Nasjonal transportplan

Her skal Norge bygge veier med høy fartsgrense

Åpner for at tofeltsveier kan få 100 km/t.

Har du noen gang lurt på hvordan fremtidens motorveikart kommer til å se ut i Norge?

I forbindelse med neste Nasjonal transportplan (NTP), har fagetatene lagt frem en ny motorveiplan for landet.

Les også:

Her kommer det frem at det de kaller "motorveier og høyhastighetsveier" i all hovedsak kommer til å være E18, E6, E39, E139, deler av E16 og Rv 22 fra Lillestrøm og sørover.

I dokumentet gjøres det klart at alle nye firefeltsveier skal bygges ut for 110 km/t, noe som ikke har vært normalen ved store deler av utbyggingen så langt, og at en ikke skal oppgradere eksisterende firefelt til 110 km/t.

Høyere fart på tofeltsveier

Transportetatene melder samtidig at en i fremtiden vil se for seg å kunne bygge 2- og 3-feltsveier med fartsgrense på 100 km/t.

- En del strekninger over høgfjellet, på Vestlandet og Nord-Norge vil ha to- og trefeltsveg med 100 km/t og eventuelt lavere fartsgrense vinterstid, skriver de.

I dag er 100 km/t forbeholdt firefeltsveier, og de fleste strekningene med 90 km/t har fått redusert hastighet til 80 km/t.

Les også:  - Bilister bør betale 30 kroner per mil i bompenger

- Det gjenstår et vegfaglig utviklingsarbeid før en kan si hvordan to- og trefeltsveger med fartsgrense 100 km/t bør utformes. Sikkerhetsstandarden på slike nye høyhastighetsveger må være minst på nivå med standarden som kreves for fartsgrense 100 km/t i dagens fartsgrensekriterier, for å sikre at trafikksikkerheten ikke blir svekket.

Enorme kostnader

En ser for seg at motoveiplanen skal være ferdig utbygget i 2050, og at en full utbygging vil koste 644,4 milliarder 2015-kroner - men med en feilmargin på opp mot 40 prosent.

Det er omtrent et halvt statsbudsjett.


Vil fortsette klattbygging

Transportetatenen beskriver videre hvordan de ser for seg at de ikke ønsker å bygge en vei skikkelig med en gang, men heller ønsker en stegvis utbygging, selv om dette er dyrere.

- Utbygging av enkelt strekninger vil kunne skje trinnvis ved at en først bygger ut to- og trefeltsveger, som så videreutvikles til fullverdige firefeltsmotorveger. Dette må eventuelt vurderes nærmere for den enkelte strekning ved framtidig planlegging og utbygging.

- Den samlede lengden av et mulig framtidig motorveg- og høyhastighetsvegnett er om lag 4544 km. Av dette vil om lag 38 % være firefeltsveg med 110 km/t, 56 % vil være veger med hastighet 100 km/t, og om lag 6 % være veger med hastighet lavere enn 100 km/t. Vegene med hastighet lavere enn 110 km/t vil kunne være både firefeltsveger og to- og trefeltsveger.

Promotion med annonselenker

Se hva denne mobilen tåler!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.