Foto: National Geographic

Mennesket anno 2050

- Dette er fremtidens mennesker. Og de er nydelige

Men hva skjer i Norge?

Publisert

Ifølge National Geographic er dette hvordan det gjennomsnittlige mennesket vil se ut i 2050. Eller, kanskje rettere sagt, den gjennomsnittlige amerikaneren, i ordets rette forstand. Så bor det også nærmere én milliard mennesker på det amerikanske kontinentet.

I oktober 2013 feiret National Geographic 125-årsjubileum, og brukte  anledningen til å se framover mot 2050. Innen 2050 regner vi med at jordens befolkning nærmer seg ti milliarder mennesker, og grenser blir stadig mer utvisket. I samarbeid med den anerkjente portrettfotografen Martin Schoeller avbildet magasinet personer som allerede representerer framtidens mennesker.

Foto: National Geographic

I USA heter det "Blackanese," "Filatino," "Chicanese" og "Korgentinian" - mennesker som er født av foreldre med forskjellige bakgrunner og kulturer.

Øker og øker

Og antallet kommer bare til å øke. I år 2000 lot Folketellingsbyrået i USA folk for første gang krysse av for mer enn ett alternativ om sitt opphav. 6,8 millioner mennesker gjorde det. I 2010 hadde antallet økt med over 30 prosent, til nesten 9 millioner.

Og trenden ser ut til å fortsette. Ifølge Wall Street Journal var 15 prosent av alle giftemål i USA i 2010 mellom personer med ulik bakgrunn - en dobling i løpet av 25 år.

Den politiske orienterte nettsiden PolicyMic gjør opp status nå et et halvt år senere, og sørger for plenty av oppmerksomhet i sosiale medier med artikkelen "National Geographic Concludes What Americans Will Look Like in 2050, and It's Beautiful". De skriver at studier gang på gang slår fast at unge mennesker, særlig dem under 30, er betydelig mer mottagelig for forhold på tvers av etnisitet.

Nettsiden poengterer imidlertid at dette holdninger som først og fremst preger utdannede og bemidlede mennesker. Utdanning og personlig økonomi spiller en stor rolle. Fattigdom er fremdeles en sperre for muligheten til å møte et vidt spekter av mennesker.

- Men la oss applaudere den voksende raten av blandingspar for det det er: Et oppmuntrende symbol på et Amerika i rask endring. 2050 er tiår unna, men om disse bildene er en forsmak, er det definitiv verdt å vente på, skriver PolicyMic. 

Men hva med Norge?

De første store gruppene av innvandrere fra land utenom Europa kom til Norge fra slutten av 1960-tallet. I dag er barna deres gifteklare, men hvem velger de som ektefelle? Ser vi samme trend i Norge som i Amerika?

Trenden er ikke like klar. Det er omtrent 25.000 norskfødte kvinner og menn med innvandrerforeldre som er født mellom 1972 og 1994. Av disse har rundt én av fem giftet seg.

Ifølge en fersk undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå er det vanligst å velge partner med lik innvandrerbakgrunn.

76 prosent av de norskfødte med innvandrerforeldre hadde giftet seg med en person som også hadde innvandrerbakgrunn. Per januar 2013 hadde kun 8 prosent av kvinner og menn uten innvandrerbakgrunn hadde giftet seg med en person som hadde innvandrerbakgrunn, ifølge undersøkelsen.

Men i likhet med trenden i USA spiller utdanning en rolle for partnervalg også her til lands. 

- Grunnskoleutdannede personer født i Norge med innvandrerforeldre har høyere sannsynlighet for å ha en ektefelle med innvandrerbakgrunn enn de som hadde fullført videregående eller høyere utdanning før ekteskapet, slår forskerne fast.

Kommentarfeltet i denne saken er nå stengt.