Foto: Heiko Junge (Scanpix)

Hvor mye koster det å kjøre for fort?

Samme sum enten du er fattig student eller milliardær.

Publisert

Om du bare gjør noe som er litt ulovlig på veien, så er det ikke strake veien til retten, men i stedet får du mulighet til å «gjøre opp for deg» med et forenklet forelegg. Et slikt forelegg vil ikke være juridisk definert som en bot, og havner derfor heller ikke på en vanlig politiattest.

Forenklede forelegg er helt skjematisk utformet, og det er ikke rom for å bruke skjønn når et slikt forelegg utskrives. Det betyr at forelegget er like stort enten du er en gjeldsbefengt student eller milliardær.

Men vet du hvor mye det egentlig koster deg å ligge noen kilometer over fartsgrensen når politiet står der med laserutstyret sitt - eller kjøre forbi på et sted der det er forbud - eller være litt liberal når det kommer til å ikke stoppe opp helt når det er full stopp?

Under har vi samlet noen av de vanligste overtrampene som medfører bot - og som definitivt vil være noen av de sureste pengene du taper.

Fart

Overtredelse60 km/t og lavere70 og 80 km/t90 og 100 km/t
til og med 5 km/t600 kr600 kr600 kr
6-10 km/t1600 kr1600 kr1600 kr
11-15 km/t2900 kr2600 kr2600 kr
16-20 km/t4200 kr3600 kr3600 kr
21-25 km/t6500 kr4900 kr4900 kr
26-30 km/tN/A6500 kr6500 kr
31-35 km/tN/A7800 kr7800 kr
36-40 km/tN/AN/A9000 kr

Skilting

 • Kjøring i strid med skilting, med for eksempel påbudt kjøreretning, gågate, kollektivfelt og lignende: 4200 kroner

Vikeplikt

 • Vikeplikt er derimot en dyrere synd. Både det å ikke overholde vikeplikten, inkludert standard vikeplikt fra høyre, og mer omfattende vikeplikt koster 5200 kroner.
 • Om du ikke stopper helt opp ved fullt skilt er det også 5200 kroner.
 • Det er like dyrt om du ikke stopper for fotgjengeren i fotgjengerfeltet

Lysregulering

 • Var det rødt lys? 5200 kroner takk!

Lysbruk

 • Blinker du ikke når du skal? 2000 kroner
 • Kjører du uten kjørelys? 2000 kroner det også!
 • Feil bruk av tåkelys eller andre lyd? Jadda, 2000 kroner det også.

Plassering av bilen

 • Kommer du inntil heltrukket gul stripe eller sperrefelt, koster det 3200 kroner.
 • Du kjører vel ikke på fortauet, gangfelt eller sykkelvei? Det er 3200 kroner også.
 • Ligger du i feil felt før du skal svinge av veien? 3200 kroner.

Annet

 • Overholder du ikke 3-sekundersregelen? 5200 kroner rett ut av vinduet
 • Nediset frontrute? 2000 kroner
 • Fungerer ikke håndbrekket? 2000 kroner
 • Har du ikke sørget for at personer i bilen under 15 år har på seg belte? 2000 kroner
 • Flere personer i bilen enn det bilen er registrert for? 2000 kroner
 • Forbikjøring ved gangfelt koster 3200 kroner
 • Bruk av mobiltelefon uten handsfree: 1300 kroner

Du kan få rabatt

Vi startet artikkelen med å si at bøter er skjematisk uten rom for bruk av skjønn. Men det er likevel slik at du faktisk kan slippe unna med å betale bare halve boten.

Det er dog en liten ulempe ved det hele: Det forutsetter at du har gjort flere ting galt som du blir tatt for.

Du må betale den høyeste boten fullt ut, og resten av bøtene slipper du unna å betale halvparten av.

Men overstiger totalbeløpet 15000 etter rabatt, så må du møte i retten.

Prikker

Men én ting er hvor mye det koster å bli tatt i trafikken. En annen ting er at de fleste overtramp i trafikken gir deg prikkbelastning på førerkortet.

Regelverket for prikkbelastning ble endret i fjor sommer, da en både økte antall prikker for en lang rekke overtredelser, samtidig som en innførte prikkbelastning på flere nye overtredelser. Ved åtte prikker mister du førerkortet i en periode.

I tabellen under har du den fulle oversikten over lovbrudd som medfører prikkbelastning. Førere i prøvetiden får dobbel belastning for alle overtredelser.

Prikker før regelendringPrikker
Fartsovertredelser 
Fartsovertredelse 11 t.o.m. 15 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere 12
Fartsovertredelse 16 t.o.m. 20 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere 12
Fartsovertredelse over 16 km/t der fartsgrensen er 60 km/t eller lavere 23
Fartsovertredelse over 21 km/t der fartsgrensen er 70 km/t eller høyere 23
Rødlyskjøring 
Kjøring i strid med trafikklyssignal med  fast eller blinkende lys med rød farge, skiltforskriften §§ 23 og 24 23
Ulovlig forbikjøring 
Ulovlig forbikjøring like foran eller i vegkryss, eller der sikten er hindret ved bakketopp, kurve eller på annen måte, jf.  trafikkreglene § 12 nr. 5 første og annet ledd23
Ulovlig forbikjøring foran gangfelt, jf. trafikkreglene § 12 nr. 6 23
Ulovlig forbikjøring i strid med skilt 334 ”Forbikjøringsforbud” 23
Brudd på vikeplikt 
Overtredelse av vikeplikt etter skilt 202 ”Vikeplikt” og 204 ”Stopp” 23
Overtredelse av vikeplikt overfor trafikk fra høyre, jf. trafikkreglene § 7 nr. 2 23
Overtredelse av vikeplikt overfor gående i gangfelt, jf. trafikkreglene § 9 nr. 2 23
Overtredelse av vikeplikt ved utkjøring fra parkeringsplass, holdeplass, torg, eiendom, bensinstasjon, gågate, gatetun eller lignende område, jf. trafikkreglene § 7 nr. 4  23
Overtredelse av vikeplikt overfor gående eller syklende der det skal kjøres inn ved svinging, jf. trafikkreglene § 7 nr. 3 23
For liten avstand til forankjørende 
For liten avstand til forankjørende, jf. trafikkreglene § 5 nr. 3 N/A3
Kjøring i sperreområde 
Kjøring med motorvogn i sperreområde begrenset av heltrukken gul linje eller parallelle gule sperrelinjer, jf skiltforskriftene § 22 trafikkskilt 1014,jf.§ 21 nr. 4.  N/A3
Kjøring med trimmet motorsykkel / moped 
Kjøring med ulovlig trimmet motorsykkel, herunder moped, jf. vegtrafikkloven § 13 femte ledd og § 23. N/A3
Unnlatt bruk av verneutstyr 
Unnlatt sikring av barn under 15 år, jf. vegtrafikkloven § 23 a og forskrift 21. september 1979 nr. 7 om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn § 3 annet ledd. N/A2
Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her