Bei­ten­de gjess på inn­mark er et vel­kjent pro­blem rundt om i lan­det. Kan bru­k av la­ser være løs­nin­gen?
Bei­ten­de gjess på inn­mark er et vel­kjent pro­blem rundt om i lan­det. Kan bru­k av la­ser være løs­nin­gen? Foto: Hinrich Baesemann

Vilt og viten

Skrem­mer bort gjess med la­ser

Med en så­kalt «Birdlaser» kan du jage bort 1000 gjess på et par mi­nut­ter. Men skal me­to­den kun­ne bru­kes fritt? Hva skjer med gåse­jakta?

Publisert Oppdatert

Det fin­nes fle­re la­ser­pro­duk­ter som kan bru­kes til å jage bort gjess og and­re fug­ler. Me­to­den er al­le­re­de i bruk på ol­je­platt­for­mer i Nord­sjø­en og rundt fly­plas­ser. Ef­fek­ten er svært god og la­ser­strå­len ska­der ikke fug­le­ne.
Noen ste­der i lan­det er det som kjent et stort pro­blem at gjess slår seg ned på inn­mark og øde­leg­ger av­lin­ger. Ska­de­fel­ling er til­latt, men for­skrif­ten sier også at ska­de­fel­ling skal unn­gås der­som det finne and­re løs­nin­ger. Spe­si­elt er dy­re­verns­or­ga­ni­sa­sjo­ner kri­tis­ke til fel­ling i hek­ke­ti­den. Bruk av la­ser kan bli en god løs­ning på det­te pro­ble­met.

Ar­vid Klubben job­bet tid­li­ge­re som me­ka­ni­ker i Nord­sjø­en. Nå har han star­tet et fir­ma som til­byr ut­styr som skrem­mer fug­ler som gjør ska­de på beite og næ­ring. Birdlaser er ett av pro­duk­te­ne. Det er en hånd­holdt la­ser­pis­tol som kan ret­tes mot an­sam­lin­ger av gjess på inn­til 2500 me­ters av­stand.
– Vi får vel­dig gode til­ba­ke­mel­din­ger på pro­duk­tet. Det kan bru­kes hele døg­net, men i sterkt sol­lys re­du­se­res av­stan­den til 300 me­ter, sier Klubben, som også le­ve­rer fast­mon­ter­te sy­ste­mer.

For å lese denne artikkelen må du ha et abonnement på SIDE3+
Klikk her for 30 dager gratis tilgang
Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her

Som abonnent på SIDE3+ får du

  • Premium dybdeartikler og dokumentarer fra Vi Menn, Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske
  • Grundige og unike tester
  • Eksklusive bildereportasjer
  • 20% rabatt* på Fjellsport.no
  • * rabatten gjelder ikke tilbudsprodukter, Norrøna, elektronikk, kart, fiskeutstyr, ernæring, pakkepris, automatisk priset og outlet.
Disse artiklene får du på SIDE3+ akkurat nå