Adolf Hitler i 1932
Adolf Hitler i 1932

HISTORIE:

Hvordan kunne Hitler komme til makten?

Nasjonalisme. Arbeidsløshet. Maktesløshet.

Publisert
Adressavisen, da Trondhjems Adresseavis, mandag 11.november 1918. (Bildet er redigert ved at rubrikkannonsene i toppen er fjernet)
Adressavisen, da Trondhjems Adresseavis, mandag 11.november 1918. (Bildet er redigert ved at rubrikkannonsene i toppen er fjernet)

1919

Den første verdenskrigen, som naturlig nok ikke hadde det navnet i 1919, er over.

Samme dag som Adressavisen melder om våpenhvile i Tyskland meldes det også om revolusjon.
Samme dag som Adressavisen melder om våpenhvile i Tyskland meldes det også om revolusjon.

Tyskland er den store taperen. Mot slutten av krigen hadde landet begynt å gå i oppløsning, og i november 1918 startet et kommunistisk opprør mot keisermakten etter at Tyskland kapitulerer.

Den første verdenskrigen
Krigen startet i juli 1914, og varte til november 1918. På den ene siden var Tyskland i allianse med Østerrike-Ungarn, Det Osmanske Riket og Bulgaria (fra 1915).

Disse ble kalt sentralmaktene. De allierte var Frankrike, Storbritannia, Russland (fram til revolusjonen i 1917), Serbia, Montenegro, Belgia, Japan, Italia (fra 1915), Portugal (fra 1916), Romania (fra 1916), USA (fra 1917), Brasil (fra 1917) og Hellas (fra 1917) samt andre. Rundt ti millioner militære døde under krigen.

I juni 1919 ble det som var igjen av den tyske stat tvunget til å underskrive Versaillestraktaten. I avtalen måtte Tyskland redusere både sitt militære og industri, i tillegg til å betale en enorm krigserstatning.

En erstatning så stor at økonomen John Maynard Keynes, en del av den britiske delegasjonen i forhandlingene, trakk seg i protest mot størrelsen.

John Maynard Keynes
Det som regnes som grunnleggeren av makroøkonomien i verden var allerde som 35-åring da første verdenskrig gikk mot slutten en kjent økonom i sitt hjemland.

Da han fikk se kravene til Tyskland etter krigen som medlem av den britiske delegasjonen utbrøt han enkelt: Dette vil kun føre til en ny krig! 

Han ga senere ut boken som påpekte problemene, og skrev boken som ble grunnlaget for slutten for laissez-faire, et makroøkonomisk synspunkt på verden hvor staten skulle blande seg så lite som mulig inn i det økonomiske liv.

Over to millioner tyske menn døde under krigen, over fire millioner ble skadd og en million var savnet. Selv om andre land var rammet hardere i prosent av befolkningen var det en særdeles stor mannlig befolkning som forsvant.

En blokade av matforsyningene til landet ble gjennomført av de allierte for å tvinge Tyskland til å skrive under og nærmere en halv million sivile døde av sult.

I sin bok The Economic Consequences of the Peace skrev Keynes om at de harde kravene til Tyskland etter krigen ville føre til økonomisk kollaps for landet, og at det ville ha tunge økonomiske og politiske konsekvenser for hele Europa.
I sin bok The Economic Consequences of the Peace skrev Keynes om at de harde kravene til Tyskland etter krigen ville føre til økonomisk kollaps for landet, og at det ville ha tunge økonomiske og politiske konsekvenser for hele Europa.

I Russland har en kommunistisk revolusjon fått fotfeste, og motet sprer seg til Tyskland. Novemberrevolusjonen, som den senere har blitt kalt, tar makten i Berlin og Bayern.

Den tyske forsvarsministeren spør om hjelp fra nylig dimitterte soldater med synspunkter på høyresiden av politikken.

