Tingretten i Kristiansand mente det var viktig å ilegge en mann i 20-årene en pirattaxidom som virket avskrekkende.
Tingretten i Kristiansand mente det var viktig å ilegge en mann i 20-årene en pirattaxidom som virket avskrekkende. Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Taxi

Mann i 20-årene med løyve dømt for pirattaxi-kjøring via Facebook

Retten mente det var viktig med avskrekkende dom.

Publisert

I en fersk dom fra Kristiansand tingrett er en mann i 20-årene dømt til å betale 18.000 kroner i bot, han mister førerkortet i et halvt år og må tilbakebetale 20.000 kroner tjent på pirattaxivirksomhet til staten.

Mannen stod tiltalt for å ha kjørt pirattaxi med oppdrag formidlet gjennom en Facebook-side dedikert til formidling av kjøretjenester.

Les også: Nye taxi-regler: Slik kan taxi-turen bli i fremtiden

Mannen nektet selv for å ha gjort noe galt. Han mente at han kun hadde drevet sin kjøring for å komme seg ut, og at han fikk penger uoppfordret av passasjerene.

- Lite troverdig

Det argumentet fikk han ikke gjennomslag for.

Tiltalte har gjort brukerne av gruppen kjent med at han kjørte, eller at han har respondert på forespørsel fra brukere som har behov for skyss. Den samme bevisføringen har vist at tiltaltes aktivitet på face book-siden (sic) i all hovedsak er knyttet til helgene. Endelig er det vektlagt at tiltalte har hatt transportoppdrag over store deler av Kristiansand og omegn. Tiltaltes politiforklaring om at hans transport har vært motivert utifra å ville «gjøre gode gjerninger» fremstår som lite troverdig.
Dom fra Kristiansand tingrett

Dommen slår fast at kjøringen skjedde mot betaling som var avtalt på forhånd.

Heller NAV enn pirattaxi

Mannen i 20-årene var på tidspunktet for kjøringen skjedde arbeidsledig og familieforsørger, men dette avviste retten som et formildende punkt når straffen skulle utmåles.

Retten kan forstå at tiltalte, som arbeidsledig familieforsørger, kan ha en anstrengt økonomisk situasjon, men kan ikke se at dette skal tillegges noen vekt i formildende virkning. Samfunnet har etablert økonomisk trygdeordninger som tar sikte på å avhjelpe slik økonomiske vansker.
Dom fra Kristiansand tingrett

Det interessante med dommen er at mannen innehar et løyve til å drive persontransport mot vederlag, men ble likevel dømt for å pirattaxivirksomhet fordi han ikke hadde et eget taxiløyve.

Ifølge dommen er det av allmennpreventive hensyn viktig med en dom som virker avskrekkende, og viser til at omfanget av pirattaxivirksomhet har økt.

Les også: Ny Uber-kopi i gang i Oslo

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.