulle gjelde til og med 2017.

Fått klar beskjed

Det er politisk enighet om å fortsette avgiftsfritakene, men norske myndigheter skal ha fått klar beskjed fra ESA om at de synger på siste verset, skriver Aftenposten.

- Vi mener ikke at elbiler må bli dyrere enn konvensjonelle biler, men vi ser at det er flere ting som er i ferd å skje som reduserer behovet for avgiftslettelser, sier direktør for konkurranse og statsstøtte i ESA, Gjermund Mathisen til avisen.

ESA er av den oppfatning at både elbiler og infrastrukturen rundt er noe helt annet i dag enn da beslutningen om fritak ble tatt i 2014, og stiller spørsmål ved om norske myndigheter bruker mer penger enn nødvendig på subsidier.

Mathisen ser for seg at momsfritaket er borte innen ett til fem år.

Norske myndigheter kan ha knep i bakhånd

Side3s bilekspert Magnus Blaker er ikke overrasket over signalene fra ESA.

- Den norske ordningen med elbilfordeler var egentlig ment å vare frem til 50.000 solgte biler eller 2017, men norske politikere valgte å frede elbilfordelen frem til 2020.

- Dette er omtrent på det tidspunktet hvor bransjen selv mener at elbiler vil bli like billige å produsere som biler med forbrenningsmotor. Det er dermed ikke overraskende at ESA begynner å se nærmere på om ordningen kan fortsette.

Han tror likevel norske politikere har et knep i bakhånd som kan sikre videre interesse for de miljøvennlige bilene.

- Jeg tror norske politikere vil "fikse" dette når ny utslippsstandard (WLTP) innføres fra 2019. Da vil forbruket på nye biler hoppe 20-30 prosent på papiret, og det er dette tallet en betaler avgifter av. Hvis avgiftene på andre typer biler hopper 20-50 prosent, kan en lett innføre litt moms på elbiler uten at elbilene blir mindre attraktive.

ESA

ESA, forkortelse for engelsk EFTA Surveillance Authority, EFTAs overvåkingsorgan, opprettet 1992.

Overvåkingsorganet, som har sete i Brussel, ledes av et kollegium bestående av én representant for hver av statene Norge, Island og Liechtenstein, som er de EFTA-statene som er medlemmer i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet ( EØS).

Medlemmene av kollegiet utpekes for fire år om gangen. De er uavhengige av myndighetene i de statene som har utpekt dem.

Den rettslige hjemmel for ESA er Avtale mellom EFTA-statene om opprettelse av et Overvåkingsorgan og en Domstol (ODA) av 2. mai 1992.

Blant ESAs hovedoppgaver er å sikre at de berørte EFTA-statene oppfyller sine forpliktelser etter EØS-avtalen og enkelte andre avtaler, samt sikre anvendelsen av konkurransereglene i EØS. Dersom ESA oppdager brudd på bestemmelsene, skal dette påpekes og eventuelt bringes inn for EFTA-domstolen.

Kilde: Store norske leksikon. Hentet 29. september 2017 fra snl.no/ESA.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her