Ferdinand Foch var sjef for de vest-allierte styrkene, og en av de som stod hardt på blokaden til hele Tyskland overga seg. Samtidig ga han en nådeløs dom over Versaillestraktaten i 1919: Dette er ikke en fred. Det er en 20 års våpenhvile.
Ferdinand Foch var sjef for de vest-allierte styrkene, og en av de som stod hardt på blokaden til hele Tyskland overga seg. Samtidig ga han en nådeløs dom over Versaillestraktaten i 1919: Dette er ikke en fred. Det er en 20 års våpenhvile.

Ved hjelp av Freikorps og lojale soldater slås opprørene ned, og blant annet Rosa Luxemburg blir drept av de rekrutterte soldatene.

En 30 år gammel soldat uten særlig utdannelse, opprinnelig fra Østerrike, får et oppdrag i å infiltrere ett av partiene man er redd for kan starte en ny revolusjon: Det tyske Arbeiderpartiet (DAP).

Rosa Luxemburg

Den polsk-tyske revolusjonære politikeren var med på å grunnlegge Spartakusforbundet. De engasjerte seg mot første verdenskrig, og jobbet for full militærnekt. Samtidig skrev hun flere artikler om farer ved bolsjevistisk diktatur i Russland, men ønsket det som kalles et Proletariets diktatur. Hun ble skutt, etter at hun ble arrestert, etter et mislykket opprør i Berlin i 1919.

Partiet hadde blitt stiftet i januar 1919 av Anton Drexler, blant annet med hjelp fra den mystiske Thule-foreningen. Drexler var anti-semitt, anti-kommunist, nasjonalist og anti-kapitalist.

Partiet har 55 medlemmer, ett av dem blir etter hvert, i 1920, soldaten - Adolf Hitler.

Blant de andre medlemmene i partiet var Alfred Rosenberg, Ernst Röhm, Ernst Boepple, Dietrich Eckart og Hans Frank som alle senere ble sentrale i nazistpartiet. Mannen som til slutt overbeviste Hitler om at han burde bli medlem, var Gottfried Feder som argumenterte hardt for at alle tyskere i det han, og partiet, mente var Stor-Tyskland måtte forenes i ett land.

Adolf Hitlers medlemskort i DAP.
Adolf Hitlers medlemskort i DAP.

1920

Som medlem av det lille partiet treffer Adolf Hitler Thule-medlemmet Dietrich Eckhart, som blir Hitlers mentor.

Deutsche Arbeiterpartei

ble startet i München i januar 1919 av Anton Drexler. Drexler hadde under første verdenskrig vært medlem av Deutsche Vaterlandspartei somhadde opp mot 1,3 millioner medlemmer under krigen.En av de mest aktive i det partiet var Alfred Hugenberg. Hugenberg hadde i 1891 skrevet doktorgrad med fokus på at Tyskland var avhengig av imperalisme for å overleve, og eide flere aviser i mellomkrigsperioden.

Etter krigen hadde Europa et stort behov for kapital, og USA ga store lån til sine allierte venner. Fra Aftenposten 1920.
Etter krigen hadde Europa et stort behov for kapital, og USA ga store lån til sine allierte venner. Fra Aftenposten 1920.

Han trener Hitler i å holde taler, og hjelper med å skaffe penger til partiet som tidlig i 1920 skifter navn til Nationalsozialistiche Deutsche Arbeiderpartei.

Ved valget i juni stiller ikke partiet, et valg som vinnes av det sosialdemokratiske partiet (SPD).

Thule-selskapet

Denne kvasihemmelige gruppen begynteå oppstå ved årsskiftet 1917/18, og begynte egentlig som en slags studiegruppe. Som en slags bakgrunn var en overtro rundt den ariske rasken som skulle stamme fra en nordlig øy - Thule. Som en bakgrunn var også raseteori mot jøder og kommunistisk. Selskapets kobling mot nazistene har vært diskutert, men det som er faktabasert er at selskapet i 1918 kjøpte en avis - Münchener Beobachter som senere ble til Völkischer Beobachter, en av de første store naziavisene.

