Nasjonal transportplan

Her skal Norge bygge veier med høy fartsgrense

Åpner for at tofeltsveier kan få 100 km/t.

Har du noen gang lurt på hvordan fremtidens motorveikart kommer til å se ut i Norge?

I forbindelse med neste Nasjonal transportplan (NTP), har fagetatene lagt frem en ny motorveiplan for landet.

Les også:

Her kommer det frem at det de kaller "motorveier og høyhastighetsveier" i all hovedsak kommer til å være E18, E6, E39, E139, deler av E16 og Rv 22 fra Lillestrøm og sørover.

I dokumentet gjøres det klart at alle nye firefeltsveier skal bygges ut for 110 km/t, noe som ikke har vært normalen ved store deler av utbyggingen så langt, og at en ikke skal oppgradere eksisterende firefelt til 110 km/t.

Høyere fart på tofeltsveier

Transportetatene melder samtidig at en i fremtiden vil se for seg å kunne bygge 2- og 3-feltsveier med fartsgrense på 100 km/t.

- En del strekninger over høgfjellet, på Vestlandet og Nord-Norge vil ha to- og trefeltsveg med 100 km/t og eventuelt lavere fartsgrense vinterstid, skriver de.

I dag er 100 km/t forbeholdt firefeltsveier, og de fleste strekningene med 90 km/t har fått redusert hastighet til 80 km/t.

Les også:  - Bilister bør betale 30 kroner per mil i bompenger

- Det gjenstår et vegfaglig utviklingsarbeid før en kan si hvordan to- og trefeltsveger med fartsgrense 100 km/t bør utformes. Sikkerhetsstandarden på slike nye høyhastighetsveger må være minst på nivå med standarden som kreves for fartsgrense 100 km/t i dagens fartsgrensekriterier, for å sikre at trafikksikkerheten ikke blir svekket.

Enorme kostnader

En ser for seg at motoveiplanen skal være ferdig utbygget i 2050, og at en full utbygging vil koste 644,4 milliarder 2015-kroner - men med en feilmargin på opp mot 40 prosent.

Det er omtrent et halvt statsbudsjett.


Vil fortsette klattbygging

Transportetatenen beskriver videre hvordan de ser for seg at de ikke ønsker å bygge en vei skikkelig med en gang, men heller ønsker en stegvis utbygging, selv om dette er dyrere.

- Utbygging av enkelt strekninger vil kunne skje trinnvis ved at en først bygger ut to- og trefeltsveger, som så videreutvikles til fullverdige firefeltsmotorveger. Dette må eventuelt vurderes nærmere for den enkelte strekning ved framtidig planlegging og utbygging.

- Den samlede lengden av et mulig framtidig motorveg- og høyhastighetsvegnett er om lag 4544 km. Av dette vil om lag 38 % være firefeltsveg med 110 km/t, 56 % vil være veger med hastighet 100 km/t, og om lag 6 % være veger med hastighet lavere enn 100 km/t. Vegene med hastighet lavere enn 110 km/t vil kunne være både firefeltsveger og to- og trefeltsveger.

Promotion med annonselenker

De største herretrendene for høsten 2017

Promotion med annonselenker

De største herretrendene for høsten 2017

Likte du denne saken? Lik oss gjerne på Facebook:

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.