Det kan være mange skjør i sjøen når du kjøper bruktbil. Dessverre viser det seg at mange firmaer innen denne bransjen ikke har papirene i orden.
Det kan være mange skjør i sjøen når du kjøper bruktbil. Dessverre viser det seg at mange firmaer innen denne bransjen ikke har papirene i orden. Foto: SIphotography

Kjøpe bil

Ulovlig omsetning: Derfor bør du være på vakt når du kjøper bil

Én av tre forhandlere har ikke papirene i orden.

Publisert Oppdatert

Bruktbilhandel er en stor bransje i Norge. I løpet av siste år skiftet nærmere 470.000 biler eier her i landet. Det meste av dette blir omsatt av større eller mindre bilforhandlere.

Selv om de fleste av dem driver lovlig og ordentlig, finnes det dessverre også altfor mange som ikke er så nøye med å følge lover og regler.

Derfor er fallhøyden stor i dette markedet, og det er ikke uten grunn at bruktbilkjøp dominerer klagemengden hos Forbrukerrådet. Har du havnet i klørne på en forhandler uten tillatelse til å selge brukte biler, er risikoen stor for at du kan tape mye penger.

– Det er et mindretall som driver utenfor loven, men det er grunn til å tro at mørketallene kan være store, mener politioverbetjent Kristensen ved A-krimsenteret i Oslo Politidistrikt.

Stenger øyeblikkelig

Oslo-politiet har skjerpet kontrollen med brukthandelstillatelse kraftig de siste årene. Denne tillatelsen ble innført ved lov i 1999, og avløste da den gamle skraphandlerbevillingen.

– Brukthandelsloven er en av de korteste og enkleste lovene vi har, og forskriften er også kort. Dette er enkle regler å sette seg inn i – lett å forstå for alle, understreker Kristensen, som selv bruker mye av sin tid på å kontrollere og ettergå at bruktbilhandlere har tillatelsen på plass.

– Har vedkommende ikke tillatelse, gir vi et umiddelbart pålegg om å stanse all virksomhet frem til bevilling foreligger. I enkelte tilfeller, og etter en konkret vurdering, blir virksomheten anmeldt. Ved brudd på pålegg om stans, eller fortsatt drift etter avslag, skrives det alltid anmeldelser, og virkemidler som avskilting, bruksforbud på alle kjøretøy, inndragning av omsetning, eller hindre fortsatt ulovlig drift på andre måter, iverksettes.

Nå kan oppkjøpere by på bilen din

Inndragning er aktuelt

– Gjennom økt kontrollvirksomhet har vi blant annet avdekket virksomheter som har fått avslag, men som har drevet videre i mange år. Noen bruker også tillatelse fra andre politidistrikt til å drive en «filial» i Oslo, uten tillatelse. Når en ser nøyere på disse, så er "hovedkontoret" kun en privatadresse eller annet utsalgssted som ikke egner seg, og hele godkjenningen fremstår som et skalkeskjul for å drive i vårt distrikt.

– Vi ser også at antall søknader om brukhandelstillatelse inn til oss har blitt mangedoblet det siste året, så det er tydelig at det har blitt lagt merke til at risikoen ved ulovlig drift er blitt vesentlig høyere, sier han.

– Hvilke vurderinger avgjør om det gis tillatelse eller ikke?

– Verksteder som ikke er godkjent, får ikke bevilling til bruktbilsalg. Her støtter vi oss til krimseksjonen i Statens vegvesen.

Generelt er det en vandelsvurdering som legges til grunn. Et vesentlig spørsmål blir om vi over tid kan se en oppførsel som gir oss grunn til å frykte misbruk. I så fall kan vi avslå søknaden. Mange anmerkninger og negativ omtale fra forskjellige etater er også et dårlig tegn for den som søker.

– Det er heller ikke slik at en enkelt person sitter og avgjør slike saker. Her handler det om grundig vurdering i flere ledd for å sikre en grundig og rettferdig behandling av søkere. Dette er en tillitssak, og vår rolle er å legge til rette for seriøse aktører i et stort og viktig marked. Bruktbilomsetning er bra for både gjenbruk og sysselsetting, understreker Kristensen

– Vi bruker forvaltningsloven og politiloven for å avdekke og stanse de som driver ulovlig. Anmeldelser bruker vi for straff i ettertid, men målet med brukthandelkontroll er forebygging av lovbrudd, både mot forbrukere og staten.

Kunder kan bli lurt

– Finn.no er en veldig viktig aktør for oss i dette bildet, understreker Kristensen.

– Rundt 90 prosent av alle eierskifteri Norge går via dette nettstedet. Vi ser her stadig eksempler på enkeltpersoner som driver ulovlig bruktbilsalg, og dette er ett av de områdene vi har begynt å jobbe spesielt med nå.

Bruktbil kan være en stor investering. Da er det viktig å velge en seriøs forhandler som har papirene i orden.
Bruktbil kan være en stor investering. Da er det viktig å velge en seriøs forhandler som har papirene i orden. Foto: Greentellect_Studio

– Vi forbereder derfor både regler og kontrollmekanismer som kan fange opp dette på en enkel, men effektiv måte, og finn.no er positive – de forstår betydningen av å forebygge kriminalitet, og de ønsker ikke at deres kunder skal bli lurt etter å ha brukt nettstedet.

For enkelt å omgå loven

– Men privatpersoner har vel også lov til å selge bruktbil uten å ha tillatelse for dette?

