Ny teknologi kan gjøre kryssene 100 ganger mer effektive

Lyskryss er ekstremt lite effektive.

Mye er sagt og skrevet om selvkjørende biler. Veldig mye tyder på at de første helautonome bilene kan være på markedet en gang mellom 2020 og 2025.

Hvis teknologien blir så bra som det mange tror, er det mye som tyder på at tradisjonelle biler kan bli forbudt.

Mange har derimot stilt spørsmål ved hvorfor i alle dager man ønsker selvkjørende biler. Ved å gjøre bilene selvkjørende, fjerner man det eneste som er interessant med bilkjøring: Å kjøre bilene selv.

Argumentene til tilhengerne har så langt stort sett handlet om sikkerhet. I tillegg kan selvkjørende biler kjøre med mindre mellomrom, og dermed utnytte veiens kapasitet bedre.

Slutten på rødt lys?

En del av selvkjørende biler som derimot ikke har fått så mye oppmerksomhet, er at bilene etter all sannsynlighet ikke kommer til å være helt autonome. De kommer derimot til å fungere i et nettverk.

Lyskryss er en utrolig ineffektiv måte å avvikle trafikk på.

Tanken er at bilene skal kommunisere direkte med hverandre. Bilen din skal kunne kommunisere med bilen foran deg, som igjen kommuniserer med bilen foran der. På den måten kan man se farer lenge før de er synlige, og bilene kan samarbeide.

Men ikke bare skal bilene kunne kommunisere med hverandre, men de skal også kommunisere med selve infrastrukturen.

Forsker Ali Reza Fayazi ved unversitetet i Clemson har sett på en løsning der en benytter seg av «intelligente kryss», som fjerner behovet for lysstyring.

Krysset styrer trafikken selv

Ideen er at selve krysset holder styr på den innkommende trafikken, og får bilene til å tilpasse farten inn mot krysset slik at alle bilene bare kan flyte gjennom uten stopp.

Systemet skal ifølge Fayazi sørge for 19 prosent mindre forbruk/utslipp, fordi bilene ikke blir stående og vente - men de virkelig store besparelsene kommer gjennom selve trafikkflyten.

Gjennom simuleringer kunne man se at systemet var rundt 100 ganger mer effektivt enn bruk av tradisjonelle lyskryss.

I løpet av én time måtte bare 11 biler stoppe helt om man skal ta simuleringene for god fisk, mens med de samme trafikkmengdene ved et vanlig lyskryss måtte rundt 1100 biler stoppe.

Hvis du så skalerer opp en slik løsning til et tettbygd område der flere lyskryss står tett på hverandre, kan man se at store deler av køproblematikken kan fjernes.

Det forskningen derimot ikke tar hensyn til er eventuelle fotgjengere som skal krysse veien - ei heller syklister. Men det er noen år å finjustere teknologien på.

Promotion med annonselenker

Se hva denne mobilen tåler!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.