<b>SPEKTAKULÆRT: </b>Over Bes­seg­gen, 
med Gjen­de på den ene si­den og Bess­vat­net på den and­re. Nedenfor får du gratis kart og råd om tur, overnatting, sesong og tid.
SPEKTAKULÆRT: Over Bes­seg­gen, med Gjen­de på den ene si­den og Bess­vat­net på den and­re. Nedenfor får du gratis kart og råd om tur, overnatting, sesong og tid. Foto: Grethe Rønningen

Besseggen: tur - overnatting - kart

Besseggen: Luftig og fantastisk

Tu­ren over Bes­seg­gen er de­fi­ni­tivt verdt sli­tet og hver enes­te svet­te-dråpe! Den er dra­ma­tisk, spek­ta­ku­lær, vak­ker og pe­rio­de­vis kre­ven­de.

Publisert Oppdatert

Du må gå over Bes­seg­gen minst en gang i lø­pet av li­vet. Man­ge går tu­ren fle­re gan­ger, beg­ge vei­er, og de spre­kes­te lø­per tu­ren i kon­kur­ran­sen «Besseggenløpet».

Jeg har gått tu­ren tre gan­ger. Alle har vært like fan­tas­tis­ke.

I ung­doms­å­re­ne tok jeg tu­ren som fin tre­ning i fan­tas­tisk na­tur, mens jeg de sis­te to gan­ge­ne har tatt meg tid til å nyte hvert enes­te skritt – selv om det har tatt meg noe leng­er tid.

Les også: 7 fjellturer nordmenn elsker

<b>MERKET:</b> Ru­ten over 
Bes­seg­gen er meget godt 
mer­ket med Turistforeningens 
røde t-er.
MERKET: Ru­ten over Bes­seg­gen er meget godt mer­ket med Turistforeningens røde t-er. Foto: Grethe Rønningen

Besseggen Tur

Bes­seg­gen er en av Nor­ges mest po­pu­læ­re fjell­tu­rer, og bare i 2017 for­ser­te mer enn 60.000 per­so­ner eg­gen. I de mest hek­tis­ke som­mer­må­ne­de­ne er det folk­somt over eg­gen, men drar du uten­om juli og au­gust slip­per du å gå i kø.

Start fra Gjen­des­he­im, og ta bå­ten til Me­mu­ru­bu. Den før­s­te stig­nin­gen opp fra Me­mu­ru­bu er for­holds­vis hard, så det løn­ner seg å ta det ro­lig fra start. Ru­ten fla­ter ut mot Bjørnbøltjønne. Når du kom­mer til Ban­det, er opp­var­min­gen fer­dig.

Den brat­te stig­nin­gen fra Ban­det og opp er Bes­seg­gen.

Du er først på top­pen når du når Ves­le­fjel­let, som lig­ger 1743 moh. En ge­di­gen var­de på Ves­le­fjel­let mar­ke­rer at du nå star­ter ned­stig­nin­gen til­ba­ke til Gjen­des­he­im.

<b>NYT UTSIKTEN:</b> Ta deg god tid, ta pau­ser og nyt ut­sik­ten av det ville Jo­tun­hei­men. Enkelte partier kan oppleves luftige for deg med høydeskrekk.
NYT UTSIKTEN: Ta deg god tid, ta pau­ser og nyt ut­sik­ten av det ville Jo­tun­hei­men. Enkelte partier kan oppleves luftige for deg med høydeskrekk. Foto: Gre­the Rønningen

Besseggen med høydeskrekk?

Tu­ren over sel­ve eg­gen er ikke spe­si­elt van­ske­lig el­ler ut­satt, men den er luf­tig nok med det grøn­ne Gjen­de 400 me­ter len­ger ned på den ene si­den, og det dyp­blå Bess­vat­net på den and­re.

Også på ned­stig­nin­gen er det en­kel­te sma­le­re par­ti­er, et sted er det satt opp tau slik at du kan hol­de deg fast.

Overnatting og spisested

Besseggen overnatting: På den ko­se­li­ge tu­rist­hyt­ta Gjen­des­he­im so­ver du godt. Om du har hund, er det mu­lig å ta den med. Se gjendesheim.no.

Besseggen spisested: På Gjen­des­he­im får du fro­kost fra kl. 7 og mid­dag fra kl. 19. På dag­tid kan du kjøpe var­me og kal­de ret­ter, vaf­ler og ka­ker. Lunsj må be­stil­les.

Det ville ekstra: På Gjen­des­he­im er fi­lo­so­fi­en at in­gen skal gå sultne til sengs, så de ser­ve­rer mat fram til klok­ka 22.30.

<b>FJELLSPEIL: </b>Slik ser det ut på Gjen­de en fin sol­skinns­dag på vei mot Me­mu­ru­bu.
FJELLSPEIL: Slik ser det ut på Gjen­de en fin sol­skinns­dag på vei mot Me­mu­ru­bu. Foto: Gre­the Rønningen

Besseggen Kart

Besseggen er en fjellrygg i Vågå i Jotunheimen. Last ned gratis kart her: Turkart til Besseggen.

Besseggen

TUR: Dagstur.

TID: 8-10 timer.

LENGDE: 17 km.

OM­RÅ­DET: Fot­tur i spek­ta­ku­læ­re om­gi­vel­ser og va­ri­ert ter­reng.

KART: Last ned gratis kart.

SE­SONG: Juni, juli, au­gust og sep­tem­ber.

VANSKELIGHETSGRAD: Krevende.

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her