PREIKESTOLEN: Tu­ren til Prei­ke­sto­len er en av Nor­ges mest gåtte. Pla­tå­et er 25x25 me­ter.

604 me­ter rett ned

Turguide til Preikestolen: Fjellstue, tid, kart, høyde, overnatting og sesong

Du vil høyst sann­syn­lig ikke få Prei­ke­sto­len for deg selv, men den er verdt tu­ren uan­sett.

FRILUFTSLIV: Nordmenn elsker å gå tur, spesielt i fjellet. Det er noen fjellturer som er mer populære enn andre. I samarbeid med magasinet Villmarksliv og spesialutgivelsen «Guide til norsk fjellferie» får du her servert de største folkefavorittene.

Les også om Romsdalseggen og Høgevarde.

Tur: Preikestolen, fjellplatå med utsikt over Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland, 1,5 time unna Stavanger.
Terreng:
Sti
Sesong:
April, mai, juni, juli, au­gust, sep­tem­ber og ok­to­ber.
Tid:
2,5-3 ti­mer en vei.
Lengde
Ca. 4 km, en vei.
Høyde:
604 moh.
Vanskelighetsgrad:
Middels

TURTIPS: Guiden til Høgevarde er hentet fra magasinet Villmarkslivs spesialutgivelse «Guide til norsk fjellferie». Her finner du haugevis av gode tips til turer, inspirasjon, pakkeguider og utstyr.

Prei­ke­sto­len har en høyde på 604 moh og lig­ger som en pre­ke­stol over Lysefjorden. Den ble tro­lig dan­net ved frost­spren­ging i den tida da isbreen lå ved og like over sel­ve sto­len, for rundt 10.000 år si­den.

Vann som frøs i fjell­sprek­ke­ne spreng­te løs sto­re, kan­te­te blok­ker som bre­en frak­tet med seg.

Prei­ke­sto­len som tu­rist­mål ble opp­da­get rundt år 1900. Nå tar år­lig over 270.000 men­nes­ker tu­ren ut på det svim­len­de fjell­pla­tå­et.


SJELDEN SYN: Med 270.000 besøkende hvert år, er det sjelden vare å få Preikestolen helt for seg selv. Om du er der ved soloppgang, kan du være heldig.

SJELDEN SYN: Med 270.000 besøkende hvert år, er det sjelden vare å få Preikestolen helt for seg selv. Om du er der ved soloppgang, kan du være heldig.

Turen starter ved Preikestolen Fjellstue

Normal tid til Preikestolen (gang­tid tur/re­tur P-plass ved Prei­ke­sto­len Fjell­stue på sti (ueg­net for rul­le­stol/bar­ne­vogn)) er 2–3 ti­mer hver vei.

Tu­ren er cir­ka 4 ki­lo­me­ter lang med en høy­de­for­skjell på 330 me­ter.

Sti­en er ut­bed­ret med blant an­net gam­le jern­ba­ne­svil­ler over en myr.

I 2013 og 2014 har sher­pa­er fra Ne­pal gjort om­fat­ten­de ut­bed­rin­ger av sti­en med trap­per og stein­set­ting.

Sel­ve pla­tå­et er nes­ten helt flatt og er 25x25 me­ter. Det an­be­fa­les å bru­ke godt fot­tøy, i tørt vær er gode jog­ge­sko til­strek­ke­lig.

Det ville eks­tra:  Rett oven­for Prei­ke­sto­len fjell­stue fin­ner du
zip­li­nen, som med sine 350 me­ter stål­wire er en av Nor­ges leng­ste. Nyt ut­sik­ten, mens du su­ser gjen­nom lufta over stup og tre­top­per. For
be­stil­ling, kon­takt Prei­ke­sto­len Fjell­stue.

Kart over Preikestolen

Preikestolen er et fjellplatå på nordsiden av Lysefjorden i Forsand kommune i Rogaland.

Kartverket tilbyr gratis turkart hvor du selv kan printe ut det utsnittet du trenger, bare klikk på kartet nedenfor.


KART OVER PREIKESTOLEN: Klikk på kartet over for å lage ditt eget turkart over Preikestolen.

KART OVER PREIKESTOLEN: Klikk på kartet over for å lage ditt eget turkart over Preikestolen.

Våre tips til overnatting og spisested ved Preikestolen

Her so­ver du: Prei­ke­sto­len Fjell­stue er et godt ut­gangs­punkt for man­ge
fjell­tu­rer i om­rå­det, ikke bare til sel­ve Prei­ke­sto­len.

Her spi­ser du: Prei­ke­sto­len Fjell­stue har re­stau­rant og kafé med panorama­ut­sikt til Res­vat­net.

Promotion med annonselenker

10 kule fordeler for boligkjøpere!

Promotion med annonselenker

Salget du ikke må gå glipp av!

Side3 bildeshout

blogg.no

Promotion

Dette er blogginnlegg fra blogg.no hvor bloggerne har kjøpt seg plass her på Side3.no gjennom bildeshout. Dette er tilgjengelig for alle bloggere på blogg.no.