En je­ger fra Trøn­de­lag ble fra­dømt vå­pen­kor­tet.
En je­ger fra Trøn­de­lag ble fra­dømt vå­pen­kor­tet. Foto: Bjørn Rangbru

Vilt & Viten

Var de­pri­mert – fikk vå­pen­kort til­ba­ke­kalt

Kan po­li­ti­et i prak­sis over­prø­ve fag­folk og ta fra en je­ger vå­pen­kor­tet bare på grunn av en de­pre­sjon? Spørs­må­let rei­ser seg et­ter en ting­retts­dom i Trøn­de­lag i mai.

Publisert Oppdatert

I mai ble det av­sagt ting­retts­dom i en si­vil sak i Trøn­de­lag. En bon­de og je­ger fikk til­ba­ke­kalt vå­pen­kor­tet og ret­ten til å eie vå­pen – det­te på tross av at fag­folk had­de kon­klu­dert med at han ver­ken var en fare for and­re el­ler sui­ci­dal.

Bak­grun­nen for til­ba­ke­kal­lin­gen er en epi­so­de i 2018. Man­nen had­de krang­la med kona om en fa­mi­lie­mid­dag. Det var ikke vold el­ler trus­ler in­vol­vert, men han skrev noen ord på en post-it-lapp om at han ikke or­ket mer. Kona ble be­kym­ret og tok kon­takt man­nens søs­ter i na­bo­hu­set. Sam­men ring­te de le­ge­vak­ta for å prø­ve og skaf­fe ham noe be­ro­li­gen­de. Det hø­rer med til his­to­ri­en at man­nen også noen år tid­li­ge­re had­de vært de­pri­mert og gått til psy­ko­log i en pe­ri­ode.

For å lese denne artikkelen må du ha et abonnement på SIDE3+
Klikk her for 30 dager gratis tilgang
Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her

Som abonnent på SIDE3+ får du

  • Premium dybdeartikler og dokumentarer fra Vi Menn, Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske
  • Grundige og unike tester
  • Eksklusive bildereportasjer
  • 20% rabatt* på Fjellsport.no
  • * rabatten gjelder ikke tilbudsprodukter, Norrøna, elektronikk, kart, fiskeutstyr, ernæring, pakkepris, automatisk priset og outlet.
Disse artiklene får du på SIDE3+ akkurat nå