Mot slutten av året har partiet rundt 2 000 medlemmer, de aller fleste rekruttert på de mange talene som Hitler holdt på folkemøter. Temaet var alltid det samme - En bestemt religøs gruppe - jødene - var problemet, og man skulle sette Tyskland først i alle spørsmål. På den måten skulle Tyskland bli strålende, stort og flott igjen.

Aktiv i partiet er også en av de andre eks-militære som har blitt sendt for å spionere og delta, Ernst Röhm. Röhm får ansvar for sikkerheten til partiet. I praksis å banke opp meningsmotstandere. Noe som blir relativt sentralt senere. I 1920 dreier det seg om små slosskamper i gatene rundt Hitlers taler, men det eskalerer etter hvert.

1921

Løpeseddel for en av Hitlers mange taler.
Løpeseddel for en av Hitlers mange taler.

Nevnte Ernst Röhm ber om penger fra hæren og Freikorps for å banke opp og terrorisere kommunisteri starten av 1921. Gruppen blir kalt stormtropper (Sturmabteilung).

Ved starten av 1921 var verden lei krig, og i USA begynte man en sterk reduksjon av militæret. Samtidig hadde de allierte problemer med inleveringen av våpen fra tidligere tyske militære.
Ved starten av 1921 var verden lei krig, og i USA begynte man en sterk reduksjon av militæret. Samtidig hadde de allierte problemer med inleveringen av våpen fra tidligere tyske militære. Foto: (Faksmilie New York Times 1921)

Etter en intern maktkamp i partiet truer Hitler med å slutte om han ikke blir leder, noe han blir i juli. Med Hitler som leder øker antall medlemmer i partiet betraktelig til rundt 6 000, ikke minst på grunn av hendelser utenfor Tysklands kontroll.

I januar 1921 møtes de allierte maktene, seierherrene i første verdenskrig, for å diskutere hvordan Tyskland skal betale sine bøter som taper og hvilke regler landet må følge. Blant annet ble det bestemt at Tyskland skulle betale til sammen 226 millioner mark i krigserstatninger fra og med 1921 til og med 1963. I avdrag skulle det dreie seg om rundt 12 prosent av all eksport fra landet.

Sturmabteilung

Utrrykket Sturmabteilung (stormavdeling/stormtropper) ble først brukt av spesialstyrker under første verdenskrig. Navnet ble så gjenbrukt av sikkerhetsstyrker under taler for NSDAP. Offisielt ble gruppen kalt Turn-und Sportabteilung (turn og sportsavdelingen), men stormtroppenes oppgave var å holde meningsmotstandere borte fra partiets offentlige optredener. Senere ble gruppen brukt for generelt å banke opp meningsmotstandere. I 1934 ble stormtroppene erstattet av SS.

I Rhinland var det svært mange trefninger og uroligheter mellom de okkuperende maktene (Frankrike, først og fremst) og spredte tyske tropper.

Amerikanske aviser, her representert ved The Constitution i Atlanta, var klare på at krigserstatningene ville medføre store problemer for Tyskland.
Amerikanske aviser, her representert ved The Constitution i Atlanta, var klare på at krigserstatningene ville medføre store problemer for Tyskland.

Den 4.mai går kansleren i Tyskland av, Konstantin Fehrenbach, etter under ett år ved makten i den nye riksdagen.

Konstantin (Constantin) Fehrenbach var president for riksdagen i 1918, senere president for Weimar-republikken fra 1919 til 1920 før han ble kansler i Tyskland i juni 1920. Han var medlem av sentrumspartiet, og ledet deres fraksjon i riksdagen til han døde i 1926 etter at han trakk seg som kansler på grunn av at han ikke fikk med seg riksdagen på framforhandlet resultat med de allierte.
Konstantin (Constantin) Fehrenbach var president for riksdagen i 1918, senere president for Weimar-republikken fra 1919 til 1920 før han ble kansler i Tyskland i juni 1920. Han var medlem av sentrumspartiet, og ledet deres fraksjon i riksdagen til han døde i 1926 etter at han trakk seg som kansler på grunn av at han ikke fikk med seg riksdagen på framforhandlet resultat med de allierte. Foto: By Bundesarchiv, Bild 183-R18733 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5368339

Bakgrunnen var krigserstatningene hans regjering var tvunget til å betale, og en ny samlingsregjering tok over. Den nye kansleren er Joseph Wirth, fra sentrumspartiet, men han fikk med seg flere medlemmer av SPD. Regjeringen ble støttet av alle partiene mot midten av tysk politikk .

