Nordmenn har ikke noe tro på at elbiler er mer miljøvennlige enn tradisjonelle biler.
Nordmenn har ikke noe tro på at elbiler er mer miljøvennlige enn tradisjonelle biler. Foto: Berit Roald NTB scanpix

Elbil

Nordmenn tror ikke på Norges fremste klimasatsing

Under halve Norges befolkning har trua.

Overgangen til elbiler er uten tvil Norges største satsing i klimakampen. Utslipp fra veitrafikken er blant de største sektorene som vi kan gjøre noe med, og hvert år bruker Norge milliardbeløp på å subsidiere inn elbiler på markedet som ellers ville vært for dyre og upraktiske.

Nå viser en ny undersøkelse som InFact har gjort for Fremtiden i våre hender at under halvparten av oss har tro på at elbiler har noen klimaeffekt.

Kun 48 prosent mener at elbiler totalt sett er mer miljøvennlige enn bensin- og dieselbiler. 27 prosent tror det ikke er det, og 25 prosent vet ikke.

Undersøkelsen viser at folk i Oslo har klart mest tro på elbilenes klimaeffekt, mens folk på det øvrige Østlandet er mest skeptisk - og at menn er mer negative til klimaeffekten enn kvinner.

Omdiskutert effekt

Undersøkelsen sier ingenting om hvorfor folk er skeptiske til elbilers klimagevinst. Elbiler medfører i utgangspunktet større klimautslipp under produksjon, primært på grunn av batteriproduksjonen - mens elbilenes klimaeffekt i stor grad avgjøres av hvor mye de blir brukt, og hvordan strømmen bilene brukes produseres.

Mercedes har gjort en såkalt livssyklusanalyse av sin elbil i B-klassen, og funnet ut at den totalt sett går ganske godt i pluss klimamessig selv med normal strømproduksjon - og det foregår storstilt utbygging av fornybar energi både i Norge og verden forøvrig.

Det jobbes også med mer miljøvennlig batteriproduksjon, blant annet gjennom Teslas Gigafactory. Mye tyder derfor på at elbiler nå reelt er mer klimavennlig enn vanlige biler - utover mindre lokale utslipp.

Vil ikke kjøpe ny elbil

Den samme undersøkelsen at den store majoriteten ikke har planer om å kjøpe en elbil neste gang. Dette gjelder også dem som tror på at elbiler er bra for klimaet.

Kun 16 prosent av dem i undersøkelsen med bil fra før, sier at de kommer til å velge en elbil neste gang. Skepsisen til elbiler øker kraftig med alderen.

Hele 1 av 3 svarer samtidig at de ikke vet.

At det er omtrent like mange som ikke vil ha elbil, som sier at de ikke tror på klimaeffekten stemmer bra overens. Hva som derimot gjør at hele 34 prosent sier at de ikke vet om de vil ha elbil neste gang, henger trolig sammen med utviklingen av både nye elbiler i tiden som kommer, og ikke minst avgiftsregimet.

- Misunnelse

Fremtiden i våre hender-leder Christoffer R. Klyve tror årsaken til det han omtaler som feilaktige oppfatninger om elbiler skyldes flere ting:

- Misunnelse: Elbilene har fått en del fordeler, som at de er billigere, de kan kjøre i kollektivfelt og har egne parkeringsplasser, sier Klyve.

- Frykt: Ting som er nytt, forbindes for enkelte med noe ukjent og kanskje litt skummelt. Det kan føre til motstand. Det kan ha rammet elbiler.

- Angrep på frihetsfølelse: Elbilene kan ha blitt oppfattet som et forsøk på å redusere valgfriheten. For eksempel har det vært få elbiler å velge i. For noen kan det nok oppfattes som en tvangstrøye.

Promotion med annonselenker

Slik kler du deg til fest i desember

Promotion med annonselenker

Slik kler du deg til fest i desember

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.