Norske teleoperatører er unison i sin motstand mot å gå over fra telefonnummer på 8 til 9 sifre.
Norske teleoperatører er unison i sin motstand mot å gå over fra telefonnummer på 8 til 9 sifre. Foto: Magnus Blaker Nettavisen

Mobilnummer

Nei, du kommer ikke til å få 9-sifret telefonnummer

Unison slakt av overgang til 9-sifrede nummer.

I fjor sendte Nkom, tidligere Post- og teletilsynet, ut en bekymringsmelding til norske telekomselskaper: Det er «bare» igjen 3,75 millioner ledige mobiltelefonnummer, er det på tide å endre alle norske mobilnummer fra 8 til 9 sifre?

Les også: Nå kan du miste mobilnummeret ditt - 9-sifrede nummer kan ta over

Side3 har nå fått innsyn til alle høringssvarene ikke har vært offentlige, og de viser en unison slakt av bekymringen fra Nkom.

Ser ikke noe behov

- Telia deler ikke Nkoms bekymring. Det norske mobilmarkedet er et mettet marked med liten nettotilvekst på tale. Samtidig har man tilgang på tilnærmet ubegrensede nummerressurser for M2M [maskin-til-maskin], IoT [Internet of Things], mobilt bredbånd og andre applikasjoner der nummeret ikke «synes» (12-sifrede nummer), skriver Telia i sitt høringssvar.

De får full støtte av Telenor:

- Tatt i betraktning det svært modne mobilmarkedet i Norge, mener Telenor det ikke kan forventes noen stor økning totalt sett i behovet for mobilnummer til personkommunikasjon. Telenor mener derfor [telefonnumre] vil kunne beholdes som en 8-sifret nummerserie i overskuelig fremtid, skriver Telenor og legger til at konsekvensene vil være langt mer omfattende enn man umiddelbart kan tro og at kostnadene kan bli store.

- Kostnadene vil være høye og vil berøre sluttkunder, teleoperatører og utstyrsleverandører, understreker Telenor.

Så langt frem at de ikke vil vurdere konsekvensene

Telia skriver i sitt svar at de anser det som så lite sannsynlig at 9 sifre vil være nødvendig, at de ikke har ønsket å bruke tid på å kartlegge konsekvensene.

- Skulle det noen gang bli behov for det, vil formodentlig rammebetingelsene være fullstendig endret, slik at undersøkelser som gjøres i dag ikke vil være avgjørende, skrier Telia.

- TDC vil innledningsvis stille spørsmål ved om det er behov for flere mobilnummer i et 10-årsperspektiv enn de som er ledige i dag eller kan gjøres ledig. Det vises her til at det fortsatt er rundt 3,75 millioner ledige nummer og at det i åtteårsperioden mellom 2008 og i dag er blitt tildelt ca 1,6 millioner nye nummer, skriver TDC i sitt høringssvar.

Et betydelig antall nye nummer kan frigjøres

Tilbakemeldingene fra alle de tunge teleoperatørene i Norge er helt samkjørte, og samtlige mener at en overgang til 9-sifrede nummer ikke er nødvendig.

Samtidig foreslår alle at Nkom skal frigi en god del nummer som i dag ikke kan tas ibruk til mobil. Blant annet er alle nummer som begynner på 42x og 49x er i dag sperret for å kunne forenkle en overgang til 9-sifrede nummer for en del fasttelefon-nummer.

Det er et betydelig antall telefonnummer som er "blokkert". Mange av disse kan bli låst opp.

- Disse ble blokkert på bakgrunn av rapporten fra 1999 for eventuell overgang til 9-sifret. Telia mener at forutsetningene som ble lagt til grunn den gang nå er totalt endret, slik at det ikke lenger er grunnlag for å blokkere disse 4,01 millioner numrene.

Telenor på sin side ønsker bare å frigjøre halvparten.

- En inkludering av de blokkerte numrene resulterer i ledige ressurser per i dag på til sammen 7,75 millioner nummer, mens om lag 12, 25 millioner nummer per i dag er tildelt tilbyderne. Dette i et mettet marked for mobil tale, skriver Telia.

Overgangen kommer ikke til å skje

Senioringeniør Hege Johnson ved Nkom sier til Side3 at Nkom nå følger alle de sporene som gjør at det ikke vil være nødvendig å bytte, blant annet å resirkulere nummer på en bedre måte enn i dag.

- Ved å sørge for en god nasjonal ressursforvaltning arbeider Nkom for at en slik overgang ikke skal være nødvendig, heller ikke på lengre sikt. Nkom vil følge med på utviklingen i markedet og vurdere eventuelle tiltak for å legge til rette for tjenester og samtidig ivareta relevante hensyn i regelverket.

Promotion med annonselenker

4 stilige sommerantrekk!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.