Foto: (AFP/Scanpix)

Latterlige ting vi tror om islam

Du skal definitivt ikke tro alt du hører om muslimer.

Publisert

«Til Sverige og det svenske folket: Takket være Lars Vilks' tegninger av profeten Muhammed, og deres soldater i Afghanistan, og deres stillhet om dette, så skal deres barn, døtre, brødre og søstre dø...»

Dette var meldingen Taimour Abdulawahab sendte ut før han gikk i lufta for egen regning i Stockholm 11. desember 2010.

Abdulawahab var ikke som muslimer flest, men det synes å være et fakta mange har mistet av synet etter 11. september 2001.

Nylig gikk det amerikanske TV-fjeset og politisk kommentator Glen Beck ut og hevdet at 10 prosent av verdens muslimer var terrorister. Dersom det skulle stemme ville vi hatt over 150 millioner terrorister i verden. Det er strengt tatt svært lite sannsynlig.

Becks påstand understreker likevel våre fordommer mot en av verdens største religioner.

Side3 slo på tråden til religionsforsker ved Universitetet i Oslo, Kari Vogt, for å høre hva hun mener er de verste fordommene vi har mot islam. Her er noen av de utrolige oppfatningene mange av oss faktisk har om muslimer.

«Muslimene forsøker å islamisere hele verden»

Veksten av islam fikk mye oppmerksomhet for et par år tilbake da radikale muslimer hevdet at fødselsraten av muslimske barn var så høy at de kunne «islamisere England fra innsiden». Så sent som i november 2010 hevdet TV 2 at radikale muslimer var på fremmarsj i Storbritannia.

Det er utbredt tanke at muslimer ikke tolererer andre religioner, og ønsker å islamisere verden. Å føde mange barn skal være en av taktikkene.

Riktignok er det registrert høyere fruktbarhet blant muslimer i forhold til kristne, men tallet er sterkt synkende. Forskjellen har sunket fra 47 prosent i 1989 til 25 prosent i 2009. Dersom trenden forsetter vil kristne og muslimer ha lik fruktbarhetsrate innen 2022-2023.

Foto: (Wikipedia)

En av bakgrunnene for tanken om at muslimene ønsker å islamisere verden ligger i en annen feilaktig oppfatning:

«Islam tolererer ikke andre religioner»

Dette er en eldgammel konflikt mellom kristne og muslimer, som ifølge Kari Vogt daterer seg tilbake til korstogenes tid hvor spenningsforholdet mellom islam og kristendom var høyt. Begge sider fordømte hverandres religioner, men tror du det var muslimene som var verst?

Nope, det var de kristne. Det var ifølge Vogt fullt mulig for en kristen å leve i et muslims land, men umulig for en muslim og å leve i en kristen nasjon. De kristne godtok ingen andre enn sin egen religion, og fordømte både islam og jødedommen.

I koranen minnes muslimer stadig på at de ikke er de eneste som tror på Gud. Jøder og kristne kalles «bokens folk» som betyr at de verdsettes som et folk som har fått åpenbaringer fra den samme guden de tror på. På samme måte heter det i koranen at muslimer ikke bare skal beskytte sine moskeer, men også ivareta klostre, synagoger og kirker.

«Alle muslimske kvinner bruker burka»

Når vi tenker på en muslimsk kvinne, er dette hva mange av oss ser inne i hodene våre:

Foto: (Wikimedia Commons)

Men i virkeligheten er den oppfatningen omtrent den samme som å tro at alle kristne har stramt flettet hår og fotside skjørt. Det finnes riktignok land som krever at kvinner går i burka, men i disse landene bor færre enn fem prosent av verdens muslimer. I Frankrike finnes det for eksempel 3 millioner muslimer.

Frankrike talte opp hvor mange av kvinnene som gikk i burka og/eller niqab. Tallet var 367.

Burkaen er likevel gjenstand for heftig debatt i Norge, Frankrike og resten av Europa, og den 14. august 2010 vedtok det franske senatet en lov som forbyr ansiktsdekkende hodeplagg på offentlige steder, deriblant burka og niqab. Loven trer i kraft dersom Frankrikes konstitusjonelle råd godkjenner den.

Det er for øvrig stor forvirring omkring hva burka egentlig er og forveksles av mange med niqab og hodeskautet hijab. Burka, burka eller burqa er en ankellang, heldekkende kvinnedrakt med heklet gitter foran øynene, slik at det er mulig å se uten selv å bli sett.

