Her testes det om sjåførene kjører påvirket av narkotika eller legemidler. Det blir et viktig fokusområde for UP i 2017.

Kontroll

140.000 kjører i rus hver dag i Norge - nå tar UP grep

De har tre fokusområder i 2017.

Sammen med høy fart og manglende bruk av sikkerhetsbelte, er altså rus den viktigste årsaken til dødsulykker i Norge. I løpet av årets tre første måneder har 21 mistet livet på norske veier.

I det forebyggende arbeidet, jobber politiet med tre viktige fokusområder:

Høy fart, bruk av bilbelte - og ikke minst kjøring i ruspåvirket tilstand.

– Nullvisjonen har som ambisjon at ingen skal dø i trafikken. Det mange aktører som bidrar til å forebygge ruskjøring, men politiet har et spesielt ansvar gjennom kontrollvirksomheten, påpeker UP-sjef Runar Karlsen.

Tok 44 prosent flere for ruskjøring

Alle må blåse

Tall Folkehelseinstituttet og UP har innhentet, viser at det gjennomføres 140.000 kjøreturer i rus i Norge. Hver dag!

Det bør være tankevekkende.

Ruskjøring omfatter rus fra alkohol, narkotika og medisiner.

UP-sjef Runar Karlsen lover fortsatt fokus på fart, ruskjøring og bruk av sikkerhetsbelte, i arbeidet med å forebygge dødsulykker i trafikken.

Alle som blir stanset i UP-kontroll skal fra nå av også blåse alkotest.

Trodde han var edru - stoppet med 2,51 i promille

Legemidler

De fleste tenker nok på alkohol når en snakker om kjøring i rus. Men faktum er at narkotika står for en langt høyere andel. Bare 10 prosent av de 140.000 kjøreturene er promillekjøring. Mens hele 40.000 er sjåfører i narkorus.

Likevel er det medisiner som står for den klart største andelen. 86.000 av de 140.000 turene er rus som følge av legemidler.

Hvordan vet jeg egentlig om jeg har promille?

Mer fokus

– Etter at UP tok i bruk analyseinstrument for spytt, for å avdekke ruspåvirket kjøring med andre stoffer enn alkohol, har vi økt antallet saker med slik ruspåvirkning, sier Karlsen.

Men prikker i førerkortet får du normalt ikke når det påvises kjøring i ruspåvirket stand. Årsaken til det er ganske enkelt at dette er et så alvorlig brudd på vegtrafikkloven at det med unntak av såkalt lav promillegrense, gir grunnlag for tap av førerkort og i visse tilfeller fengselstraff.

Fått med deg denne? UP stoppet syklist – så ble han fotgjenger!


Med dette instrumentet kan en sjekke om sjåføren er ruspåvirket av narkotika eller legemidler.

Med dette instrumentet kan en sjekke om sjåføren er ruspåvirket av narkotika eller legemidler.

12 til 18 måneder

Når person med førerett blir ilagt straff for å ha ført motorvogn med en alkoholkonsentrasjon i blodet over 0,5 til og med 0,8 promille, skal tap av føreretten fastsettes fra 12 til 18 måneder.

Ved skjerpende omstendigheter som meget lang kjørestrekning og trafikkuhell fastsettes tapsperioden for mer enn 18 måneder.

Straff for kjøring i rus

Kjøring med lav promille, som regnes mellom 0,2 og 0,5, gir som regel ikke tap av førerett.

Vegtrafikklovens paragraf 22 og 22a sier litt om kjøring i ruspåvirket tilstand. Selve straffebestemmelsen er gradert etter hvor stor konsetrasjon av ulovlige midler som ble målt.

UP stoppet veteranbilen – i 210 km/t

Artikkelen er først publisert på broom.no. Les også:

Slitte vindusviskere: Mange slurver - det kan bli svært kostbart

Lydløs elbil: En ting synes mange er skummelt med elbilene

Splyervæske: Fyller du feil - kan det bli dyrt

Porsche Cayenne Lumma-Design: Med denne kan du virkelig gjøre inntrykk på naboene

Shopping med annonselenker

Green Week: Toppsalgene denne uken

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.