En kjærlighetserklæring til det norske folk ble trykket i The Times i 1814 fra det som da var den norske kongen - Christian Frederik.
En kjærlighetserklæring til det norske folk ble trykket i The Times i 1814 fra det som da var den norske kongen - Christian Frederik. Foto: Maleri av J.L. Lund (offentlig eiendom)

Les danskekongens kjærlighetserklæring til det norske folk

Situasjonen min er smertefull, men min kjærlighet ovenfor nordmenn er den samme.

Det store dramaet som utspilte seg da Norge ble gitt til Sverige utspilte seg også i internasjonal presse.

I juli 1814 fikk arveprins, og da konge i Norge - Christian Fredrik - brev fra de allierte makter om krav rettet mot ham som konge, og Norge  som land.

Kravene var oppsummert:

Kravene ble fulgt opp med noen lettere diplomatiske trusler.

1. At Kong Christian Fredrik skulle abdisere og overlate all makt til Kongen av Sverige og allierte, samt den union som de allierte mente skulle forefinnes mellom Norge og Sverige.

2. At landområder og fort ved grensene skulle være fritt for norske styrker, og at fortene skulle okkuperes av svenske tropper. Etter at dette var skjedd skulle blokaden av norske havner oppheves.

Fra brevet var sendt og til det kom et svar hadde svenske styrker angrepet Norge med støtte fra de europeiske stormaktene.

I åpne brev til The Times i London besvarte den norske Kongen kravene, som også medførte at Christian Frederik godtok å abdisere. Brevene var til svenskekongen og de allierte maktene. Den 19.august ble brevene trykket i avisen.

Starten på brevet fra Christian Frederik

Her er deler av brevet gjengitt (artikkelforfatterens oversettelse og tilpasning):

Til brevet fra dere, herrer, utsendinger fra statene alliert med Sverige, med diplomatisk oppdrag til Norge, så forter jeg meg med å svare med basis i mine plikter ovenfor folket i Norge, og de tilnærmelser (underliggende trusler, red.komm.) som dere har fått i oppdrag å overbringe.

Lykken til Norge er min eneste målsetning med mine valg. Den norske nasjonen, overgitt fra den danske Kongen med basis i hans manglende makt i å overgi nasjonen som eiendom til den svenske Kongen, samt med rettferdig harme over at ett av kravene var at svenske tropper skulle ta over fort som aldri har vært okkupert av danske tropper under unionen, ønsker å fraskrive seg muligheten til å ha retten til å fraskille eiendom som tilhører en suveren nasjon. 

Med dette som bakgrunn, og med kjennskap til hatet mellom nasjonene, som har økt i omfang den siste tiden, var det en vurdering om at anarki ville være resultatet av en påtvunget union.

Det var likevel i brevet til svenskekongen hvor en påstått kjærlighet ble sterkest formidlet.

.. Nå som hele Europa har vendt seg mot Norge, mot den sak som jeg har forsvart med ingen andre midler enn det som har kommet fra mitt land...

...Jeg velger heller å redde Norge enn å regjere over henne; Men før jeg fullstendig fjerner meg fra menneskene som jeg har gitt en hellig ed så må jeg prøve å sikre deres glede..

... Min egen situasjon er smertefull, men min kjærlighet for det norske folk er den samme som den alltid har vært ...

Den 9.oktober holder Christian Frederik en tale for 25 stortingsmenn hvor han frasier seg tronen. Han forlater Norge dagen etter.

En ny grunnlov blir ferdig 4.november 1814. Den største endringen er at Norge skal gå inn i en union med Sverige som et selvstendig rike. Karl 13. av Sverige blir ny konge i Norge.

PS! Christian Frederik regjerte i Norge mellom 17.mai 1814 og 10.oktober 1814. Han ble Konge i Danmark i 1839, noe han var fram til han døde i 1848.

Promotion med annonselenker

4 stilige sommerantrekk!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.