«Alle muslimer er arabere»

Virkelig? Selvsagt ikke... I virkeligheten er det bare 20 prosent av verdens muslimske befolkning som er arabere eller som kommer fra land nord i Afrika. Til sammenligning er 22 prosent av verdens kristne befolkning fra et afrikansk land. Likevel tenker vi ikke automatisk på en svart person når vi hører ordet «kristen»...

Den høyeste tettheten av muslimer i verden finner vi i de asiatiske områdene.

«De fleste muslimer er ekstremister»

Terrorhandlinger og demonstranter med plakater hvor det står skrevet «kapp hodet av alle som fornærmer islam» kan muligens ha noe med denne oppfatningen å gjøre, men ser vi på vår egen, kristne historie er muslimene som uskyldige lam å regne.

Her er noen av reglene den gamle kulturen la til grunn i eventuelle konflikter:

  • Kvinner, barn og uskyldige skal ikke drepes
  • Formålsløs dreping av husdyr og andre dyr var ikke tillatt
  • Trær og hager skulle ikke brennes
  • Brønner skulle ikke ødelegges.

Foto: (Wikimedia Commons)

Terrorhandlinger kan ikke forsvares i noen tolkning av koranen eller muslimsk tro. Tonen i koranen fremmer tvert imot tro, håp og fred. De fleste muslimer fordømmer terrorhandlinger og økningen av volden i verden. Ifølge islamsk tro er for eksempel selvmord forbudt.

Men hva da med selvmordsbombere og ekstremister som roper «drep alle de vantro»? Det finnes ekstremister innenfor alle religioner, og deler av koranen har blitt feiltolket både av kritikere av islam og muslimer selv som ønsker å forsvare sine egne voldelige handlinger.

Et av utdragene fra koranen som ofte blir referert til i forbindelse med «å drepe de vantro» er dette:

«Slay them wherever you catch them».

Men setter man utdraget i sin rette kontekst, får det en ganske annen mening:

«Fight in the cause of God those who fight you, but do not transgress limits; for God loves not transgressors. And slay them wherever you catch them, and turn them out from where they have turned you out; for tumult and oppression are worse than slaughter... But if they cease, God is Oft-forgiving, Most Merciful... If they cease, let there be no hostility except to those who practice oppression». (2:190-193).

Ordet jihad, eller «hellig krig» som vi ofte sies på norsk, brukes gjerne når man snakker om muslimer som ønsker å overta verden. Muslimene selv bruker ordet i betydningene å etterstrebe, prestasjon, hardt arbeid og påkjenning. Ordet brukes i forbindelse med å bekjempe ondskap i seg selv eller undertrykking og forfølgelse. Jihad gir mening i militær forstand også, men ifølge islam kun som en siste utvei.

Jihad er for en muslim ikke et begrep som svarer til den vestlige oppfatningen om å «spre islam ved hjelp av sverdet», slik stereotypien gjerne dikterer.

«Islam undertrykker kvinner»

Vi hører ofte om tvangsekteskap, overgrep på ektefeller og begrensning av bevegelsesfrihet for kvinner i Allahs navn. I virkeligheten er slike tradisjoner basert på lokal kulturer og tradisjoner og mange er direkte ulovlig ifølge islamsk familielovgivning og oppfatninger av individets frihet.

Faktisk har fire av de fem største muslimske nasjonene valgt kvinner som landets overhode: Indonesia, Pakistan, Bangladesh og Tyrkia.

Til sammenligning har USA aldri hatt en kvinnelig president. Norge fikk sin første kvinnelige biskop i 1993, og det forløp seg ikke uten kontroverser. Innsettelse av Rosemarie Köhn førte til en del splittelse i Den norske kirke, ifølge Wikipedia.

Les mer om kvinnenes rolle i islam på Wikipedia.

Hvor mange muslimer lever i Norge?

Totalt lever det i underkant av 100.000 muslimer i Norge. Det er i hovedsak snakk om første- og andregenerasjons innvandrere, de fleste kommer fra Pakistan, Irak og Somalia.

Det er flest muslimer i Oslo. Cirka 45.000 personer, eller 7,5 prosent av befolkningen, regnes som muslimer.

Kilder: Cracked.com, New York Times, Wikipedia, About.com

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her