LIKESTILLING? Enkelte kvinner mener det er feil av kvinner å engasjere seg i den delen av likestillingsdebatten som handler om menns utfordringer. De får kjempe for egen sak, vil noen si. Bildet er en illustrasjon.
LIKESTILLING? Enkelte kvinner mener det er feil av kvinner å engasjere seg i den delen av likestillingsdebatten som handler om menns utfordringer. De får kjempe for egen sak, vil noen si. Bildet er en illustrasjon. Foto: Alfonso Jimenez/rex/shutterstock (Shutterstock)

Kommentar

Hvorfor skal vi bry oss om menns utfordringer?

Noen refleksjoner i kjølvannet av mannsdagen.

Publisert

Denne kommentaren er skrevet av Nann Jovold-Evenmo, Reell Likestilling og Camilla Fossum Pettersen, forfatter av boka «Samværssabotasje - Norske fedre deler sine historier».


MANGE MENN UTTRYKKER takknemlighet når kvinner bidrar til å sette menns utfordringer på dagsorden i den offentlige debatten.

Flere menn gir uttrykk for at menns utfordringer er så tabubelagt at det ikke er plass til deres tanker, følelser og opplevelser innenfor offentlige samtalerom. Enkelte gir uttrykk for at det selv ikke innenfor deres private sfære og nærmeste krets er rom for å snakke om menns utfordringer.

Men hvorfor kommer den største motstanden mot å snakke om menns utfordringer mest fra enkelte blant mennene selv?

KOMMENTARFELTET PÅ NRK YTRING forble ikke tomt i anledning mannsdagen.

En mann kommenterte på påpekning av manglende blå sløyfe all den tid rosa sløyfe kampanjen har eksistert. Han mente at det ikke var så veldig farlig at menn ikke hadde noen blå sløyfe kampanje. En bagatellisering. Hvis blå sløyfe kun var en pin som viste et statement, så hadde det kanskje ikke vært så farlig.

Flere menn gir uttrykk for at menns utfordringer er så tabubelagt at det ikke er plass til deres tanker, følelser og opplevelser innenfor offentlige samtalerom.

I 2016 var målet for rosa sløyfe kampanjen å ha en inntjening på 28 millioner kroner som skulle gå til brystkreftforskning. Det er ikke en ubetydelig sum som går til forskning hvert år.

Siden 1999 har rosa sløyfe kampanjen gitt 190 millioner kroner til brystkreftforskning og opplysningsarbeid for å bidra til redusert sykdom og dødelighet hos kvinner.

Betyr det at man ikke tenker at det er så farlig at menn får kreft?

Hvilke signaler sender det i så fall til tilfellene av menn som rammes, og da særlig de unge?

EN ANNEN MANN ville ha seg frabedt å få en feminisering av menns utfordringer da en kvinne satte det på agendaen på mannsdagen.

Enkelte kvinner mener det er feil av kvinner å engasjere seg i den delen av likestillingsdebatten som handler om menns utfordringer. De får kjempe for egen sak, vil noen si.

Vi har begge blitt møtt med holdninger som at menn må kjempe selv for fokus på sine egne utfordringer.

Men er det riktig vei å gå?

Vil det å ikke bry seg bidra til et varmere og mer inkluderende samfunn? Hvordan reagerer kvinner når mennene deres blir syke og dør i ung alder? Når de opplever å overleve sine egne sønner? Når de mister kontakten med egne nevøer og nieser, eller taper et barnebarn i en eskalert og bitter barnefordelingssak?

Er det da tid for å være like ignorant og si at menn får kjempe sine egne kamper alene?

Inntrykket man kan sitte igjen med er at menn ikke bryr seg om hvordan andre menn har det, før de står midt oppi de samme utfordringene selv.

Mangler menn en solidaritetsfølelse for sitt kjønn? Hvorfor gjør de i så fall det? Er det et utslag av at alfahannsymptomet gjør seg gjeldene på ei bred fjøl? Hvem skal ta ansvaret for menns helse når de ikke selv er villige til å engasjere seg?

Enkelte kvinner mener det er feil av kvinner å engasjere seg i den delen av likestillingsdebatten som handler om menns utfordringer. De får kjempe for egen sak, vil noen si.

STÅR MAN SOM KVINNE opp for menns utfordringer og henviser til fakta, blir man møtt med mye støtte, men også former for hersketeknikker som for eksempel fullstendig stillhet og overseelse.

Noen kan også beskylde en for å drive med whataboutisme, for å undergrave kvinners utfordringer eller for å feminisere menns problemer.

Dette er standard hersketeknikker brukt for å få våre røster til å stilne. En form for sosial kontroll mot divergerende stemmer. Stemmer som ikke følger logringen man ofte møter i diskusjoner om likestilling - det vil si hva som er sosialt akseptabelt og ikke å ytre seg om.

DEN AMERIKANSKE FEMINISTEN Cassie Jaye dokumenterte endringer i egne holdninger underveis i prosessen med å lage filmen The Red Pill Movie.

Hun beskrev at hun var opplært til å tenke på kvinners utfordringer som større og viktigere enn menns utfordringer.

Selv om hun etter hvert måtte innrømme at fakta de såkalte MRA-aktivistene la fram var sanne, og hun var enige i det MRA-aktivistene ga uttrykk for av når det gjelder å dele sine opplevelser av at menn blir diskriminert på mange områder, så kjente hun på en indre tvil.

En tvil som hun ikke kunne forstå hvor kom ifra. En tvil bygget på fordommer og en holdning om at mannen er fienden.

Mennene hun møtte, sa ikke at kvinners problemer var underordnet eller skulle ignoreres. De anerkjente at kvinner har utfordringer som må tas på alvor, og ga samtidig uttrykk for at menn også har utfordringer som også er alvorlige.

JAYE OG ANDRE  har sett at menn og kvinner har utfordringer. Vanskelige og viktige på hver sine måter. Store utfordringer som må bekjempes.

Hvorfor er det så vanskelig for enkelte å anerkjenne både kvinner og menns utfordringer? Hvorfor mener noen at fokus på det ene, tar vekk fokus på det andre? Hvorfor er det så problematisk å forsøke å se bredden av utfordringene vi mennesker opplever i vår hverdag?

Der de rammer - må de bekjempes. Ulike utfordringer fortjener plass og oppmerksomhet i det offentlige rom.

HVORFOR GIDDER NOEN kvinner å bry seg om utfordringene som rammer menn?

Fordi vi ser verdien i og av våre menn. Våre fedre, våre sønner, våre ektemenn, brødre og venner. De er våre medmennesker og de aller fleste menn er ressurser til våre liv og samfunn.

Fremmedgjøring av menn som man ofte ser i mediene kan være med på å øke avstanden mellom kjønn i likestillingsdebatten.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.