<b>RAMPESTREKEN:</b> På vei ned fra Nesaksla på Romsdalseggen bør du legge turen om Rampe-streken som byr på en luftig opplevelse med fantastisk utsikt. Rampen er 20 meter lang, åtte meter i løse luften.
RAMPESTREKEN: På vei ned fra Nesaksla på Romsdalseggen bør du legge turen om Rampe-streken som byr på en luftig opplevelse med fantastisk utsikt. Rampen er 20 meter lang, åtte meter i løse luften. Foto: Matti Bernitz/visitnorway.com

FANTASTISKE toppTURER

Fire fantastiske turer i norske fjell

De er krevende, men fire av Norges flotteste egger byr på storslagne utsyn og naturopplevelser.

Publisert Oppdatert

Det er kanskje en klisjé, men vi nordmenn trenger ikke reise langt for å finne fantastisk natur. Og hvis man virkelig vil få seg en fin naturopplevelse, bør man besøke en av eggene våre.

Her er en guide til fire av de flotteste vi har.

Romsdalseggen

Tu­ren over Romsdalseggen har en ut­sikt som kan gjøre deg både høytidsstemt, imponert og skrekkslagen. Et­ter hvert som du for­flyt­ter deg langs eggen, har du utsikt til den ene for­stei­ne­de kjen­di­sen et­ter den and­re, som Store Trolltind, Bis­pen, Kon­gen og Dron­nin­gen, Roms­dals­horn og Store Venjestind.

Og selvsagt massive Troll­veg­gen, med sin tann­gard av for­rev­ne tin­der.

Turene over Romsdalseggen kan gås i begge retninger, men det vanligste er å starte i Venjesdalen og gå til Åndalsnes. Turen er bratt, luftig og krevende. Det bratteste og mest krevende punktet er Halsaskaret. Her må en bruke hendene for å komme frem. De vanskeligste punktene er sikret med kjetting. Dersom du vil spares for dette partiet, kan Halsaskaret omgås ved å gå via Jamnåbotn.

<b>LUFTIG:</b> Turen opp Halsaskaret er luftig. 
LUFTIG: Turen opp Halsaskaret er luftig.  Foto: Fred Husøy

Tar du ruten over Halsaskaret, anbefales det også å ta turen via toppen av Blånebba. Dette tar en liten time ekstra tur/retur, og du følger toppryggen hele veien opp og tilbake. Den vanlige turen kommer opp på ryggen mellom Blånebba og Mjølvafjellet. Herfra følger du toppen av ryggen hele veien til Nesaksla. Også mellom Mjølvafjellet og Høgaksla er det en kvass egg, og er kanskje det fineste partiet på turen. Ruten ned fra Nesaksla er bratt i det øverste partiet, og kan være tung når en er sliten etter en lang tur.

LES OGSÅ: Ikke gjør disse mobiltabbene i ferien

Romsdalseggen

Område: Fjellrygg i Rauma kommune i Møre og Romsdal

Sesong: Juni-september Lengde: Ca 11,5 km Tid: 7-9 timer

Vanskelighetsgrad: Krevende

Overnatting og bevertning: Åndalsnes byr på flere muligheter

Hvis en må avbryte fordi det blir for tøft, anbefales det at en går til Åndalsnes eller ned til Furulia via ruten mellom Furulia og Åndalsnes. Hvis en snur i Halsaskaret, må en følge samme vei tilbake til Hesteheia/Jamnåbotten for å komme inn på denne turen. Ruten over Romsdalseggen er godt merket og vardet.

I sommersesongen (fra juli) går det daglig bussavgang fra Åndalsnes kl. 09.30, og en sparer også cirka 400 meter stigning ved å starte i Venjesdalen. Turen er estimert til syv timer, men avhengig av form og ferdigheter bruker en mellom fem og ni timer på turen.

Det ville ekstra: Legg turen om Ram­pe­stre­ken – et po­pu­lært ut­sikts­punkt på top­pen av Roms­dals­trap­pa.

Den norske fjellheimen har flere fantastisk kvasse og smale fjellrygger - ikke minst Romsdalseggen.
Den norske fjellheimen har flere fantastisk kvasse og smale fjellrygger - ikke minst Romsdalseggen. Foto: Mattias Fredriksson

Trollhøttryggen

Eller Trollhøttatraversen som den også kalles, er blitt kalt Troll­hei­mens svar på Bes­seg­gen, og den bæ­rer nav­net sitt med ret­te. Spen­nin­gen og ut­sik­ten når du går den luf­ti­ge tra­ver­sen er unik.