Samlingsregjeringen begynte betalingene av krigserstatningene. Samtidig slapp ikke de allierte landene, med Frankrike i spissen opp på sine militærsanksjoner som avtalt i mars. Handelssanksjonene ble løftet i september, men ikke uten store innrømmelser fra samlingsregjeringen.

Etter hvert måtte regjeringen be om utsettelse i tilbakebetalingene da finansene til Tyskland ikke holdt.

Samtidig begynte det å bryte ut vold fra kommunister og krefter langt ute til høyre, blant annet fra stormtroppene til NSDAP.

Misnøyen med avtalene som var inngått var like store både på venstresiden og på høyresiden, og massive demonstrasjoner brøt ut over hele Tyskland.

I Norge ble for øvrig det første valget til Stortinget hvor forholdstallsvalg ble brukt gjennomført i oktober. Felleslisten for Høyre og Frisinnede Venstre blir det største partiet, men det er Otto Albert Blehr fra Venstre som blir sittende som statsminister.

1922

Postkort som viser en av demonstrasjonene foran riksdagen i Tyskland
Postkort som viser en av demonstrasjonene foran riksdagen i Tyskland

Der tyskerne flest hadde vært opptatt av rettssakene rundt det som ble kalt krigsforbrytere av de allierte fra Tyskland etter krigen, samt at hæren ikke lenger hadde våpen begynte befolkningen i 1922 å fokusere på betalingene som landet måtte gjøre til de allierte.

I april ble det kommunistiske Sovjetunionen og Tyskland enige om å gjenoppta diplomatiske forbindelser, og startet et vennskap som både uoffisielt og delvis offisielt var relativt nært.

I den opprinnelige avtalen ble det ikke gjort noen hemmelige militære avtaler, men disse kom veldig kort tid etter.

Samtidig, i Italia, kom fascistpartiet til makten ved hjelp av et kupp (Benito Mussolini), noe som fikk Hitler og hans NSDAP til å planlegge å gjøre noe lignende.

I løpet av 1922 startet hyperinflasjonen som gjorde tyske penger nærmest verdiløse. Tidlig i 1922 var vekslingskursen mot dollar 320 mot 1, mens den i desember var 7 400. Samtidig gikk levekårskostnaden opp fra en indeks på 41 på våren til 685 i desember.

På toppen av dette bredte det seg stor misnøye i Tyskland da en del, i hvert fall oppfattet fra tysk side, tyske områder ble innlemmet i den nyopprettede polske republikken etter et vedtak i 1921.

1923

I januar 1923 går franske og belgiske tropper inn i industriområdene i Ruhr etter at Tyskland ikke har overholdt sine betalinger av krigserstatning.

Dette medfører streiker over hele landet og en enorm økonomisk krise. Medlemstallet i NSDAP øker til over 55 000.

I november 1923 var en amerikansk dollar verdt 4,210,500,000,000 mark etter at renten var satt opp til 90 prosent i september.

Oppslag i San Francisco Chronicle i mars 1923
Oppslag i San Francisco Chronicle i mars 1923

I september erklærer også den tyske regjeringen unntakstilstand som gir de lokale statsministrene i de tyske statene nærmest diktatoriske makter.

Samtidig annonserer Hitler og hans NSDAP flere store folkemøter. Disse møtene blir erklært ulovlige av statsministeren i Bayern. Hærsjefen i Bayern, general von Lossow sparket. Han nekter å gå av, og sammen med sentralt plasserte mennesker planlegges et kupp sammen med Hitler.

