Foto: Arne Sjöström/Facebook Sverige Vår Historia

Svensk «Atlantis» funnet i Østersjøen

- Dette er et enestående funn, sier professor.

Publisert

På bunnen av Østersjøen har svenske arkeologer gjort et sensasjonelt funn som nå er blitt døpt Sveriges svar på Atlantis.

De svenske arkeologene har nemlig funnet 11.000 år gamle artefakter på bunnen av sjøen og funnet kan være bevis på en av de eldste bosettingene som noensinne er funnet i Norden, skriver Daily Mail.

Arkeologenes teori er at gjenstandene er blitt forlatt av tidligere nomadestammer som levde i området.

Et sensasjonelt funn

Det sensasjonelle funnet ble gjort av professor Björn Nilsson fra Södertörn Høyskole og et forskerteam fra universitetet i Lund under et arkeologisk dykk i forbindelse med et tre år langt forskningsprosjekt finansiert av den svenske riksantikvarieämbetet.

Gjenstandene ble funnet på 16 meters dyp utenfor kysten på øya Hanö i Blekinge fylke sørøst i Sverige. Under havet fant Nilsson blant annet arbeidsverktøy laget i flint, dyrehorn og tau, alle meget godt bevart grunnet mangel på oksygen og det finkornede sedimentet gytje som eksisterer på havbunnen.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Et av arkeologenes mest bemerkelsesverdige funn, var en harpon laget av dyrebein fra den utdødde dyrearten uroksen. Uroksen er forfader til dagens storfe og eksisterte i Europa før den døde ut på 1600-tallet. Den siste levende uroksen skal ha dødd i Polen rundt 1627. Funnet er viktig for det antyder en tidsperiode for da slike redskaper ble produsert og benyttet.

Redskapene er mest sannsynlig blitt dumpet i vannet av nomadene og til den svenske engelskspråklige avisen The Local, forklarer Nilsson hvorfor gjenstandene er så vel bevart.

– Det er trerester og gevirer og andre gjenstander som har blitt kastet nedi der. For om lag 11.000 år siden var det en opphopning i området som skapte en form for lagune, og alle tre- og beinrester har blitt bevart i denne lagunen. Hadde bosettingen vært på land ville vi bare funnet gjenstander laget av stein og ingenting organisk, forteller professoren.

(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));

Liker ikke Atlantis-sammenligning

At funnet har blitt beskrevet i media som Sveriges svar på den mytiske byen Atlantis, som ifølge legenden ble slukt hel av havet, har Nilsson lite til overs for.

Nomadestammer flytter fra sted til sted og har ikke noe fast bosted. Fremstillinger blir derfor feil, mener professoren. Nilsson understreker dog viktigheten av funnene og at de er i «verdensklasse» og «enestående». Det er meget sjeldent å finne så godt bevarte gjenstander fra Steinalderen.

– Det vi har funnet her er helt nytt for oss og hele dykkelaget er i ekstase. De storkoser seg på bunnen av havet, sier han til avisen.