<b>ROMSDALSEGGEN: </b>Elle Cochrane og Jo­han Jonsson på tur over Romsdalseggen. Høyde: 1320 moh.
ROMSDALSEGGEN: Elle Cochrane og Jo­han Jonsson på tur over Romsdalseggen. Høyde: 1320 moh. Foto: visitnorway.com

Turtips

Romsdalseggen: Nor­ges flot­tes­te fjell­tur?

Tu­ren over Romsdalseggen har en ut­sikt som vil ta pus­ten fra deg, med fjell og fjord, tin­der og fos­ser på alle kan­ter. I denne guiden får du informasjon om turen, overnatting og kart over Romsdalseggen, samt tips til deg som har høydeskrekk.

Publisert Oppdatert

FRILUFTSLIV: Nordmenn elsker å gå tur, spesielt i fjellet. Det er noen fjellturer som er mer populære enn andre. I samarbeid med magasinet Villmarksliv og spesialutgivelsen «Guide til norsk fjellferie» får du her servert de største folkefavorittene. Først ut: Romsdalseggen.

Turtips: Høgevarde: Toppturen alle klarer

Den­ne tu­ren over Romsdalseggen er litt enk­le­re fordi du unn­går Halsaskaret. Et­ter hvert som du for­flyt­ter deg langs den fa­mø­se fjell­rygg­en, får du se den ene for­stei­ne­de kjen­di­sen et­ter den and­re, som Store Trolltind, Bis­pen, Kon­gen og Dron­nin­gen, Roms­dals­horn og Store Venjestind. Og Troll­veg­gen, med sin tann­gard av for­rev­ne tin­der.

Tur:Romsdalseggen, fjellrygg i Rauma kommune i Møre og Romsdal
Terreng:Vei, sti, fjellterreng, luftige partier
Sesong:Juni, juli, au­gust og sep­tem­ber
Tid:7-8 timer
Lengde:Ca. 11,5 km
Høyde:Blånebba er Romsdalseggens høyeste topp, 1320 moh
Vanskelighetsgrad:Krevende

Turen

Du star­ter på Venjedalssetra, føl­ger vei­en et lite styk­ke, før du fort­set­ter på godt mer­ket sti. Du føl­ger den til Kaffikjelbua, inn­over mot Høgnosa, opp­over ryg­gen som le­der opp til Mjølvafjellet og Mjølvaskaret.

<b>TURTIPS: </b>Guiden til Romsdalseggen er hentet fra magasinet Villmarkslivs spesialutgivelse «Guide til norsk fjellferie». Her finner du haugevis av gode tips til turer, inspirasjon, pakkeguider og utstyr.
TURTIPS: Guiden til Romsdalseggen er hentet fra magasinet Villmarkslivs spesialutgivelse «Guide til norsk fjellferie». Her finner du haugevis av gode tips til turer, inspirasjon, pakkeguider og utstyr.

Der­fra går sti­en over sel­ve Romsdalseggen, med en smal pas­sa­sje over til Høgnosa. Fra Høgnosa går du vi­de­re ned en rygg til Nes­aks­la. Her er det en ty­de­lig og godt mer­ket sti ned. Roms­dals­trap­pa slyn­ger seg ned i de øver­ste brat­tes­te par­ti­ene før du føl­ger sti ned sko­gen til Ån­dals­nes.

Sel­ve Romsdalseggen er 10 ki­lo­me­ter lang og til­gjen­ge­lig fra Ven­jes­da­len, Is­fjor­den og Ån­dals­nes.

Fra 2009 har den lo­ka­le rei­se­livs­næ­rin­gen og DNT mer­ket sti­en med varder og kjet­ting mot brat­te skren­ter. Li­ke­vel er det fra­rå­det å ta tu­ren i tåke el­ler ned­bør.

Det ville ekstra: Legg inn en tur til Ram­pe­stre­ken – et po­pu­lært ut­sikts­punkt på top­pen av Roms­dals­trap­pa.

Kart over Romsdalseggen

Romsdalseggen er en fjellrygg mellom Venjesdalen og Åndalsnes i Rauma kommune i Møre og Romsdal. Fjellryggen består av flere fjelltopper nederst i Romsdalen.

<b>KART OVER ROMSDALSEGGEN:</b> På norgeskart.no kan du lage ditt eget turkart over Romsdalseggen.
KART OVER ROMSDALSEGGEN: På norgeskart.no kan du lage ditt eget turkart over Romsdalseggen. Foto: Kartverket

Kartverket tilbyr gratis turkart hvor du selv kan printe ut det utsnittet du trenger, klikk deg inn på norgeskart.no.

Romsdalseggen med høydeskrekk?

En­kel­te brat­te par­ti­er kan være litt ut­ford­ren­de, men med litt støt­te er turen over­kom­me­lig også for dem med en mild grad av høy­de­skrekk.

Om du har so­lid høy­de­skrekk, el­ler om du ikke har gått i fjel­let før, bør du even­tu­elt star­te fra Ån­dals­nes og gå opp mot­satt vei, da kan du snu når du vil.

Om som­me­ren går det buss fra Ån­dals­nes skyssta­sjon til star­ten på tu­ren i Ven­jes­da­len.

Våre tips til overnatting og spisested ved Romsdalseggen

Her so­ver du: Grand Hotel Bel­le­vue lig­ger i Ån­dals­nes ved fo­ten av Romsdalseggen og Roms­dals­tin­de­ne.

Her spi­ser du: Grand Hotel Bel­le­vue har alle ret­tig­he­ter, pak­ke­til­bud etc. Det ar­ran­ge­res mye i Ån­dals­nes gjen­nom som­me­ren.

Glad i friluftsliv? Klikk her for å abonnere på Villmarksliv.

<b>FANTASTISK: </b>Fra Romsdalseggen kan en se Trollveggen, med Romsdalen omtrent tusen høydemeter nedenfor
FANTASTISK: Fra Romsdalseggen kan en se Trollveggen, med Romsdalen omtrent tusen høydemeter nedenfor Foto: Mattias Fredriksson / Photography AB (Visitnorway.com)
blogg.no

Side3 Bildeshout

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på forsiden av Side3.no gjennom bildeshout.
Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.