T-banen sviktet igjen tirsdag. Det førte til mange irriterte passasjerer som var kraftig forsinket.
T-banen sviktet igjen tirsdag. Det førte til mange irriterte passasjerer som var kraftig forsinket. Foto: Magnus Blaker Nettavisen

Kollektiv

Tirsdag feilet Norges desidert viktigste kollektivtilbud. Igjen. Det vil fortsette i minst 7 år til

Problemene spredde seg langt utover der hvor feilen var.

T-banen i Oslo er uten sidestykke den viktigste kollektivtjenesten i Norge.

106 millioner reisende benyttet seg av T-banen i fjor. Det er 60 prosent flere enn alle NSBs tog, i hele Norge, til sammen.

På hverdager nærmer tallet seg en halv million reisende.

Samtidig som antall reisende har skutt til været de siste årene, har feilprosenten mer enn doblet seg på to år.

Og tirsdag feilet systemet igjen. Rett før rushtiden startet. Og igjen var det en signalfeil som fikk skylden for problemene.

Signalfeil lammet mer enn der problemet var

Feilen dukket opp på en av de tre vestre grenene av T-banen vestover, og ifølge Sporveien var det på anlegget mellom Majorstua og Sognsvann at problemene oppsto.

Signalfeilen oppsto på strekningen mellom Majorstua og Sognsvann, og det lammet, trafikken på samtlige T-banens linjer. Østover ble trafikken snudd på Stortinget, mens trafikken ble kjørt i begrenset kapasitet på grenene i vest.

Dette resulterte i at Sporveien tok et valg om å sette nesten hele sentrumstunnelen vest for Stortinget ut av drift, og dermed lamme store deler av rushtidstrafikken ut fra Oslo sentrum. Skulle en lenger ut på armene i vest, måtte de reisende selv komme seg videre til neste stasjon forbi Majorstua.

Presset på alternativ kollektivtransport ble massivt som følge av T-banestansen.

Dette resulterte igjen med til dels kaos ute på gatene. Taxiene var borte på et blunk. Trikkene og bussene ble overfylte, de måtte kjøre fra ventende passasjerer og trikkene opplevde store forsinkelser. Enkelte steder var det vanskelig å komme seg frem på gata av alle de ekstra menneskene som ikke kunne ta banen. Mange måtte ta beina fatt.

På T-banen var det knapt informasjon å få, og informasjonstavlene hadde én enkelt tekstlinje som rullet sakte over skjermen med vanskelig forklart innhold - mens personell fra Ruter ikke var å se.

Hendelsen skjer etter at T-banen blant annet i påsken ble stengt blant annet for å vedlikeholdet signalanlegget. Rett før det, hadde banen opplevd en marerittuke der det var massive forsinkelser nesten hver dag en hel uke.

Hvordan kan dette skje?

Side3 har kontaktet Ruter og Sporveien for å høre hvordan denne typen hendelser kan skje.

- Hva nøyaktig var feilen, og hvorfor tok det så lang tid å rette den?

- Problemet var en signalfeil på strekningen Majorstuen – Sognsvann. Da får togene rødt lys og trafikk opphører til feilen er funnet og utbedret. Dette tok tid fordi mannskaper skal på plass, det skal feilsøkes på et ufordrende sted, det skal feilrettes og vi skal være helt sikre på at alt fungerer før strekningen blir trafikksatt igjen. Alt dette har sin opprinnelse i sikkerhetsforskriftene våre, sier Jan Rustad i Sporveien.

- Strømtilførselen til signalanlegget forsvant. Da går alt i svart, vi får ikke styrt sporvekslene, vi har ingen lyssignaler og sikringsanlegget som separerer togene er ute av drift, dette sikrer tilstrekkelig avstand mellom togene. Da sier våre sikkerhetsprosedyrer at vi ikke kan kjøre tog på strekningen heller. Signalanlegget er et «must» for å kunne kjøre T-bane. Feilen ble feilsøkt, identifisert og rettet og trafikk gjenopprettet i løpet av drøye to timer.

- Hvorfor står trafikken stille i Sentrumstunnelen når feilen er mellom Majorstuen og Frognerseteren?

- Utgangspunktet var en signalfeil mellom Majorstuen og Sognsvann. Da går signalsystemet gjennom Majorstuen stasjon i svart, og ingen tog får passere med et signalsystem som er nede. Igjen et sikkerhetsspørsmål.

- Hvorfor stanser all trafikk ved signalfeil? Hvorfor kan en ikke kjøre på sikt?

- Det kan kjøres på sikt, men det ville ha medført store forsinkelser grunnet redusert hastighet som følger av siktkjøring, i det minste i det omfanget det hadde vært snakk om i går som involverte samtlige linjer – det ville også etter hvert ha ført til en opphoping av togene på de vestlige banene. Trafikkleder har også redusert kontroll på vekslene når signalsystemet ligger nede.

- Hvorfor har en ikke backup-løsninger når signalsystemet feiler?

- Trafikken kan opprettholdes så lenge trafikkleder ser togene og har styring på vekslene. Avgjørelsen om å snu togene i går ble tatt av praktiske sikkerhetshensyn, og for å opprettholde driften på de østlige banene. T-banen er i forprosjektfasen for et nytt signalsystem (CBTC, og med det på plass vil det inneholde en back-up som vil kunne overta hvis «frontsystemet» går ned.

Dette prosjektet er ikke planlagt ferdigstilt før i 2024.

- Det har vært stenging av banen det siste halve året etter forrige flerdagersproblemer for å rette problemer med blant annet signalanlegg. Likevel oppstår det nye problemer. Har en ikke gjort jobben som en skal?

- Systemet begynner å trekke på årene. Det er implementert i flere etapper, og er under oppgradering. Dette er en komplisert og langvarig jobb. Siktes det til arbeidet i påsken handlet det om planlagt vedlikehold og skifte av infrastruktur, nettopp for å redusere sjansene for slike tilfeller som i går i fremtiden. Går vi tilbake til problemuken i uke 5 skyldtes det et sammentreff av flere uheldige episoder som kom i rask rekkefølge og ble innledet med brannen i et sikringsskap på Nationaltheatret stasjon.

- Kommer problemene til å fortsette frem til dere får nytt signalanlegg?

- Sporveien har et aktivt vedlikeholds- og oppgraderingsregime. Problemområdene er identifisert og det arbeides aktivt med forbedringer, vedlikehold og kommunikasjon systemene i mellom. Infrastrukturen og signalanleggene på T-banen er en kompleks affære, og vi søker etter beste evne å unngå tilfeller som gårsdagen. Vi kan likevel ikke gardere oss mot akutte episoder, men vil i størst mulig grad forsøke å minimalisere problemene for publikum.

Promotion med annonselenker

Få lysten og livsgleden tilbake!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.