Både Vendela Kirsebom og Aylar Lie har tatt steget fra Farmen Kjendis og inn i politikken. Dog, mot sin vilje.
Både Vendela Kirsebom og Aylar Lie har tatt steget fra Farmen Kjendis og inn i politikken. Dog, mot sin vilje. Foto: TV 2

Stortingsvalg 2017

Glem Ap, Høyre og Frp. Her er partiene som virkelig vil endre Norge

Partiene du kanskje ikke ante eksisterte.

Som alltid handler valgkampen om de partiene som allerede sitter på Stortinget - samt Rødt som gjerne ønsker å gjøre et comeback.

Men det finnes en skog av småpartier som ønsker å få din stemme 11. september. Hvor mange partier som stiller til valg varierer voldsomt fra fylke til fylke, men i Oslo er det hele 19 partier som kjemper om velgernes gunst.

I forbindelse med at det nå er åpnet for forhåndsstemming, har Side3 gått gjennom partiprogrammene til noen partiene som er outsidere i årets valg - og for dem som ønsker store endringer, er det nok å ta tak i.

Liberalistene

Navnet på partiet sier alt om hva dette partiet står for: Partiet har en politikk som baserer seg på en ren liberalistisk ideologi.

Side3 har tidligere hatt en grundig gjennomgåelse av partiprogrammet, som i all hovedsak handler om å redusere statens innflytelse på samfunnet, inkludert å fjerne hele velferdsstaten.

De mener fundamentalt at staten bare står i veien for private aktører, og at private aktører kan gjøre alt det staten gjør på en bedre måte. De ønsker en nær absolutt eiendomsrett, og at samfunnet skal styres av avtaler fremfor lover.

Det betyr samtidig at en ønsker et skattenivå nær null, kun nok til å dekke en stats basisoppgaver, som ifølge Liberalistene i all hovedsak består i politi, militæret og rettsvesen.

Vidar Kleppe har vært en del av Demokratene siden det ble stiftet.

Demokratene

Demokratene er først og fremst et verdikonservativt og nasjonalistisk parti, som er en sterk forkjemper for velferdsstaten. De ønsker å skape en «felles kulturell identitet og den indre solidariteten som ethvert velfungerende samfunn trenger for å blomstre og utvikle seg».

Partiet ønsker aktivt å motarbeide globalisering, men ønsker likevel fri flyt av varer og tjenester.

Demokratene vil ellers flytte makt fra staten, samtidig som de ønsker å flytte statlige arbeidsplasser ut i distriktene.

Partiet markerer seg likevel mest på en svært restriktiv innvandringspolitikk.

Samfunnspartiet

Samfunnspartiet er et anarkistisk parti som ifølge seg selv er basert på nestekjærlighetsprinsippet og humanistiske idealer.

Partiet har ingen nettside med et tilgjengelig partiprogram, men er representert på Facebook hvor de kommenterer enkeltsaker. Det som er klart er at de er mot oljeboring i Lofoten, mot Nato og mot krigen mot narkotika.

De er derimot for sexkjøp, mer åpenhet i byråkratiet og bedre kår for de vanskeligstilte.

Partiet er kanskje mest kjent for å nominere kjendiser på sine valglister mot deres vilje. I år står blant annet Märtha Louise, Vendela Kirsebom, Ole Paus, Aylar Lie, Harald Eia, Anne-Kat Hærland og Ari Behn på partiets liste.

Ifølge partiet settes kjendiser opp på listen for å få oppmerksomhet. Hva de ønsker oppmerksomhet om, er derimot mer uklart.

Partiet De kristne

De kristne er et verdikonservativt parti som i sin helhet bygger på Bibelens ord.

Partileder Erik Selle i De kristne er listetopp i både Akershus og Aust-Agder.

«Det er nemlig ikke oljen som har gjort Norge til en internasjonal suksess. Ei heller sosialismens vilje til å regulere og begrense. Det er den tusen år lange forankringen i kristendommen som har løftet oss opp og fram som nasjon, både moralsk og økonomisk. Troen på Bibelens Gud brakte Norge ut av vikingtidens blodige mørke og inn i frihet og trygghet for alle.»

Partiets viktigste enkeltsak er kamp mot abort og aktiv dødshjelp. De er også sterk forkjemper av tradisjonelle familieverdier, og mot homofili.

Partiet ønsker å krympe statens innflytelse i samfunnet, og vil i stedet at  private aktører skal få større frihet.

De er også en urokkelig støttespiller for staten Israel.

Alliansen

Alliansen er et nasjonalistisk parti som har som hovedsak å hevde nasjonal selvråderett. Den viktigste saken er å få Norge ut av Schengen og EØS.

Petter Amundsen, kjent for sine dokumentarer om Shakespeare, er en av kandidatene for Alliansen.

