<b>PRO:</b> Bergans Helium Pro er utviklet for å være lett, men samtidig tåle litt mer teknisk bruk som skikjøring og klatring.
PRO: Bergans Helium Pro er utviklet for å være lett, men samtidig tåle litt mer teknisk bruk som skikjøring og klatring. Foto: John Arne Tungen

Test av ryggsekk: Bergans Helium Pro 55

So­lid hel­års­sekk

Bergans Helium Pro 55 er an­ven­de­lig til man­ge for­mål, året rundt.

Publisert Oppdatert

Bergans Helium Pro 55 er en lett og anvendelig sekk.

Sam­men­lig­net med He­li­um, som er noe let­te­re, har PRO fle­re funk­sjo­ner, sam­ti­dig som den er mer so­lid. Ber­gans sier selv at He­li­um PRO er ut­vik­let med tan­ke på noe mer tek­nisk bruk, som klat­ring og ski­kjø­ring.

LES OGSÅ: Test av ryggsekk - Osprey Hikelite 26

Rygsekk på langtest

Et­ter at vi har hatt sek­ken inne til test gjen­nom vin­te­ren og fram til tid­lig på som­me­ren, me­ner vi at vi har et godt grunn­lag for å si at også den­ne Pro-ut­ga­ven så ab­so­lutt hol­der mål som en an­ven­de­lig og so­lid hel­års­sekk.

God allround ryggsekk

Den har noen funk­sjo­ner som er de­sig­net med tan­ke på ski­kjø­ring, men to­tal­vek­ten og en ren de­sign gjør det­te til en god all­round­er.

Fakta: Ber­gans He­li­um Pro 55

Laveste nettpris: Fra 1.999 kroner
Vekt: 1300 g
Vo­lum: 55 li­ter
Bru­ker­høy­de: 160–195 cm
An­net: Egne da­me­mo­del­ler, kom­mer i fle­re stør­rel­ser

Bæ­re­sy­ste­met kun­ne vært noe bedre med tan­ke på å tak­le mer vekt i sek­ken, men sett bort fra det­te, er det lite ne­ga­tivt å finne.

En­kel jus­te­ring av rygg­leng­den, gode ma­te­ria­ler og so­li­de klips.

LES OGSÅ: Test av ryggsekk: Osprey Rook/Renn 50

VÅR VURDERING

PLUSS: So­lid, egen­vekt, fle­re gode løs­nin­ger, sit­ter godt på ryg­gen

MINUS: Noe spin­kelt bæ­re­sy­stem

KARAKTER: 7 av 10

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her