<b>VEIVISER:</b> En GPS-enhet er en ekstra trygghet på tur, men husk også å ta med kart og kompass.
VEIVISER: En GPS-enhet er en ekstra trygghet på tur, men husk også å ta med kart og kompass. Foto: Garmin

Test: Garmin GPSMAP 66s

Dette er det viktigste du tar med deg på tur

For en del år siden spur­te jeg en av Norges mest er­far­ne eks­pe­di­sjons­guider om hva han så på som sitt vik­tig­ste tur­ut­styr. "GPS-en" var hans kon­tan­te svar.

Publisert Oppdatert

GPSMAP 66s er det siste til­skud­det fra Gar­min i den­ne vel­kjen­te se­ri­en, som vi må si er flagg­ski­pet blant den­ne ty­pen en­he­ter.

Gode forbedringer

Selv om vi har tes­tet de fles­te for­gjen­ger­ne til 66s, må vi inn­røm­me at vi er vel­dig po­si­tivt over­ras­ket over for­bed­rin­ge­ne de har fått til:

  • Bedre skjerm.
  • Kort re­spons­tid.
  • Yt­vi­de­de tråd­lø­se til­kob­lin­ger som blant annet gir til­gang til sa­tel­litt­bil­der uten abon­ne­ment.
  • Ani­mert vær­ra­dar i sann­tid og vær­mel­din­ger di­rek­te på GPS-en­he­ten om du kob­ler den­ne til mo­bi­len din via blå­tann.
<b>KOMPAKT:</b> En kompakt og liten GPS som Garmin GPSMAP 66s tar ikke mye plass i sekken
KOMPAKT: En kompakt og liten GPS som Garmin GPSMAP 66s tar ikke mye plass i sekken Foto: Garmin

God antenne

Det­te kom­mer selv­føl­ge­lig i til­legg til alle de and­re funk­sjo­ne­ne du for­ven­ter av en en­het i det­te seg­men­tet.

<b>SOLID: </b>Garmin GPSMAP 66s er bygget etter millitære standarder, noe som gjør at den tåler godt å bli med på tur.
SOLID: Garmin GPSMAP 66s er bygget etter millitære standarder, noe som gjør at den tåler godt å bli med på tur. Foto: Garmin

Vi er også im­po­nert av Quad-He­lix an­ten­na med tan­ke på evne til å låse mot sa­tel­lit­ter og nøy­ak­tig­het.

God bat­te­ri­le­ve­tid, høy bru­ker­venn­lig­het og vel­kjent so­li­di­tet et­ter mi­li­tær stan­dard trek­ker selv­sagt også opp inn­tryk­ket!

Tekniske data: GPSMAP 66s

Mål: 6,2 x 16,3 x 3,5 cm
Vekt: 230 g m/bat­te­ri­er
SKJERM: 3,8 x 6,3 cm (3")
Vann­tett­het: IPX7
Laveste nettpris: 3.490 kroner

VÅR VURDERING

PLUSS: Yt­el­se, en­kel i bruk, skjerm, bat­te­ri­le­ve­tid, so­lid

MINUS: Lite ne­ga­tivt å finne

KARAKTER: 9 av 10

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her