«Vi vil sette Norge først» er mantraet for partiet som mener den viktigste skillelinjen i politikken ikke er høyre-venstre-aksen, men globalisme mot nasjonalisme.

Partiet har ikke et fullverdig partiprogram, men kun et kort verdiprogram. Deres kandidater, som blant annet inkluderer filmskaperen/organisten Petter Amundsen, er fristilte til å fritt å fronte sine egne hjertesaker så lenge de er for å få Norge ut av EØS.

Oppdatert: Petter Amundsen skal ha meldt seg ut av partiet, men står fortsatt oppført som kandidat.

Feministisk Initiativ

«Feministisk initiativ er et feministisk og antirasistisk parti som arbeider for likestilling og mot diskriminering

Partiet er i liten grad et parti som har politikk på alle saksområder, men mener primært at det er maktstrukturer i samfunnet som må bekjempes for å oppnå likestilling.

Partiet har laget et tipunktsprogram med sine viktigste saker, som blant annet handler om bekjempelse av prostitusjon, øke asylinnvandringen og å gi ofre for menneskehandel automatisk oppholdstillatelse. De vil innføre sekstimersdag, skape et tredje juridisk kjønn, styrke seksualundervisningen i skolen - samt kjemper for mer universell utforming.

Helsepartiet

Helsepartiet er muligens Norges ferskeste parti. Det frontes av P4s tidligere «radiomegge» Lise Askvik.

Lise Askvik har blitt en aksjonist for et bedre helsevesen.

Partiet er langt på vei et ensaksparti, som ønsker å sette fokus på de delene av norsk helsevesen som ikke fungerer optimalt. De omtaler seg selv som et grasrotopprør mot et byråkratisk, økonomistyrt og for lite pasientlojalt helsesystem.

Deres viktigste sak er at pasientens behov skal være det viktigste ved alle beslutninger, og ønsker en total omorganisering av hele helsesektoren.

Norges kommunistiske parti (NKP)

NKP-leder Runa Evensen.

Som navnet indikerer, er NKP et rent kommunistisk parti som støtter seg på de sosialistiske prinsippene til Marx, Engels og Lenin.

De ønsker å kjempe mot kapitalismen, og «først og fremst målbære interessene til lønnsarbeiderne».

Partiets mål er en langsiktig overgang fra kapitalisme til kommunisme. I første omgang ønsker de blant annet gratis barnehage, kortere opptjeningstid til pensjon - og de vil forby utflagging av bedrifter.

De vil også legge vekt på at staten har plikt til å tilby innbyggerne arbeid.

Pensjonistpartiet

Pensjonistpartiet er ifølge seg selv et parti som ønsker å skape «et samfunn som er bedre å leve i for alle», og et parti som vil arbeide «for både de eldre og de yngre grupper i samfunnet».

Leder av Pensjonistpartiet Oslo, Einar Lonstad.

Partiet har et langt partiprogram bestående av gode intensjoner som de fleste vil være enige i. De er spesielt opptatt av å bedre de eldres hverdag, men de bruker i stor grad runde formuleringer og få konkrete reformer.

Samtidig som partiet ønsker å øke velferdsgodene i stor grad, vil de også ha store skattekutt. Det eneste kuttpunktet ser ut til å være å stoppe trygdeeksport.

Piratpartiet

Piratpartiet er partiet som ble stiftet for å kjempe for et fritt og åpent internett, men er kanskje mest kjent for at en av partiets tillitsvalgte tømte partikassa. Etter denne hendelsen er partiet nærmest startet helt på nytt med ny ledelse.

Thomas Gramstad har overtatt piratskuta.

«Piratpartiet mener kunnskap og kultur skal deles og gjenbrukes, at individets rettigheter skal forsvares, og at Internett muliggjør en mer direkte og demokratisk politisk modell.

Piratpartiet tilbyr ikke ferdige løsninger, men metodene for å finne dem.»

Partiet ble startet opp som en reaksjon mot kampen mot fildeling på internett, og de ønsker blant annet en stor reform av åndsverksloven. Samtidig ønsker de kraftig økt satsing på offentlig finansiert forskning.

Kystpartiet

«Kystpartiet ble stiftet som en reaksjon mot salg av Norge bit for bit», skriver partiet om seg selv - som omtaler seg som et verdikonservativt sentrumsparti. Å holde på norske arbeidsplasser er dermed grunnleggende.

Partiet vil først og fremst ha Norge ut av EØS og Schengen, innføre en svært streng innvandringspolitikk - og bruke deler av oljefondet «på å investere i Norge».

Kystpartiet ønsker ellers å fjerne både formue- og eiendomsskatten. Samtidig ønsker de å øke trygdesatsene betydelig.

Partiet har ellers en lang rekke småsaker de kjemper for - som spenner fra å få tannleger inn som et offentlig dekket velferdsgode, til å innføre røykerom på restauranter.

Promotion med annonselenker

Få lysten og livsgleden tilbake!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.