STRØMBRUDD: Når strømmen forsvinner, stopper alt i Norge. Et langvarig strømbrudd kan få katastrofale følger.
STRØMBRUDD: Når strømmen forsvinner, stopper alt i Norge. Et langvarig strømbrudd kan få katastrofale følger. Foto: Bjørn Egil Johansen (Flickr/CC BY 2.0)

Strømkatastrofe

Dette er det aller verste som kan skje Norge

Et terrorangrep i Oslo blir småtteri.

Publisert

Hvis du var en terrorist eller en statsleder som planla å angripe et land, hvor ville du angrepet?

Regjering? Storting? Militærbaser? Oljeinstallasjoner?

Da Norge nylig hadde beredskapsøvelse, var skrekkscenarioet at noen angrep et oljelager i Oslo.

Les også: Her blir "skadde" reddet

Men i dagens samfunn er det noe som er langt mer kritisk enn alle disse tingene. Til sammen.

Forsvinner strømmen, forsvinner alt

Det kan være lett å ta forgitt, men strøm er trolig den enkeltstående viktigste tingen vi har i Norge.

"Et større utfall på strømnettet, for eksempel at et fylke faller ut, vil gi svært store konsekvenser for næringsliv, offentlig forvaltning, landbruk og befolkningen generelt uten at det er mulig å angi det presist", beskriver NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).

Foto: Stig Storheil (NVE)

Overfor Side3 utdyper sekssjonssjef for kraftsystem i NVE, Vegard Willumsen:

- Om strømmen forsvinner langvarig over alt, blir det mørkt og alt stopper opp.

Alt er avhengig av strøm

Nær alle samfunnsfunksjoner er i dag helt og holdent avhengig av strøm. Vi er avhengig av strøm for å holde sykehusene i gang og for å pumpe drivstoff på bilene (eller lade elbiler).

All kommunikasjon er digital, og dermed avhengig av strøm. Til og med fasttelefonen vil være ubrukelig om strømmen virkelig forsvinner. Datamaskiner, mobiler og internett slutter å fungere.

Nær alt lys forsvinner, jernbanen går under, betalingssystemer faller ut. Flyplassene har ikke lenger radar og mulighet til å kommunisere med flyene. Mange tunneler må også stenges.

Vink farvel til vann i springen

Vannverkenes pumper går ned for telling, og det du eventuelt skylder ned i do, går ubehandlet ut i naturen.

Den store majoriteten av norske hjem varmes opp av strøm, og vil på vinteren dermed bli iskalde. Olje- og gassfyrer vil få problemer med påfyll når tanken går tom.

Ventilasjonssystemer i store bygg tar kvelden - men ville trolig uansett vært ubrukelig grunnet mangel på varme.

Ved et langvarig utfall tror man også at landbruk og havbruk ikke vil fungere, så matproduksjonen forsvinner.

Innen den tid er all mat som ligger i frysere og kjøleskap ødelagt.

Sykehus og større datasentraler har ifølge NVE de beste reserveløsningene, men etter tre dager er det stopp også der.

Massive konsekvenser etter kort tid

Sintef har laget en rapport som blant annet ser på hvor lang tid det tar før samfunnets kritiske infrastruktur vil knele.

Denne oversikten viser at det meste er skalert for bare korte avbrudd, og at det er liten beredskap for langvarig utfall.

- Folk tar det for gitt med strøm, og fordi stabiliteten i strømnettet i Norge normalt er god, er det gjerne slik at det blir en salderingspost med backupløsninger, sier seksjonssjef for beredskap i NVE, Arthur Gjengstø, til Side3.

Foto: Stig Storheil (NVE)

- Men vi kan ikke garantere for strømforsyningen. Det arbeides for å sikre så god forsyningssikkerhet som mulig, men likevel kan strømmen bli borte også i lengre tid. Egenberedskapen er da helt avgjørende, men det er veldig stor forskjell i kravene til forskjellige aktører. Best er det faktisk internt i kraftselskapene med krav til minst 72 timers backup på viktige anlegg, sier han.

Ifølge rapporten vil det etter tre dager være stopp for jernbanen, sjøtransport, lufttransport, telefoni, internett, vann- og avløp, fjernvarme, drivstoff, sykehus, legevakten, omsorgstjenester, nødnummer, betalingstjenester, justissektoren, skole og mat på frys- og kjølelager.

Ingen vet konsekvensene

Nøyaktig hvor stor konsekvensen av å miste strømmen over tid vil være, er det ingen som vet.

Norconsult gjorde i fjor en analyse for kommunene i Lofoten om konsekvensene av lokalt strømbrudd i to uker for deres drøyt 24.000 innbyggere.

Analysen sier ingenting direkte om tall, men konkluderer med at både utfall av ekomtjenester, mangel på drivstoff, redusert sykehusberedskap, utilgjengelige veier/flytrafikk, samt mangel på alternativ oppvarming hver for seg havner i den mest alvorlige "konsekvenskategorien" med flere dødsfall som en konsekvens.

Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) har på sin side sett på konsekvensene av strømrasjonering. De har analysert hva det vil bety om det i to måneder på vårparten innføres såkalt "roterende utkobling" av strømmen i Norge - en situasjon de anser som "middels høy" sannsynlig.

Rent praktis betyr "roterende utkobling" at kritiske samfunnstjenester som sykehus får strøm, men at vanlige bedrifter og husholdninger bare tidvis vil få tilgang til strøm.

Ifølge DSB vil dette medføre 100 dødsfall, 300-500 skadede og økonomike tap på opp mot 50 milliarder kroner. Ved et totalt utfall av strøm, vil konsekvensene være betydelig større.

Kan det skje?

Norge er et ganske stort land, med mye spredt strømproduksjon. Så hvor sannsynlig er det egentlig at hele eller deler av landet lammes av et langvarig strømbrudd?

Svaret på dette er: Stor.

- Mye av sentralnettet er gammelt, og mye nærmer seg slutten av sin levetid. Det ble bygget på 50-tallet, og vi kaller det "eldrebølgen". På enkelte områder er det også mangel på kompetanse for å reparere det vi har, sier Gjengstø.

I tillegg mener man at hackere nå kan skru av strømsystemet i Norge.

Mer om dette i neste artikkel der vi tar for oss hvor sårbart strømnettet er i Norge.