Det hele topper seg i det som har blitt kalt Hitlerpusch, hvor Hitlers nazitropper prøver å samle seg for å kopiere det fascistene hadde gjort i Italia da de tok over makten.

Hitler lykkes ikke, men i rettssaken som følger avslører han konspirasjonen. Det gjør Adolf Hitler og hans parti til en nasjonal nyhet. Hitler blir dømt til en kort fengselsstraff, fem år for høyforræderi. I fengsel skriver han en bok, Mein Kampf, og begynner å legge nye planer.

Hitler-Putsch, München, Marienplatz
Hitler-Putsch, München, Marienplatz Foto: (By Bundesarchiv, Bild 119-1486 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5415949)

1924

Hitlerputsch

Hitler og hans kompanjonger planla å bruke München som et utgangspunkt for å overta makten i Tyskland, inspirert av Mussolini i Italia. Hitler, sammen med sine medsammensvorne, Hermann Göring, Alfred Rosenberg, Rudolf Hells med flere tok kontrollen over ølkjelleren Bürgerbräukeller hvor Gustav Ritter von Kahr, som var lederen med nærmest diktatorisk makt i Bayern, holdt tale. Det største problemet til nasjonalsosialistene var en mangel på koordinasjon, og intern forvirring. Politistyrkene i München fikk etter hvert kontroll med forsøket på kupp, og 16 nasjonalsosialister ble drept. Deriblant Max Erwin von Schebuner-Richter som hadde gått arm i arm med Hitler.

I 1924 begynte verdenssamfunnet å innse at kravene som var lagt på Tyskland hadde vært for harde, og det ble gjort nye avtaler med blant annet USA og Storbritannia.

Hitler i Bayern i 1923. 
Hitler i Bayern i 1923.  Foto: (Av Bundesarchiv, Bild 102-00204 / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5478751)

Frankrike avsluttet også sin okkupasjon av Rhinland.

Den 4.mai er det valg i Tyskland. Et valg som vinnes av SPD (20,5 prosent) som prøver å danne en koalisjonsregjering. Det nye partiet Nationalsozialistische Freiheitsbewegung får 6,5 prosent. Partiet er nazipartiet under nytt navn etter at partiet ble forbudt etter hendelsene i 1923.

Valget ga ingen klar vinner og mulighet for koalisjonsregjering så et nytt valg ble gjennomført i desember. Nok en gang var SPD største parti (26 prosent). Denne gangen fikk nazipartiet 3 prosent etter at amerikanske lån hadde stoppet opp inflasjonen i Tyskland. Urolighetene ser ut til å roe seg.

Nazipartiet har kun 14 av 493 seter i nasjonaldagen. Medlemskapet daler til kun 27 000. Etter åtte måneder i fengsel blir Hitler satt fri, den 20.desember, etter valget.

1925

Hitler starter året med å legge en ny taktikk for nazipartiet. Partiet må vinne valg på den gammeldagse måten for å komme til makten.

I januar er det maktskifte i landet da sentrumslederen Hans Luther tar over som statsminister. Samtidig skjer det store finansskandaler i Tyskland hvor store industriherrer blir arrestert samt direktører og ledere i offentlige selskaper. Økonomien i landet stabiliserer seg med sterkere kontroll, og større styring.

Noen måneder senere er det presidentvalg i Tyskland, det første etter krigen. Valget vinnes av Paul von Hindenburg, mannen som de facto hadde styrt Tyskland mot slutten av første verdenskrig.

Juli 1925 kommer Hitlers bok, Mein Kampf.

I desember trekker britiske styrker seg ut av Köln, og de siste franske styrkene har forlatt Rhineland.

1926 - 1930

Adolf Hitler bruker mye av 1926 på å få mer makt i partiet, og han gjør Joseph Goebbels til partileder i Berlin. Goebbels begynner en moderne valgkamp med merkevarebygging, grafikk og lydbiler.

