Hil­mar Nøis sik­ter ut av Daniel Bua som hans on­kel Daniel Nøis på et tids­punkt satt opp. (Opp­havs­rett: And­øy­muse­et/Po­lar­muse­et på An­de­nes)
Hil­mar Nøis sik­ter ut av Daniel Bua som hans on­kel Daniel Nøis på et tids­punkt satt opp. (Opp­havs­rett: And­øy­muse­et/Po­lar­muse­et på An­de­nes)

Legendariske norske jegere

Kon­gen av Sassen

Mel­lom år 1900 og 1965 ble det re­gist­ret over 1000 fangstovervintringer på Svalbard. Om­trent 15 pro­sent av dis­se over­vint­rin­ge­ne ble gjort av noen fra Nøis-fa­mi­li­en fra And­øya. Den mest fram­tre­den­de av dis­se var Hil­mar.

Publisert Oppdatert

De var en hard­før gjeng – Nøis-­fa­mi­li­en. Bars­ke fis­ke­re og fangst­menn på is­havs­ødet – fu­ret, vær­bitt med salt­vann i åre­ne. Blant dis­se voks­te Hil­mar An­dre­as Nilsen Nøis opp. Han ble født den 8. mars 1891 ved Ris­øy­hamn på And­øya i Ves­ter­ålen, som num­mer to av tolv barn i en fa­mi­lie med tet­te re­la­sjo­ner til sine tan­ter, onk­ler, fet­te­re og ku­si­ner. Det var en fat­tig pe­ri­ode i norsk øko­no­mi med høy ar­beids­le­dig­het, og i stor­fa­mi­li­er del­te alle ma­ten og res­sur­se­ne seg imel­lom.

Nøis fikk fem års sko­le­gang, og ble satt til ar­beid fra han var tolv år gam­mel. Det var lo­fot­fis­ke og finn­marks­fis­ke sam­men med ka­re­ne i fa­mi­li­en. 11 år gam­mel fel­te han sin før­s­te rype, og en ny je­ger ble så­le­des inn­vi­et i Nøis-fa­mi­li­en.

For å lese denne artikkelen må du ha et abonnement på SIDE3+
Klikk her for 30 dager gratis tilgang
Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her

Som abonnent på SIDE3+ får du

  • Premium dybdeartikler og dokumentarer fra Vi Menn, Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske
  • Grundige og unike tester
  • Eksklusive bildereportasjer
  • 20% rabatt* på Fjellsport.no
  • * rabatten gjelder ikke tilbudsprodukter, Norrøna, elektronikk, kart, fiskeutstyr, ernæring, pakkepris, automatisk priset og outlet.
Disse artiklene får du på SIDE3+ akkurat nå