I Troll­hei­mens yt­ter­ste vest­kant, mel­lom In­ner­da­len i sør og fot­tu­ren Tre­kan­ten i nord­øst, lig­ger de ikke fullt så kjen­te Trollhøtta-top­pe­ne som per­ler på en snor. Her­fra får du et vidt ut­syn, og i klar­vær kan du se helt til vind­møl­le­ne på Smø­la og Troll­veg­gen i Roms­da­len.

<b>TROLLHØTTATRAVERSEN:</b> Eggen mel­lom de fire Trollhøttatoppene. 
TROLLHØTTATRAVERSEN: Eggen mel­lom de fire Trollhøttatoppene.  Foto: Camilla Marstrander Askildsen

Start på Mellingsetra i Søyådalen, og følg sti­en i spredt bjør­ke­skog noen ki­lo­me­ter sør­over. Et­ter en times tid kan du ta av fra sti­en og gå på skrå opp lia på un­der­si­den av Snø­fjel­let. Her­fra ser du ty­de­lig de fire Trollhøttatoppene og den skar­pe ryg­gen som bin­der dem sam­men.

Du for­se­rer høy­de­me­ter i mose, lyng og ur opp mot top­pen av den 1291 moh. høye Trollhøtta. Mens du spi­ser med­brakt nis­te, kan du nyte ut­sik­ten mot fjor­den og de mek­ti­ge top­pe­ne i øst, før du tar fatt på sel­ve eg­gen.

Trollhøttryggen

Område: Trollheimen er et fjellområde på grensa mellom Nordmøre i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag

Sesong: Juli – sep­tem­ber

Lengde: 22 km der­som du vel­ger å gå ned til Botn­vat­net

Tid: 10–14 timer

Vanskelighetsgrad: Krevende

Overnatting og bevertning: Troll­heims­hyt­ta, DNT/Trondhjems Turistforening, er et godt ut­gangs­punkt for tu­ren til Trollhøttatraversen. Mer info: tt.no.

Har du vel­dig høy­de­skrekk, kan eg­gen by på men­ta­le ut­ford­rin­ger, hvis ikke er det en re­la­tivt grei tur med ak­ku­rat pas­se spen­nen­de kly­ving en­kel­te plas­ser.

Det er før­s­te del av tra­ver­sen som er sma­lest. Du tren­ger ikke for­se­re den høy­reis­te ham­me­ren. Det bes­te er å gå litt ned og rundt på sør­si­den av ham­me­ren. Her er det en kløft som er enk­le­re å kom­me over.

Et­ter å ha for­sert den lan­ge eg­gen mel­lom alle fire Trollhøttatoppene, kom­mer du til ska­ret mel­lom den høy­es­te av Trollhøttatoppene på 1328 moh., og Pekhøtta. Her kan du vel­ge å ta deg ned til Botn­vat­net, og der­fra føl­ge elva ned­over til du tref­fer på sti­en på vest­si­den av elva.

Du kan også fort­set­te tinde­rang­lin­gen over Pekhøtta, Blå­neb­ba og Fauskåfjellet der­som du er i god form og dags­ly­set fort­satt hol­der. Vel­ger du det sis­te al­ter­na­ti­vet, bør du reg­ne 12 til 14 tim­ers gan­ge på hele tu­ren.

Det ville eks­tra: Husk vann og mat. Det løn­ner seg å ta en li­ten drikke­stopp og vann­på­fyl­ling i van­ne­ne mel­lom Seterknubben og Trollhøtta. Det er in­gen vann­kil­der på sel­ve tra­ver­sen.

LES OGSÅ: (+) 5 klassiske jegertabber

<b>HYTTE:</b> Trollheims-hytta er betjent i sommer-sesongen og er et godt ut­gangs­punkt for tu­ren til Trollhøtta-traversen.
HYTTE: Trollheims-hytta er betjent i sommer-sesongen og er et godt ut­gangs­punkt for tu­ren til Trollhøtta-traversen. Foto: Jonny Remmereit/ trondhjemsturistforening

Besseggen

Tu­ren over Bes­seg­gen er de­fi­ni­tivt verdt sli­tet og hver enes­te svet­tedrå­pe. Den er dra­ma­tisk, vak­ker og pe­rio­de­vis kre­ven­de. Du bør være litt i form (eller ung og fandenivoldsk) for å gi deg i kast med Besseggen. Det er en krevende fottur på 13,3 kilometer som fort tar seks til åtte timer fra punktet fergen setter deg av til den plukker deg opp igjen.

Bonusen er at du fra den smale knivseggen du vandrer langs, har en fantastisk utsikt over innsjøen Gjende på den ene siden, Bessvatnet på den andre og store deler av Jotunheimen overalt rundt deg. Høyeste punkt er 1743 meter over havet.

