I løpet av få år har olje forvandlet Norge til et av verdens rikeste land - men det er i ferd med å snu.

Perspektiv

20 bilder som vil gi deg et helt nytt syn på Norge, olje og fremtiden

Norge i kalde, harde fakta.

Før helgen la Regjeringen frem Perspektivmeldingen, et utrolig viktig dokument som nesten ingen kommer til å ta seg bryet med å lese.

Les også: Disse grafene viser hvorfor regjeringen frykter innvandringen

Under har vi samlet 20 bilder fra denne rapporten, som trolig vil gi deg et nytt perspektiv på verden:

1: Oljen har hevet Norge fra et land som var like fattig som Hellas, til å bli blant verdens rikeste

2: Det er vanskelig å forstå hvor lønnsom oljen har vært. En ansatt i oljeindustrien har vært rundt 30 ganger mer verdifull enn folk ansatt på land - og har stått for opp mot halvparten av all norsk eksport og 1/3 av statens inntekter

3: Oppturen har derimot vært av kortvarig karakter - oljeprisfallet har redusert statens samlede oljeinntekter fra rundt 800 til 200 milliarder

4: Oljeproduksjonen er nærmest halvert siden årtusenskiftet, og de siste 10 årene har en bare oppdaget ny olje tilsvarende to års produksjon med dagens hastighet

5: Det er 13 land i verden som produserer mer olje enn Norge - og etterspørselen etter olje er ventet å øke, selv om vi reduserer bruken i EU og USA.

6: Fallet i oljeprisen har ført til kraftig fall i kronekursen, som igjen har ført til at industrien har fått lavere kostnader sammenlignet med andre land. Reelt har inntekten til norske arbeidere blitt redusert med 17 prosent på en håndfull år

7: Men det er ikke bare kronekursen som påvirker: Nordmenns realinntekt var i 2015 lavere enn i 2006

8: Nedgangen i lønnsvekst henger sammen med at verken Norge eller Europa klarer å bli mer effektive. Regjeringen skriver at de heller ikke tror automatiseringen vil gjøre oss mer effektive

9: Vi produserer mindre og mindre - og skal i fremtiden leve av tjenester

10: Samtidig som inntektene går ned, er Norge det landet i OECD som bruker mest penger på NAV-overføringer, helse, omsorg og utdanning

11: Høy pengebruk til tross: Nordmenn er av landene som har lavest andel personer med master- eller doktorgrad

12: Nordmenn jobber mindre enn alle land vi liker å sammenligne oss med - og kvinner jobber betydelig mindre enn menn

13: Det er et svært høyt uutnyttet arbeidspotensial i den norske befolkningen

14: Offentlig sektor i Norge er totalt dominerende. Rundt 1/3 av ansatte og rundt halvparten av BNP kommer i det offentlige

15: Byråkratiet har vokst mye, mye mer enn befolkningsveksten skulle tilsi

16: Kampen mot sentralisering er et politisk ønske, ikke et ønske fra befolkningen: Folk flytter nemlig fra små til store kommuner

17: De som blir igjen i de små kommunene, blir stadig eldre

18: Dagens eldreomsorg er ikke bærekraftig. Vi blir stadig eldre, og det blir flere eldre. Kostnaden per leveår blir høyere jo eldre vi blir. Skatten vi betaler i arbeid er ikke i nærheten av å dekke inn kostnaden

19: Oslo er ikke det fylket med størst andel statlig ansatte - det er faktisk Troms

20: Det er enorme forskjeller på hvor i landet folk jobber - og ikke jobber

Bonusperspektiv: Verden slåss om å tilby bedriftene lavere skatter - og overgangen til elbiler gjør at inntektene fra bilrelaterte utgifter er forventet å halvere seg de neste årene

Promotion med annonselenker

Fritid- og treningsplaggene du trenger

Promotion med annonselenker

Siste sjanse: Opptil 60 prosent rabatt hos Boozt

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.