<b>MOT FLÅTT:</b> Sokker over anklene beskytter mot mygg. Disse sokkene fra ExOfficio er i tillegg innsatt med middelet Insect Shield, som beskytter mot flått, mygg, knott og andre insekter.
MOT FLÅTT: Sokker over anklene beskytter mot mygg. Disse sokkene fra ExOfficio er i tillegg innsatt med middelet Insect Shield, som beskytter mot flått, mygg, knott og andre insekter. Foto: John Arne Tungen

Test: ExOfficio Bugsaway, Purdom Vented Hik­er

Disse sokkene stopper flåtten

Sokker behandlet med insektmiddel skal hjelpe mot flott, mygg og andre plagsomme insekter.

Publisert

Be­skyt­tel­se mot in­sek­ter ser ut til å bli mer og mer nød­ven­dig. De siste åre­ne har det vært mye fo­kus på å be­skyt­te seg mot flått. At dis­se pro­duk­te­ne også be­skyt­ter mot ube­ha­ge­li­ge in­sek­ter som knott og mygg, er selv­sagt også po­si­tivt.

Sokk mot flått

Vi har tes­tet and­re pro­duk­ter fra den­ne ExOfficio tid­li­ge­re, som for eksempel denne skjorten som skal beskytte med mygg, knott og flått.

Selv om det er litt van­ske­lig å vur­de­re ef­fek­ten av dem, da det er nes­ten umu­lig å si hva som ville ha skjedd om vi ikke had­de brukt pro­duk­te­ne, opp­le­ver vi at de fun­ge­rer godt.

Beskytter viktig område

Spe­si­elt har vi tro på dis­se sok­ke­ne. Et om­rå­de som er spe­si­elt ut­satt for knott og mygg, er nett­opp over­gan­gen mel­lom sko, sok­ker og buk­se.

Her opp­le­ver vi at sok­ke­ne hjel­per mot stikk og bitt. Sok­ke­ne er inn­satt med In­sect Shield, et stoff som beskytter mot in­sek­ter.

ExOfficio, Purdom Vented Hik­er

Ma­te­ria­le: 22 % ull, res­ten po­ly­es­ter/ny­lon/span­dex

In­sekt­be­skyt­tel­se: In­sect Shield

Pris: 199 kroner

Vår vurdering

PLUSS: Pass­form, tør­ker raskt, god sli­te­styr­ke

MINUS: Lukt

Karakter: 9 av 10

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her