Første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Eirin Sund ønsker Ketil Solvik-Olsen velkommen til virkeligheten.
Første nestleder i Transport- og kommunikasjonskomiteen, Eirin Sund ønsker Ketil Solvik-Olsen velkommen til virkeligheten. Foto: Montasje (Nettavisen / Scanpix / Stortinget)

Parkert plan

Ap: - Velkommen til virkelighetens verden, Solvik-Olsen

Å rydde opp var ikke så lett likevel.

Publisert

- Dette er en sak der man kan si «velkommen til virkelighetens verden» til Ketil Solvik-Olsen. Han gikk høyt på banen og skulle ordne dette raskt. Men forslaget fra statsråden og departementet ble skutt ned fra både bransjen og Vegdirektoratet

Uttalelsen kommer fra Aps Eirin Sundt, første nestleder i transportkomiteen på Stortinget.

Ikke så lett likevel

For snart et  år siden ble det slått på stortromma. Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen var krystallklar: Nå skulle de nye regjeringen banke gjennom nye parkeringsforskrifter som ble lagt i skuffen av de rødgrønne.

- Nå har vi jobbet med dette i over åtte år, en begynte jo å jobbe med nye parkeringsforskrifter allerede i 2005. Du kan jo spørre de rød-grønne om hvorfor dette tok så lang tid. Nå har vi tatt noen grep, sa Solvik-Olsen til Nettavisen i april i fjor.

Les også: Slik skal han ta knekken på cowboy-p-selskapene

Så fort gikk det i svingene at Parkeringsklagenemnda var redd for at nye regler kom på plass, og at de ble nedlagt, før en ny og forbedret klageinstans var på plass.

Bråstopp ett slakt

Men nå viser det seg at det å få regulert en bransje som selv innrømmer at de er preget av av useriøse «cowboyselskaper», ikke er så lett som en trodde.

Solvik-Olsen ønsket å få nye regler iverksatt fra nyttår. Men nye regler er ni måneder senere ikke engang et sendt til Stortinget.

Årsaken til utsettelsen er at regjeringen mottok mange og til dels svært kritiske høringssvar da de sendte ut sitt forslag til nytt regelverk før sommeren.

Mest kritisk var Vegdirektoratet, som gjennom et 18 siders brev slaktet forslaget fra ende til annen. De la ikke skjul på at de på ingen måte ønsket å påta seg de oppgavene den nye forskriften påla Statens vegvesen, at forslaget var svært vanskelig tvetydig og dårlig formulert - og de mente at det ble satt en høringsfrist som gjorde at de ikke fikk gjennomgått forslaget skikkelig.

Dessuten mente de at spesielt skiltingen det ble lagt opp til var uakseptabel.

Heller ikke bransjeorganisasjonen Norpark, som har kjempet offensivt for å få et nytt regelverk på plass, var nådige. De mente forslaget ville føre til dyrere parkering for bilistene, og at det var ting i forskriftene som var «totalt urimelig og uakseptabelt». De mente bøtesatsene var for lave og forbrukerbeskyttelsen for dårlig.

Les også: Vil ha dyrere p-bøter - og gjøre det lettere å gi bøter

Etter høringsrunden sa statssekretær Bård Hoksrud at det bare skulle gjøres mindre endringer før forslaget ble sendt til Stortinget, men siden har det vært stille rundt saken.

Ap: - Velkommen til den virkelige verden

I Stortingets transportkomité har de ikke fått noen videre informasjon om hva som nå har skjedd.

- Hvor i systemet dette forslaget ligger nå vet jeg ikke. Dette er det viktig at vi får på plass, men sånn det ser ut nå spørs det om vi kan få det til Stortinget før sommeren, sier hun til Side3.

Dermed er det mye som tyder på at det i beste fall vil stå 2016 på kalenderen før et nytt regelverk er på plass.

- Det er alltid lettere å si at en skal gjøre noe, enn å faktisk gjøre det! slår hun fast.

Norpark: - Viktig å få på plass

Daglig leder i bransjeforeningen Norpark Lars Monsen sier til Side3 at han forstår at departementet har trykket på bremsepedalen.

- Både Vegdirektoratet og vi som bransjeorganisasjon har kommet med faglige innspill som fortjener å tenkes grundig i gjennom før ny forskrift vedtas. Det viktigste er tross alt å få på plass et regelverk som kan sikre forbrukerne gode parkeringstilbud, og at prioriterte trafikantgrupper blir ivaretatt, sier Monsen.

Han mener departementet nå likevel trykker på gassen.

- Vi ønsker selvsagt at dette skal komme på plass så raskt som mulig, og vi håper at de nødvendige lovendringer blir behandlet i Stortinget før sommeren. Det er viktig å få på plass reglene slik at parkeringsbransjen får forutsigbare rammebetingelser og får gjennomført de endringer som nye regler legger opp ti, sier han.

Hoksrud: - Brukte åtte år på å ikke gjøre noe

Statssekretær Bård Hoksrud tar kritikken fra Ap med knusende ro.

- Vi har fortsatt seks og et halvt år oss på å bruke like lang tid som Arbeiderpartiet brukte på å gjøre ingenting, så Ap har ikke så mye å klage over, sier Hoksrud.

Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Han sier at de var nødt til å ta høringssvarene på alvor. Det har blant annet  vært noen utfordringer i forbindelse med tilretteleggelsen for elbiler.

- Det var ingen som trodde en ville passere 50.000 elbiler allerede i mars/april i år, så her må en se litt på konsekvensene. Vi ser også at forslaget om en fredningstid på fem minutter før billetten er på plass, åpenbart kan føre til konflikter, og det er ikke noe poeng å skrive inn konflikter i regelverket, sier Hoksrud.

Det er også småting som må ordnes rundt skilting, samt rene definisjonsavgrensninger.

- Vi tar på alvor de over 80 høringsinnspillene som har kommet, og er opptatt av å håndtere de seriøse i bransjen på en god måte, og ikke minst av forbrukerne skal ivaretas. Det er mye som kan gjøres på et par måneder, og i avdelingen har en nå kommet langt med arbeidet, så dette vil kunne sendes til Stortinget om ikke altfor lenge. Jeg har god tro på at det vil skje i god tid før sommeren, men det kan selvsagt dukke opp ting som gjør at det tar lenger tid.

Om forslaget vil vedtas før sommeren, er det likevel usikkert når reglene kommer på plass.

Norpark-sjef Lars Monsen sier det for bransjen nå kanskje er viktigst å få et tidspunkt å forholde seg til, slik at en kan begynne omleggingen av skilting, praksis og opplæring. Nedleggelse og opprettelse av en ny klagenemnd er heller ikke gjort over natta.

(Kommentarfeltet er fjernet fordi saklighetsnivået skeiet helt ut, og mye OT-posting.)

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.