<b>KLASSIKER:</b> Besseggen er populær og det kan være mye folk her i høysesongen. Men utsikten er det lite å si på. 
KLASSIKER: Besseggen er populær og det kan være mye folk her i høysesongen. Men utsikten er det lite å si på.  Foto: foto: Morten Helgesen

Det er to måter å gjøre Besseggen på: Du kan enten starte fotturen fra Gjendesheim turisthytte eller ta båten fra Gjendesheim som ligger rett ved båtbryggen ved riksvei 51 til Memurubu og gå tilbake. Du kommer til Gjendesheim på en halvtimes biltur fra skisenteret Beitostølen.

Besseggen

Område: Fjellrygg i Jotunheimen, Vågå kommune i Oppland

Sesong: Juni-september

Lengde: 17 km Tid: 8–10 timer

Vanskelighetsgrad: Krevende

Overnatting og bevertning: Gjendesheim.

Bes­seg­gen er en av Nor­ges mest po­pu­læ­re fjell­tu­rer, og på én sesong kan 60 000 per­so­ner gå over Besseg­gen. I de mest hek­tis­ke som­mer­må­ne­de­ne er det folk­somt, men drar du uten­om juli og au­gust, slip­per du å gå i kø.

Start fra Gjen­des­he­im, og ta bå­ten til Me­mu­ru­bu. Den før­s­te stig­nin­gen opp fra Me­mu­ru­bu er for­holds­vis hard, så det løn­ner seg å ta det ro­lig fra start. Ru­ten fla­ter ut mot Bjørnbøltjønne.

Når du kom­mer til Ban­det, er opp­var­min­gen fer­dig. Den brat­te stig­nin­gen fra Ban­det og opp er Bes­s-eg­gen. Tu­ren over sel­ve eg­gen er ikke spe­si­elt van­ske­lig el­ler ut­satt, men den er luf­tig nok med det grøn­ne Gjen­de 400 me­ter len­ger ned på den ene si­den, og det dyp­blå Bess­vat­net på den and­re. Du er først på top­pen når du når Ves­le­fjel­let, som lig­ger 1743 moh.

En ge­di­gen var­de på Ves­le­fjel­let mar­ke­rer at du nå star­ter ned­stig­nin­gen til­ba­ke til Gjen­des­he­im. Også på ned­stig­nin­gen er det en­kel­te sma­le­re par­ti­er, et sted er det satt opp tau slik at du kan hol­de deg fast.

LES OGSÅ: Klatret tusen meter rett opp uten sikring

Bukkelægret

Naboen til Besseggen. Det er bratt opp og bratt ned og en vakker tur langs en knivsegg av en åskam på toppen for den som er smart nok til å velge Bukkelægret som sommerens topptur. Dagsturen starter med en av Gjendebåtene fra Gjendeosen Kiosk & Parkering som ligger ved fjellsjøen Gjende en halv times kjøring fra Beitostølen østover på riksvei 51 (samme utgangspunkt som Besseggen).

Du trenger ikke ha med niste om du er makelig anlagt. I storkiosken ved bryggen får du kjøpt det du trenger av mat og drikke. Etter båtturen venter en bratt stigning hvor det er festet kjetting og wire til å dra seg opp etter. Den tar en drøy time.

<b>NABO’N:</b> Bukkelægret, naboen til Besseggen, er også en flott tur. 
NABO’N: Bukkelægret, naboen til Besseggen, er også en flott tur.  Foto: Inge Lundereng

Som belønning følger et par vidunderlige timer med flott utsikt langs åskammen, hele tiden med utsikt ned mot fjellvatnet Gjende.

Avslutningsvis går du ned like mange høydemeter som du gikk opp og kommer til fergeleiet Memurubu hvor du blir plukket opp og skysset i båt tilbake til Gjendeosen Kiosk & Parkering.

Med båt tur-retur og fotturen imellom, er dette en heldagstur.

Bukkelægret

Område: Fjellrygg i Jotunheimen, Vågå kommune i Oppland

Sesong: Juni-september

Lengde: 9,5 km Tid: 5–6 timer

Vanskelighetsgrad: Middels

Overnatting og bevertning: Gjendesheim, Gjendebu eller Memurubu

Kilder: Villmarksliv og Romsdal.com

Prøv SIDE3+ gratis
Klikk her for 30 dager gratis tilgang *
Har du lest disse?
* Abonnementet fortsetter å løpe for 79,- per mnd. Ingen bindingstid.
Har du allerede en bruker? Logg inn her