De største endringene i forslaget som legges frem er en ny T-banetunnel mellom Marjorstuen og Bryn, T-bane til Fornebu, trikk langs Ring 2 og Trondheimsveien - og opprettelsen av flere "knutepunkter" med høy frekvens.
De største endringene i forslaget som legges frem er en ny T-banetunnel mellom Marjorstuen og Bryn, T-bane til Fornebu, trikk langs Ring 2 og Trondheimsveien - og opprettelsen av flere "knutepunkter" med høy frekvens.

Kollektivtransport

Ekstremt utbygging av vei og bane i Oslo vil koste minst 130 milliarder

Ny gigantvei, tre nye tunneler - og trikk flere steder.

Publisert

Torsdag ble nye kollektivtransportplaner i Oslo lagt frem med brask og bram.

Ruter la frem sin nye langtidsplan, samtidig som arbeidsgruppen for "KVU Oslo-navnet" la frem sin foreløpige rapport.

Les også: Forventer vanvittige bilkøer om 45 år

Skal gjøre store, strukturelle endringer

Planene som ble lagt frem skal skalere Oslo for en voldsom befolkningsvekst de neste tiårene, og ikke minst bygge Osloregionen sammen i større grad.

Anbefalingene som legges frem inkluderer at det opprettes to såkalte "byporter" til Oslo på henholdsvis Bryn i øst og Lysaker i vest, samt flere knutepunkter innad i Oslo. Tanken er at færre skal ha behov for å ta blant annet bil inn i sentrum.

Slik ser en for seg for seg Skøyen i fremtiden, der en ny trikk tar helt over for biltrafikken i flere veier.
Slik ser en for seg for seg Skøyen i fremtiden, der en ny trikk tar helt over for biltrafikken i flere veier.

Endrer planene for T-banen

Utover Fornebubanen, settes en ny T-banetunnel under sentrum - mellom Majorstuen til Bryn - som en hovedprioritet.

Denne banen endres litt fra tidligere planer ved at stoppet på Olaf Ryes Plass på Günerløkka blir erstattet av et stopp lenger sør ved Nybrua, som skal bli et nytt knutepunkt for flere kollektivløsninger.

Dette er en såkalt prinsippskisse for Oslos banegående trafikk.
Dette er en såkalt prinsippskisse for Oslos banegående trafikk.

To nye jernbanetunneler

På toppen av dette vil en ha  nye jernbanetunneler. Den ene skal gå paralelt med dagens linje mellom Oslo S og Lysaker for å forbedre kapasitet.

Den andre blir mer en lokaltogbane - såkalt S-tog - som skal gå fra Nationaltheateret, via Bislett og Økern og videre opp til Alnabru.

Bytter ut buss med trikk

Det legges også opp til at trikken skal erstatte noen av de mest trafikkerte busslinjene. I all hovedsak er det snakk om å legge en ny trillelinje mellom Majorstuen og Carl Berners plass på Ring 2, som skal strekke seg videre til Helsfyr.

Det anbefales også en ny trikketrasé fra Sinsen og opp til Tonsenhagen.

Trikken går allerede i egen bane opp til Sinsen på Trondheimsveien. I fremtiden vil man strekke den videre oppover til Tonsenhagen, og på veien vil en trolig måtte ta plass fra dagens motorvei.
Trikken går allerede i egen bane opp til Sinsen på Trondheimsveien. I fremtiden vil man strekke den videre oppover til Tonsenhagen, og på veien vil en trolig måtte ta plass fra dagens motorvei.

Begge disse prosjektene vil trolig spise opp to av fire kjørefelt på henholdsvis Ring2 og Riksvei 4/Trondheimseien.

Det anbefales også en ny trikketrasé fra sentrum og opp til Nydalen - dagens 37-buss - men dette omtales som en "fremtidig" plan - sammen med en egen utvidelse av trikken fra Stovner til A-hus og videre til Kjeller.

Trikk trengs det også mellom sentrum og Bryn, samt fra Sandvika og opp til Kolsås og Rykkinn.

De ønsker også å utvide trikken fra Ljabru til Hauketo og videre til Stensrud - og utvidelse av T-banen mellom Mortensrud og Stensrud.

De siste tiltakene vil trolig massivt redusere trykket på E6 sørfra i rushtiden.

Forutsetter at E18 Vestkorridoren bygges

Om planene høres dyre ut, så er det korrekt. Men nøyaktig hvor dyrt er det ingen som tør å spå.

Kostnadsoverslag fra Ruter - der alt av jernbane og veiutbygging er holdt utenfor.
Kostnadsoverslag fra Ruter - der alt av jernbane og veiutbygging er holdt utenfor.

På pressekonferansen torsdag sa arbeidsgruppen at de i sine planer for utbyggingen hadde en forutsetning om at det svært omdiskuterte veiprosjektet E18 Vestkorridoren faktisk gjennomføres - et prosjekt som ifølge siste prisanslagg er oversteget 40 milliarder kroner.

Les også: Norges dyreste vei vil bli mye dyrere enn fryktet

Arbeidsgruppen ønsket ikke å si noe om hva kostnadene for anbefalingene lå på, da dette var noe en måtte komme tilbake til når den endelige rapporten kom i vinter.

Ruter på sin side er klar på at deres planer vil koste i størrelsesorden 60 milliarder kroner.

Da har de ikke tatt med kostnaden til jernbaneprosjektene - inkludert de to nye jernbanetunnelene.

Kostnadsoverslag

Den totale prisen for prosjektene er ikke klar, men et raskt kostnadsoverslag viser at utbyggingsplanene i Oslo-regionen fremover er enorme.

  • Follobanen: Ca 26 milliarder kroner
  • Ruters anslag på buss, trikk og T-bane: 50 milliarder
  • E18 Vestkorridoren: 40+ milliarder
  • Jernbanetunneler: Ukjent, men tidligere anslag på én tunnel har vært 15-20 milliarder. Med to tunneler blir det dyrere.
  • Totalt: Minst 130 milliarder kroner

I tillegg til dette kommer det kostnader til blant annet en totalt utbytting av trikke- og bussparken.

Dette er uansett en god del lavere, enn de 180 milliardene Ruter tidligere har sett for seg i sitt drømmescenario.

Les også: Slik ser fremtidens Oslo ut med 180 millilarder til kollektivtransport

Ruter påpeker på sin side at samfunnet allerede i dag har enorme utgifter som følger av forsinkelser.

- Tid er verdifullt og forsinkelser i kollektivtrafikken koster årlig samfunnet 3,5 milliarder kroner i tapte tidskostnader. Forsinkelser påfører også Ruter ekstra driftsutgifter på 3-400 millioner kroner, penger som kunne vært brukt til å gi et enda bedre tilbud til kundene, skriver ruter i sin rapport.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her