I 1926 rår det optimisme i Europa, også for en fredelig løsning med industriell vekst. Slik som her rapportert i avisen Brooklyn Daily Eagle.
I 1926 rår det optimisme i Europa, også for en fredelig løsning med industriell vekst. Slik som her rapportert i avisen Brooklyn Daily Eagle.

Hindenburg sjokkerer en hel verden da han offentlig delvis forsvarer hva Tyskland gjorde i første verdenskrig i 1927.

I valget i 1928 får nazipartiet kun 2,6 prosent av stemmene. Valgvinneren er igjen SPD - Arbeiderpartiet. Selv om nazipartiet når ett hundre tusen medlemmer gjør den økonomiske veksten det slik at protestpartiet ikke får større oppslutning.

Så kom børskrakket i 1929.

Mot slutten av 1929 har medlemstallet til partiet økt til 178 000. Vold mellom kommunistiske organisasjoner og nazistene, og deres paramilitære støttespillere øker.

I 1930 er 389 000 medlemmer av nazipartiet, året etter er medlemstallet 806 000.  En av bakgrunnene, i tillegg til den økonomiske forverringen, er en folkeavstemning i 1929.

Valget i 1930

Før valget i 1930 hadde SPD (arbeiderpartiet) i Tyskland regjert siden 1924, og partiet hadde vunnet de tre siste valgene. Ved valget var det 37 forskjellige partier å velge blant, med til dels svært store forskjeller. På venstresiden hadde man SPD samt kommunistpartiet, mens på høyresiden var folkepartiet og delvis Zentrum (som var et sosialliberalt parti, men samarbeidet med de konservative partiene).

Folkeavstemningen i Tyskland 1929

Den nasjonalistiske mediebaronen Alfred Hugenberg ledet det nasjonalistiske høyrepartiet DNVP, og hadde svært mange rike venner. Da den amerikanske industrimagnaten Owen D.Young klarte å få med de allierte på en ny plan for å restrukturere gjelden til Tyskland i 1929. Med planen som bakteppe ønsket nasjonalistene å innføre en lov som tilsa at hele avtalen etter første verdenskrig var ugyldig.Hugenbergs problem var at hans høyrevridde, nasjonalistiske parti ikke appellerte til massene - arbeiderne. Det gjorde det nasjonalsosialistiske nazipartiet med Adolf Hitler som leder. Foran folkeavstemningen ble det derfor en allianse mellom de to populistiske partiene på - det som for mange - var hver sin side av den politiske aksen. Folkeavstemningen ble vunnet av Hitler og Hugenberg med nesten 95 prosent, men under 15 prosent avga sin stemme - noe som betydde at den ikke fikk noen direkte konsekvenser. Indirekte fikk den likevel mange. Hugenberg hadde introdusert hele sitt nettverk av industriherrer og rike tyskere til en relativt ung og veldig overbevisende østerriker med store ambisjoner. Der Hitler tidligere hadde kun hatt arbeidere i ryggen fikk han nå også mange rike venner med særdeles dype lommer.

Opptakten til valget var store strømninger og motsetninger mellom høyresiden og venstresiden, ofte voldelige og med svært høy temperatur og engasjement.

Dette førte til en svært stor valgdeltagelse mot tidligere valg etter den første verdenskrigen, og hele 82 prosent avga stemme.

Valgets største parti ble SPD, men det var nazipartiet som fikk den store framgangen med hele 95 nye seter (fram til 103) i Bundestag. Det var kun kommunistpartiet og bondepartiet som i tillegg hadde stor framgang.

Regjeringen som hadde makten, Brünings samlingsregjering basert ut fra Zentrum, ble raskt svært upopulære i Tyskland.

En annen viktig faktor som kom omtrent samtidig som valgresultatet var at lydbaserte filmaviser begynte å bli sendt i tyske kinoer.

Mot slutten av 1930 er situasjonen i Tyskland svært spent, med store trefninger mellom kommunister og nazister.

