Syklisten ligger foran bussen på E18 og sperrer og viser fingeren - mens passasjerene fortviler.
Syklisten ligger foran bussen på E18 og sperrer og viser fingeren - mens passasjerene fortviler.

Syklister i trafikken

Her ligger syklisten og sperrer bussen og nekter å slippe forbi

- Dette er ikke en enkelthendelse, dette er egoisme, sier bussjef.

Publisert

Konfliktnivået mellom syklister og kjørende er svært høyt i Norge, og en video som er tatt av en passasjer i en buss på E18 Mosseveien i Oslo, har i løpet av helga spredd seg som ild i tørt gress på Facebook.

Videoen viser en syklist som ligger godt til venstre i feltet på veien i rundt 30 kilometer i timen, mens det er nesten helt tomt i den kombinerte gang- og sykkelstien ved siden av veien som nylig ble utbygget.

Syklister er en pest og en plage, sjekk denne idioten.

Posted by Henrik Madsen on Friday, May 5, 2017

Lik rett - like plikter

- Det hadde vært gøy å ringe purken og fått de til å møte ham, sies det på opptaket, og henviser at man som trafikant har plikt til å slippe andre frem.

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.
Veitrafikkloven, § 3. Grunnregler for trafikk.

Trafikkreglene har også regulering av dette:

Når noen vil kjøre forbi til venstre, skal forankjørende holde så langt til høyre som mulig, og ikke øke farten. Når kjøretøyet beveger seg sakte eller tar stor plass, og vegen er uoversiktlig eller har motgående trafikk, skal føreren om nødvendig vike til høyre og sette ned farten eller stanse.
Trafikkreglene §12-4

Etter å ha blitt tutet på, stopper syklisten nesten helt opp, viser fingeren - vingler litt - før han forsvinner inn på sykkelveien.

- Et jevnlig tema

Ruters pressekontakt opplyser til Side3 at dette er en problemstilling som stadig er oppe når de er i kontakt med sine ulike busselskaper.

Administrerende direktør BJørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.
Administrerende direktør BJørn Østbye i Nor-Way Bussekspress.

Adminstrernde direktør Bjørn Østbye i busselskapet Nor-Way Bussekspress forteller at dette langt fra er noen enkelthendelse.

- Dette skjer fra tid til annen. For det første er det trafikkfarlig, men på Mosseveien hvor myndighetene har brukt betydelige summer over flere år for å forbedre veien for syklister, er det meningsløst at de skal sykle i veibanen. Det henger ikke på greip. De burde bruke de fasilitetene som er laget for syklistene. Det er dette som kalles egoistiske og hensynsløse syklister, sier Østbye.

Kommunikasjonssjef Ina Helen  Østby i Unibuss forteller også at dette er en type hendelse deres sjåfører møter på.

- I et trafikkbilde der vi deler veien med andre trafikanter, hender det at det oppstår uheldige situasjoner. Det er nok helt sikkert varierende hvem som har skylden, men våre bussjåfører har dette med å ta hensyn i trafikken som en viktig del av opplæringen - spesielt mot myke trafikanter - og vi opplever nok at de myke trafikantene ikke alltid er så veldig flinke til å vise hensyn. Det blir veldig provoserende for en bussjåfør som skal holde rutetidene. Veien er til for å deles, sier Østby.

En råtten sykkelkultur?

Videoen dukker opp etter at Marius Steen nylig hadde en sykkelkommentar i Aftenposten der han beskriber sykkelkulturen i Oslo som pill råtten.

Skal Oslo fungere som sykkelby, trenger vi gode sykkelveier uten livsfarlige kryss, og vi trenger en sykkelkultur tuftet på klare regler som også politiet håndhever. Ellers forblir vi Skandinavias mest primitive sykkelby blant hovedstedene, og vi mister livet i samme slengen.
(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0], p = (('https:' == d.location.protocol) ? 'https://' : 'http://'), r = Math.floor(new Date().getTime() / 1000000); if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.async=1; js.src = p + "www.opinionstage.com/assets/loader.js?" + r; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'os-widget-jssdk'));
blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.