Vi kan komme til en fremtid der strømmen i perioder kan være gratis, og kanskje der du får betalt for å bruke strøm. Men så enkelt er det likevel ikke.
Vi kan komme til en fremtid der strømmen i perioder kan være gratis, og kanskje der du får betalt for å bruke strøm. Men så enkelt er det likevel ikke. Foto: Scanpix

Strøm

Hvor mye må du betale, hvis strømmen blir gratis?

Drømmen som superbillig strøm med nye strømmålere er langt unna.

I løpet av neste år skal alle norske husholdninger få en ny strømmåler i sikringsskapet som rapporterer inn strømforbruket ditt en gang hver eneste time.

Les også: Nå skal strømselskapet hente inn personnummeret ditt

Bakgrunnen for denne endringen er komplisert, men de to viktigste årsakene er som følger:

  • Strømprisen varierer til dels mye gjennom døgnet. Den er lav på natten, men høy på morgenen når folk står opp og dusjer, og på ettermiddagen når folk skal lade elbil etter jobb og lage middag. Som strømkunde får du kun gjennomsnittsprisen mellom måleravlesingene, og har ikke noe incentiv til å unngå å bruke strøm når det er dyrt.
  • Strømnettet er ikke skalert for at alle skal bruke maksimal effekt samtidig. Ved å la forbrukere kjenne på varierende strømpriser, er målet å fordele strømforbruket bedre gjennom døgnet

Vil bli større utslag

Situasjonen vil i årene som kommer trolig bli enda mer ekstrem: Stadig mer innfasing av uforutsigbar fornybar produksjon fra sol og vind, gjør at strømproduksjonen vil være vanskeligere å tilpasse behovet.

I romjulen opplevde blant annet Danmark, som har stort innslag av vindkraft, at strømprisen var negativ en periode - altså at en fikk betalt for å bruke strøm.

Det ultimate målet er å bygge tjenester på toppen av de nye strømmålerne, som skal skape smarte hus der elektrisk utstyr forsøker å flytte strømforbruket til perioder med lav etterspørsel. Og kanskje lage incentiver for installasjon av batterier i huset ditt.

Les også: Tesla-sjef: - Drømmen blir kanskje aldri mulig

Les også: Teslas nyhet kan starte en ny revolusjon

Du kan se langt etter gratis strøm

Om du derimot håper at det i fremtiden kan bli gode penger å tjene på å bruke strøm når det er overskudd på strøm, vil du bli skuffet.

En gjennomgang Side3 har gjort, viser at selv om strømmen skulle være helt gratis - vil du likevel måtte regne med å betale rundt 60 øre per kWh.

Årsaken er at mesteparten av prisen du må betale for strømmen, er avgifter og nettleie.

Statistikken til SSB viser at grovt sett 2 av 3 kroner du må betale for strømmen din, er helt uavhengig av strømprisen. Det er derimot ekstreme lokale forskjeller på både strømpriser og nettleie - og deler av landet er også unntatt merverdiavgift.

Avgiftsdelen i SSBs oppdeling inkluderer ikke de såkalte elsertifikatene, som er en avgift som bakes inn i kraftprisen for å subsidiere ulønnsom utbygging av fornybar energi. Ifølge NVE vil man i 2017 kunne regne med rundt 2,5 øre per kWh i av.

Les også: Du må betale ny «avgift» på strøm - pengene sendes rett til Sverige

Samtidig er en del av avgiftene variable opp mot strømprisen. Avgiftene reduseres derfor automatisk noe hvis strømprisen reduseres.

På toppen av det hele består gjerne nettleia av et fast ledd du må betale uansett, i tillegg til en pris per kWh.

Hvor mye må du betale når strømmen er gratis?

Under har vi laget et regnestykke basert på at du bor i Oslo, og har det vanligste strømtilbudet

  • Spotpris strøm: 0 øre
  • Elsertifikat: 2,40 øre
  • Påslag spotpris: 4,95 øre
  • Enova-avgift: 1,25 øre
  • Nettleie, inkludert elavgift: 46,70 øre
  • Nettleie, andel fastledd: 5 øre (forutsatt årsforbruk på 15000 kWh)
  • Total pris: 60,30 øre

Ifølge statistikk fra SSB er Oslo landets nest billigste fylke når det kommer til nettleie, og andre deler av landet har opp til 10 øre høyere snittpris. Variasjoner i utregninger fra nettselskap til nettselskap er derimot svært store, både med tanke på hvor stort fastleddet er - og om effekt regnes inn.

Les også: Du trodde vel ikke at du bruker fornybar strøm i Norge?

Promotion med annonselenker

Få lysten og livsgleden tilbake!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.