Bankene stenges i 1931

Den økonomiske utviklingen i Tyskland i 1931 var relativt katastrofal, og spesielt etter at det østerrikske banksystemet kollapset da Creditanstalt gikk konkurs. Tyskland avslutter sine betalinger av krigserstatning, men massive pengesummer tas ut av tyske banker. I midten av juli har alle tyske banker kollapset. Ikke bare på grunn av manglende tiltro, men den store utenlandsgjelden - også privat - samt en tro på at bankene var for store til å kunne gå under.

Den tyske krisen ble behørlig dekket over hele verden.
Den tyske krisen ble behørlig dekket over hele verden.

Kansler Henrich Brüning kutter alle offentlige utgifter, og blir ekstremt upopulær. Brutto nasjonalprodukt går ned med 8 prosent, og arbeidsløsheten øker til 30 prosent.

Forbud mot Goebbels

I Tyskland øker volden mellom kommunister og nazister videre . Goebbels får forbud mot å snakke offentlig, men tar opp sine samtaler for utgivelse på plate.

Joseph Goebbels giftet seg i 1931, og fikk samme år forbud mot å snakke offentlig. Goebbels tok selvmord i 1945 etter å ha drept sine egne barn.
Joseph Goebbels giftet seg i 1931, og fikk samme år forbud mot å snakke offentlig. Goebbels tok selvmord i 1945 etter å ha drept sine egne barn.

I frykt for kommunistene klarer Hitler i 1931 å starte en nasjonal front som ble støttet av storindustrien. Det er starten på den store maktovertagelsen.

1932

Den 15.januar er 6 millioner mennesker arbeidsledige i Tyskland, og noen måneder senere skal det være nytt presidentvalg.

Den sittende presidenten, den gamle militære Hindenburg, har blitt 84 år og sliter med helsen. Den store motkandidaten er Adolf Hitler, som i februar blir tysk statsborger.

En koalisjon av moderate høyre-krefter, sentrumspartier og arbeiderpartiet stiller seg bak Hindenburg som til slutt vinner valget. Han får 53 prosent mot Hitlers 36,8.

Det er likevel ingen tvil lenger om at Adolf Hitler og hans naziparti var en politisk maktfaktor.

Den tyske regjering under Brüning klarer ikke å regjere effektivt, og den 30.mai går han av.

Et nytt valg gjennomføres den 31.juli. Det største partiet blir nazipartiet under Hitler, med 230 seter.

Samtidig øker kommunistpartiet sin oppslutning.

Valgresultatet gjør det ikke mulig å lage en ny regjering, og nyvalg gjennomføres i november.

Nazistene taper 34 seter, og kommunistene fortsetter sin frammarsj.

Som et mottrekk mot den kommunistiske frammarsjen begynner Hindenburg å forhandle med Adolf Hitler om å lage en ny regjering, men feiler da valgresultatet hadde gitt tilbakegang.

Når nyvalget heller ikke gir en regjering er det et fullstendig politisk kaos i Tyskland hvor Hindenburg i praksis styrer diktatorisk.

1933

Helsen til Hindenburg blir stadig dårligere, og volden i Tyskland øker.

Da også den sittende kansleren, Kurt von Schleicher begynner å slite med helsen blir Adolf Hitler utpekt som kansler i Tyskland den 30.januar 1933.

Mindretallsregjeringen til Hitler klarer ikke å styre effektivt, og et nyvalg skrives ut for mars.

I februar brenner det i riksdagsbygningen, en brann som settes i sammenheng med kommunistene i landet.

Kun seks dager før valget gir det Hitler en unnskyldning for å innføre spesiallover i landet, og valget ender med sterk framgang for Adolf Hitler. Likevel er partiet fortsatt i mindretall (288 av 647), og må gå i koalisjon.

Den 22.mars, kun noen dager etter valget den 5.mars, vedtar riksdagen loven Ermächtigungsgesetz, som gir kansleren makt til å innføre lover uten at riksdagen er involvert.

I praksis noe som gjør Hitler til diktator.

Samme dag åpner Tysklands første konsentrasjonsleir, Dachau.

Den 1.april vedtar Tyskland en heldags boikott av jødiske forretninger.

Se også:

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her