PREIKESTOLEN: Tu­ren til Prei­ke­sto­len er en av Nor­ges mest gåtte. Pla­tå­et er 25x25 me­ter.
PREIKESTOLEN: Tu­ren til Prei­ke­sto­len er en av Nor­ges mest gåtte. Pla­tå­et er 25x25 me­ter. Foto: Stefan Krause (CC BY 3.0)

604 me­ter rett ned

Turguide til Preikestolen: Fjellstue, tid, kart, høyde, overnatting og sesong

Du vil høyst sann­syn­lig ikke få Prei­ke­sto­len for deg selv, men den er verdt tu­ren uan­sett.

Publisert Oppdatert

FRILUFTSLIV: Nordmenn elsker å gå tur, spesielt i fjellet. Det er noen fjellturer som er mer populære enn andre. I samarbeid med magasinet Villmarksliv og spesialutgivelsen «Guide til norsk fjellferie» får du her servert de største folkefavorittene.

Les også om Romsdalseggen og Høgevarde.

Tur:Preikestolen, fjellplatå med utsikt over Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland, 1,5 time unna Stavanger.
Terreng:Sti
Sesong:April, mai, juni, juli, au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber.
Tid:2,5-3 ti­mer en vei.
LengdeCa. 4 km, en vei.
Høyde:604 moh.
Vanskelighetsgrad:Middels

Prei­ke­sto­len har en høyde på 604 moh og lig­ger som en pre­ke­stol over Lysefjorden. Den ble tro­lig dan­net ved frost­spren­ging i den tida da isbreen lå ved og like over sel­ve sto­len, for rundt 10.000 år si­den.

TURTIPS: Guiden til Høgevarde er hentet fra magasinet Villmarkslivs spesialutgivelse «Guide til norsk fjellferie». Her finner du haugevis av gode tips til turer, inspirasjon, pakkeguider og utstyr.
TURTIPS: Guiden til Høgevarde er hentet fra magasinet Villmarkslivs spesialutgivelse «Guide til norsk fjellferie». Her finner du haugevis av gode tips til turer, inspirasjon, pakkeguider og utstyr.

Vann som frøs i fjell­sprek­ke­ne spreng­te løs sto­re, kan­te­te blok­ker som bre­en frak­tet med seg.

Prei­ke­sto­len som tu­rist­mål ble opp­da­get rundt år 1900. Nå tar år­lig over 270.000 men­nes­ker tu­ren ut på det svim­len­de fjell­pla­tå­et.

Turen starter ved Preikestolen Fjellstue

SJELDEN SYN: Med 270.000 besøkende hvert år, er det sjelden vare å få Preikestolen helt for seg selv. Om du er der ved soloppgang, kan du være heldig.
SJELDEN SYN: Med 270.000 besøkende hvert år, er det sjelden vare å få Preikestolen helt for seg selv. Om du er der ved soloppgang, kan du være heldig. Foto: Paul Edmundson / Fjord Norge (Visit Norway)

Normal tid til Preikestolen (gang­tid tur/re­tur P-plass ved Prei­ke­sto­len Fjell­stue på sti (ueg­net for rul­le­stol/bar­ne­vogn)) er 2–3 ti­mer hver vei.

Tu­ren er cir­ka 4 ki­lo­me­ter lang med en høy­de­for­skjell på 330 me­ter.

Sti­en er ut­bed­ret med blant an­net gam­le jern­ba­ne­svil­ler over en myr.

I 2013 og 2014 har sher­pa­er fra Ne­pal gjort om­fat­ten­de ut­bed­rin­ger av sti­en med trap­per og stein­set­ting.

Sel­ve pla­tå­et er nes­ten helt flatt og er 25x25 me­ter. Det an­be­fa­les å bru­ke godt fot­tøy, i tørt vær er gode jog­ge­sko til­strek­ke­lig.

Det ville eks­tra: Rett oven­for Prei­ke­sto­len fjell­stue fin­ner du
zip­li­nen, som med sine 350 me­ter stål­wire er en av Nor­ges leng­ste. Nyt ut­sik­ten, mens du su­ser gjen­nom lufta over stup og tre­top­per. For
be­stil­ling, kon­takt Prei­ke­sto­len Fjell­stue.

Kart over Preikestolen

Preikestolen er et fjellplatå på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland.

Kartverket tilbyr gratis turkart hvor du selv kan printe ut det utsnittet du trenger, bare klikk på kartet nedenfor.

Våre tips til overnatting og spisested ved Preikestolen

KART OVER PREIKESTOLEN: Klikk på kartet over for å lage ditt eget turkart over Preikestolen.
KART OVER PREIKESTOLEN: Klikk på kartet over for å lage ditt eget turkart over Preikestolen. Foto: Kartverket

Her so­ver du:Prei­ke­sto­len Fjell­stue er et godt ut­gangs­punkt for man­ge
fjell­tu­rer i om­rå­det, ikke bare til sel­ve Prei­ke­sto­len.

Her spi­ser du: Prei­ke­sto­len Fjell­stue har re­stau­rant og kafé med panorama­ut­sikt til Res­vat­net.

blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.