– Det er ingen problemer for noen å legge ut sin egen bil for salg når denne skal skiftes ut. Ulovligheten oppstår når noen kjøper opp biler med hensikt om å videreselge dem. Da er det å regne som næringsvirksomhet, og da må man forholde seg til lover og regler som en privatperson ikke behøver å bekymre seg for. Dessverre ser vi en del slike tilfeller på Finn.no.

– I dag er det dessuten for enkelt å omgå brukthandelsloven. Det er fullt mulig å registrere seg med firma for bruktbilhandel i Brønnøysundregistrene. Da får man et organisasjonsnummer, og med dette kan man få tilgang til for eksempel Finn.no

En tredjedel uten tillatelse

– Dette ønsker vi å få en slutt på, og vi forbereder nå tiltak for å løse dette. Dette bør selvsagt gjelde hele landet, men vi starter i Oslo siden det er her vårt kontrollområde er. Vi ønsker at alle som er registrert som firma på Finn.no skal ha gyldig brukthandelstillatelse for å fortsette å bruke nettstedet som markedsplass, sier Kristensen.

At behovet for en opprydding er stort, tyder en forundersøkelse politiet har gjennomført i Oslo på. Rundt 150 firmaer som annonserer med bruktbilsalg i Oslo på Finn.no ble sjekket, og resultatet var nedslående:

– Cirka en tredjedel – 50 firmaer – har vi ikke klart å finne i vårt brukthandelbevillingssystem her i Oslo. Vi antar noen har bevilling i andre distrikter, men vi har også funnet virksomheter som vi skal følge opp fremover med kontroll og mulig stans i annonseringen, sier Kristensen.

Bruktbilsalg: Derfor skal du takke nei til kjappe skambud

Folk må passe på!

– Når det gjelder virksomheter som tidligere har fått avslag, ser vi noen ganger at ektefeller eller andre familiemedlemmer overtar driften og søker om bevilling. Vi har også mistanke om at enkelte formelle ledere er lurt til å bli frontfigurer i virksomheter hvor den eller de reelle driverne aldri ville fått bevilling.

– Når vi kontrollerer og avdekker ulovlig virksomhet, hender det vi også finner "ansatte" på stedet som får forskjellige ytelser fra NAV. I disse tilfellene er det ideelt med det tverretatlige kontrollsamarbeidet vi har på A-krim senteret der kontrollører fra NAV, Skatt, Arbeidstilsynet og kemneren i Oslo deltar og drar nytte av hverandres ekspertise og kunnskaper.

– Enkelte ganger har vi også med oss representanter fra krimgruppen i Statens vegvesen, og sammen har vi avdekket at både lovlige og ulovlige bruktbilforhandlere driver egne verksteder, som driver godkjenningspliktig arbeid uten tillatelse. Her skriver Statens vegvesen anmeldelser, og et slikt lovbrudd kan medføre tilbakekall av en gyldig bevilling - eller avslag på en eventuell søknad.

Ser ikke bak fasaden

Kristensen har en oppfordring til de som skal kjøpe bil fra en bruktbilforhandler:

– Vær skeptisk til tilbud som virker svært gunstige. Hvis en forhandler selger en bil vesentlig rimeligere enn andre, så sjekk mer rundt selve virksomheten før en kjøper. Hvis en kjøper en bruktbil fra "feil" virksomhet. så kan en eventuell reklamasjon bli vanskelig, og til slutt stanse fordi virksomheten opphører eller går konkurs.

Forbrukerens problem er at han eller hun ikke ser alt som befinner seg bak fasaden. og firma som driver ulovlig, er gjerne heller ikke spesielt ærlige omkring en bils faktiske tilstand.

ALLTID kontrakt!

– Hvordan skal kunden agere da?

– Start med å se etter brukthandelstillatelsen. Hos en seriøs forhandler er denne et kvalitetsstempel som vil henge godt synlig i lokalene. Hvis en virksomhet på forespørsel ikke kan fremvise en slik bevilling, eller på annet vis fremstår på en negativ måte så ta kontakt med politiet. Og du som kunde kan fritt velge hvem du vil handle fra!

På generell basis oppfordrer Kristensen til ALLTID å skrive kontrakt ved kjøp og salg av bruktbil. Denne kontrakten bør inneholde alt kjøper og selger er blitt enige om. Det å møte en selger i en eller annen tilfeldig gate, eller på offentlig sted, med avtale om prøvekjøring og kjøp bør en også unngå. Spesielt gjelder dette i de tilfeller det er snakk om helt eller delvis kontant oppgjør. Det kommer stadig anmeldelser inn til politiet om bedragerier eler tyveri av biler etter slike "møter". Når en handler fra en virksomhet, så bør denne ha et utsalgssted som stemmer med bedriftsopplysninger en finner i registre som Brønnøysundregistrene eller proff.no, sier Kristensen.

Han legger til at det ikke bare er i kundenes interesse å få satt en stopper for ulovlig virksomhet:

– Også seriøse aktører i bransjen er tjent med å hjelpe politiet med å luke ut kriminelle elementer. Derfor er vi alltid mottakelige for tips, slutter han.

Denne artikkelen ble først publisert på Broom.no. Les også:

Fritt frem for ID-svindel

Bruktbil Mercedes 350E: Dette er fortsatt en grom bil

BMW X7: Her kommer en bil mange nordmenn vil drømme om

Mercedes G65 AMG: Må tilbakekalles - fordi den kan rygge fort

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her